Goedenmiddag, het is 13:10
op zaterdag 18 november 2017
In Hardenberg is het nu 9,1 °C
Wind 3.8 km/u uit het noorden
De luchtvochtigheid is 82 %
De luchtdruk is 1.014,2 hpa
Het heeft vandaag 0,4 mm geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

17-11-2017 18:49

Digitaal Loket op 18 en 19 november beperkt bereikbaar

In verband met onderhoud is het Digitaal Loket van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg op zaterdag 18 en zondag 19 november niet of beperkt bereikbaar.


De onderhoudswerkzaamheden aan het Digitaal Loket worden uitgevoerd op zaterdag 18 november. Het is vanaf dat moment niet mogelijk om de informatie over producten en diensten te raadplegen, of producten en diensten digitaal aan te vragen.


Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zaterdag 18 november afgerond. Wel kan het zijn dat het Digitaal Loket door testwerkzaamheden op zondag 19 november nog beperkt bereikbaar is.


De gemeentelijke website blijft op zaterdag 18 en zondag 19 november wel gewoon bereikbaar op www.hardenberg.nl. Hier is ook verschillende productinformatie te raadplegen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523. U kunt uw vraag ook stellen via het digitale contactformulier.


Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.


17-11-2017 15:55

Gemeente betaalt in 2018 meer geld mee aan zorgpremie

Gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt bij deze zorgpolis voor 2018 tot € 30 per maand mee aan de zorgpremie. Deze bijdrage van de gemeente is hoger dan dit jaar. Hierdoor blijft de stijging van de zorgpremie in 2018 voor inwoners met de laagste inkomens beperkt.


De gemeente Hardenberg streeft ernaar dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik gaan maken van dit aanbod. "We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen zorg gaan mijden", aldus wethouder René de Vent.
"Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. Bovendien betaalt de gemeente komend jaar opnieuw meer mee aan de zorgpremie." De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.

Kostenstijging compenseren
Zilveren Kruis heeft de zorgpremies voor hun basisverzekering 2018 met twee euro per maand verhoogd. Ook de prijs van de diverse aanvullende zorgverzekeringen is verhoogd. De gemeente compenseert deze kostenstijging voor inwoners met de laagste inkomens door meer geld per maand bij te dragen in de zorgpremie.

Dit jaar maakten bijna 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. Ook voor inwoners met een handicap of chronische ziekte die tevens een laag inkomen hebben, kan deelname aan de collectieve zorgverzekering een besparing op de zorgkosten betekenen. Deze mensen kunnen kiezen voor een uitgebreid zorgpakket, waarin veel ziektekosten worden vergoed en waaraan de gemeente 30 euro per maand meebetaalt.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.218. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.740 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.369 (voor alleenstaanden) en € 1.870 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.

Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een tandverzekering en één aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit mensen kunnen kiezen afhankelijk van de zorgkosten, die mensen denken te maken. Het goedkoopste zorgpakket kost € 118,61 per maand en de meest uitgebreide zorgpolis kost € 138,31 per maand. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.
Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg kunnen inwoners vergelijken welke ziektekosten vergoed worden door de drie zorgpakketten.


17-11-2017 13:32

Hardenberg wil drie LEADER-projecten ondersteunen

Het college van B&W wil drie projecten die in aanmerking komen voor een Europese LEADER-subsidie ondersteunen met een financiële bijdrage. Eén van de projecten is ICT Connecting. Hiermee willen ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor goed gekwalificeerd ICT-personeel. Ook het project Zorgeloos Vechtdal kan rekenen op de steun van het college. Doel van dit project is dat het Vechtdal de...


LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied. In de periode 2015-2021 richt LEADER in het gebied Noord-Overijssel zich specifiek op het ontwikkelen van de plattelandseconomie. Dat gebeurt aan de hand van de thema's jongeren & onderwijs, toerisme & recreatie en landbouw & water.
Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie, moet de gemeente bereid zijn in de vorm van cofinanciering bij te dragen. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onlangs besloten een drietal aanvragen voor een LEADER-subsidie te willen ondersteunen.
ICT Connecting
De ICT-bedrijven Webstores, Bruinsma, Direct ICT, Kendis, Move4Mobile, Sollie en WeMa-IT en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Hogeschool Stenden willen de ICT-branche in de regio versterken. Dat doen ze door te zorgen voor voldoende jonge ICT-vakmensen in de regio, die uitstekend zijn opgeleid en toegerust met de meest actuele kennis.

De bedrijven hebben nu grote moeite om hun ICT-vacatures vervuld te krijgen. Jongeren die een hbo- of universitaire ICT-opleiding volgen, doen dat niet in de omgeving van Hardenberg. Bovendien blijven zij vervolgens vaak werken in de omgeving van hun opleiding.
Met het project ICT Connecting willen de bedrijven en onderwijsinstellingen daar verandering in brengen. Onderdeel van het project is onder andere het stimuleren van leerlingen van het voortgezet onderwijs om voor een ICT-opleiding te kiezen. Ook het versneld ontwikkelen van leerlijnen en het ontwikkelen van het onderwijsaanbod in samenspraak met ondernemers is onderdeel van het project.
Dit project past binnen het thema 'jongeren & onderwijs'. De totaal gevraagde bijdrage uit LEADER is € 100.000. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg is bereid hiervan € 25.000 te cofinancieren.

Zorgeloos Vechtdal
Vechtdal Marketing heeft een LEADER-aanvraag gedaan voor het project 'Zorgeloos Vechtdal'. Met het project speelt de vrijetijdssector in op de wensen en behoeften van minder validen of mensen die zorg/hulp nodig hebben. Het doel is dat deze steeds groter wordende groep ongehinderd kan genieten van het vrijetijdsaanbod in het Vechtdal. Uiteindelijk moet het Vechtdal koploper zijn op het gebied van toegankelijke recreatie en de eerste ongehinderde, gastvrije en toegankelijke vakantieregio van Nederland.

Onderdelen van het project zijn een toegankelijkheidstoets en -advies, het Kenniscentrum Zorgeloos Vechtdal, gastvrijheidstraningen, het bieden van de mogelijkheid om zorgdiensten gelijktijdig met de accommodatie te boeken en promotie & marketing.

Voor de uitvoering van dit project, dat past binnen het thema 'toerisme & recreatie', vraagt Vechtdal Marketing een LEADER-bijdrage van € 100.000. De gemeentelijke financiering van € 25.000 wordt verdeeld over de vijf gemeenten in het Vechtdal. Hardenberg draagt daarmee € 5.000 bij.
Vorstelijk Kamperen
Een derde LEADER-aanvraag die op steun van het college kan rekenen is 'Vorstelijk kamperen'. De campings De Zandstuve in Rheeze, ’t Rheezerwold in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren willen ieder een vakantieverblijf bieden aan gezinnen met kinderen met als thema 'kastelen'.
Naast een recreatieverblijf in de vorm van een kasteel, wordt gezamenlijk een routeboekje/-kaart en website ontwikkeld en wordt samenwerking gezocht met andere partijen. Ook dit project past binnen het thema 'toerisme & recreatie'. De bijdrage van de gemeente Hardenberg is € 16.667.

Werkwijze LEADER
Voor de periode 2015-2021 is vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER voor het gebied Noord-Overijssel, waar de gemeente Hardenberg onder valt, in totaal € 4 miljoen beschikbaar. Hiervan betaalt Europa € 2 miljoen en de provincie Overijssel € 1 miljoen. De gemeenten in Noord-Overijssel dienen samen ook € 1 miljoen bij te dragen. De benodigde bijdrage van de gemeente Hardenberg is afhankelijk van het aantal aanvragen uit deze gemeente.

De doelstellingen en werkwijze van LEADER zijn vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Deze zijn samen met vertegenwoordigers van partijen uit het gebied opgesteld.

LEADER-coördinator
Bij de voorbereiding van LEADER-aanvragen worden initiatiefnemers begeleid door een LEADER-coördinator. De Lokale Actie Groep beoordeelt de aanvragen. Deze groep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maatschappelijk betrokken personen die een binding hebben met het platteland. Uit iedere gemeente is één persoon vertegenwoordigd in de Lokale Actie Groep.
De gemeente zelf is niet vertegenwoordigd. Voordat een aanvraag wordt beoordeeld, moet duidelijk zijn of de gemeente bereid is een bijdrage te leveren. Voor projecten in de gemeente Hardenberg maakt het college per project een afweging of zij cofinanciering beschikbaar stelt.

Projecten Landbouw & Water
Op dit moment zijn er nog geen aanvragen gedaan voor een LEADER-subsidie passend binnen het thema 'landbouw & water'. Initiatiefnemers van projecten die in aanmerking willen komen voor een LEADER subsidie kunnen contact opnemen met de LEADER-coördinator van Noord-Overijssel.


17-11-2017 08:13

Hardenberg kan sporters nomineren voor sportprijzen 2017

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen vanaf nu tot en met 28 november sporters en sportploegen voordragen voor de titel van Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporttalent van het jaar 2017.


Gemeente Hardenberg houdt woensdag 24 januari 2018 in theater de Voorveghter in Hardenberg de sportverkiezingen 2017. Op deze avond worden de titels en de prijzen weer toegekend aan de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van 2017.
"De jaarlijkse sportverkiezing is een mooie avond waar sporters en sportliefhebbers samenkomen. Daarnaast zorgt dit evenement ervoor dat bijzondere sportprestaties extra onder de aandacht worden gebracht", vertelt wethouder Prinsse. "We vinden het belangrijk om sport en de ontwikkeling van sporttalent te stimuleren. Dat doen we onder andere door deze jaarlijkse sportverkiezingen te organiseren." 

Spelregels
Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet sprake zijn geweest van een aansprekende sportprestatie, zoals het behalen van een kampioenstitel of een promotie. De minimumleeftijd voor de categorieën Sportvrouw, Sportman en Sportploeg is 14 jaar. Voor de categorie Sporttalent van het jaar kan iedere jonge sporter  tot 14 jaar genomineerd worden.

Daarnaast geldt dat de aangedragen kandidaten of ploegen in de gemeente Hardenberg moeten wonen of gevestigd zijn. Tot slot moet de sportprestatie geleverd zijn in de periode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.

Hoe aanmelden?
Sporters kunnen tot en met 28 november 2017 worden genomineerd via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. Vermeld bij uw nominatie de betreffende categorie met een toelichting waarom de sporter of sportploeg wordt genomineerd, inclusief de geleverde prestatie(s). Per categorie bepaalt een onafhankelijke jury welke drie genomineerden doorgaan naar de finale.

Medio december worden de nominaties bekend en kunnen inwoners via de website stemmen op hun favoriete sporter of sportploeg. Op woensdag 24 januari 2018 worden de prijzen uitgereikt in theater de Voorveghter.


16-11-2017 08:23

De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal

Het Vechtdal mag zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal.


Het Overijssels Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. De Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle en hun partners hebben onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Het onderzoek bestaat uit een cijfermatige analyse, een kwalitatieve analyse en een vitaliteitsscan.


Aantal verblijfsaccommodaties neemt toe
De cijfermatige analyse laat zien dat het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is toegenomen. Vooral het aantal B&B’s in het Vechtdal is sterk toegenomen. Ook het aantal overnachtingen in hotels en B&B's groeit. Vraag en aanbod lijken hier redelijk in evenwicht te zijn.

Voor het overige staat de verblijfsmarkt in het Vechtdal redelijk onder druk. Bezettingsgraden laten over algemeen een lichte daling zien. Dat is vooral te zien bij de campings en bungalowparken. Wel is het zo dat de onderlinge verschillen per verblijfsaccommodatie daarin groot zijn. 

Uitbreiding aanbod voor kansrijke doelgroepen
Aan de hand van de zogenaamde leisure leefstijlen (PDF, 90 kB) is gekeken in hoeverre vraag en aanbod in kwalitatieve zin matchen. De leisure leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten en toeristen. Dat gebeurt op basis van psychologische en sociologische kenmerken.

De meeste bezoekers die het Vechtdal bezoeken, vallen onder de groep 'ingetogen aqua' (22,8%). De ideale aquavakantie bestaat uit cultuur, natuur en sportieve mogelijkheden, zoals wandelen of fietsen. Juist voor deze groep is het aanbod beperkt, vooral bij de campings. Daarnaast bezoeken veel toeristen uit de groepen 'uitbundig geel' (echte levensgenieters) en 'gezellig lime' (recreëren is vrij zijn, rust en ontspanning) het Vechtdal. Het aanbod voor deze groepen lijkt op orde te zijn. Ook de groep 'rustig groen' (geen grote wensen, privacy en rust) vindt in het Vechtdal een aantrekkelijk aanbod.

Het aanbod voor de groepen 'sportief & avontuurlijk paars', 'comfortabel & luxe blauw' en 'cultureel & inspirerend rood' is beperkt, terwijl hier wel kansen liggen. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat het aanbod voor de kansrijke doelgroepen wordt uitgebreid. In het onderzoeksrapport worden hiervoor suggesties gedaan.


Gezonde basis met koplopers
De vitaliteitsscan is uitgevoerd voor campings, bungalowparken en hotels. De scan geeft inzicht in de kwaliteit en het toekomstperspectief van deze bedrijven. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, promotie en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiën en de bezetting.

Het grootste deel (71%) van de bedrijven scoort in de scan positief op zowel kwaliteit als toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn samen goed voor het merendeel (79%) van het aantal bedden. 

Maar liefst 14% van de bedrijven in het Vechtdal zijn echte koplopers. Zij zijn samen goed voor een derde van de bedden. Onder de koplopers bevinden zich opvallend veel campings.  Daarmee mag de regio Vechtdal zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Wel is het belangrijk dat de kopgroep vitaal blijft door te vernieuwen en te investeren om de koppositie vast te houden.
Naast de koplopers is er een grote en diverse groep middenmoters. De uitdaging voor deze groep is te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Circa 29% van de bedrijven zijn zogenaamde 'zorgenkindjes' en 'achterblijvers'. Deze bedrijven bevinden zich in de kampeer- en bungalowsector. Wel ligt dit percentage een stuk lager dan in andere regio’s. 

Vervolgacties
Op basis van de conclusies In het rapport worden enkele algemene aanbevelingen gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan de ondernemers gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Dan wordt ook samen met de sector gesproken over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame verblijfsrecreatieve sector. 


Vechtdal Kompas
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende gemeenten in het Vechtdal door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Marketing Oost, brancheorganisaties RECRON en Koninklijke Horeca Nederland zijn intensief bij het onderzoek betrokken.

Het onderzoek vloeit voort uit het Vechtdal Kompas. Hierin hebben de vijf Vechtdalgemeenten en hun partners de meerjarige koers voor de toeristische regio in het Vechtdal vastgelegd aan de hand van vijf kansrijke pijlers.
Eén van de pijlers is 'verblijf' als economische motor van de regio. Deze pijler richt zich op innovatie en perspectief voor de verblijfrecreatie in het Vechtdal, met een sterkere uitwisseling van dag- en verblijfsrecreatie tussen regio en stad. Om daar invulling aan te kunnen geven, is het nodig om te weten hoe de verblijfsrecreatieve sector er nu voor staat. Dat is met dit onderzoek in beeld gebracht. 

Het gehele onderzoeksrapport en een samenvatting daarvan is te downloaden op de website  www.vechtdalkompas.nl.


9-11-2017 09:39

Bereikbaarheid digitale formulieren op 9 november

In verband met regulier onderhoud zijn donderdag 9 november 2017 enkele digitale formulieren op de website van de gemeente Hardenberg niet of beperkt bereikbaar.


De volgende producten en diensten kunnen op donderdag 9 november niet worden aangevraagd tussen 20.15 en 21.45 uur:


 • Doorgeven verhuizing
 • Aangifte geboorte
 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn
 • Attestatie de vita
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

De informatie op de website van de gemeente over deze producten en diensten blijft wel gewoon beschikbaar.


9-11-2017 09:30

Militaire oefening in november

In het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Amersfoort en Zwolle (provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland) wordt van 13 tot en met 23 november een militaire oefening gehouden.


Tijdens deze oefening worden zowel bereden als te voet verkenningen uitgevoerd in het gebied. Bij duisternis worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming gehouden vanuit waarnemingsposten.


De oefening start in de omgeving van Lochem en eindigt in Amersfoort. Donderdagnacht 16 november worden de overgangen over de Hoogeveensche Vaart onder waarneming gehouden, daarna verplaatst de eenheid zich richting Wijhe - Olst om na het oversteken van de IJssel te exfiltreren.


Hierbij moet de eenheid te voet terugkeren zonder gezien te worden, dit gebeurt hoofdzakelijk bij duisternis. Tijdens de oefening wordt het wielvoertuig Fennek gebruikt. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.


Er wordt alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.


9-11-2017 08:42

Evenementensubsidie aanvragen voor 1 december 2017

Voor evenementen die in 2018 plaatsvinden, kunnen organisatoren tot 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een evenementensubsidie. Er is subsidie beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De evenementen moeten aan criteria voldoen. In totaal is er voor 2018 een budget van € 75.000 beschikbaar.


Voor kleinschalige evenementen is in 2018 een budget van € 55.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 5.000 per evenement.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden criteria waarop het evenement wordt beoordeeld. Eén van de criteria is dat het evenement het culturele, sportieve en/of toeristische klimaat van de gemeente versterkt.
Andere criteria die bij de beoordeling worden meegenomen, zijn dat het evenement bijdraagt aan de profilering van de gemeente als levendige en aantrekkelijke gemeente en door z'n uitstraling een promotionele meerwaarde heeft, dat het evenement een vernieuwend karakter heeft en bijdraagt aan vernieuwing van de evenementenkalender. Ook moet het evenement door z’n bezoekersstroom bijdragen aan het genereren van bestedingen in de gemeente.

Grootschalige evenementen
Voor grootschalige evenementen is in 2018 € 20.000 beschikbaar. Deze subsidie wordt slechts verleend aan een organisator van een evenement waarbij sprake is van regionale of landelijke uitstraling en van een aantoonbare economische spin-off.

Ook moet het evenement bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Hardenberg. Verder gelden voor grootschalige evenementen dezelfde criteria als voor kleinschalige evenementen.

Toetsing
De evenementen worden aan de criteria getoetst, waarbij voor ieder criterium punten zijn te verdienen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement. De organisatie dient ten minste 60% zelf bij te dragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring en fondsen.

Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie.

Aanvragen subsidie
Aanvragen voor evenementen in 2018 kunnen tot 1 december 2017 worden ingediend. De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier.


7-11-2017 11:25

Gemeente houdt 'Werken in de zorg'-dag op 11 november

In samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV en Alfa College houdt de gemeente Hardenberg op zaterdag 11 november een 'Werken in de zorg'-dag. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen in het LOC Hardenberg aan de Parkweg voor een speeddate met diverse werkgevers in de zorg. De werkgevers gaan graag in gesprek met mensen die belangstelling hebben om...


De arbeidsmarkt in de zorgsector is volop in beweging. Door het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg, is er meer gekwalificeerd personeel nodig. Ook is er in de zorg sprake van vergrijzing van het personeelsbestand. Dat biedt kansen voor de jonge generatie en voor mensen die de overstap naar de zorg willen maken.
In de gemeente Hardenberg zijn een aantal grote werkgevers in de zorg actief waaronder de Baalderborg Groep, Carinova en Saxenburgh Groep. Deze werkgevers zijn zaterdag 11 november aanwezig bij de 'Werken in de zorg'-dag in het LOC om te vertellen welke kansen er op korte en lange termijn zijn in hun organisaties. Ook zijn er werknemers van deze organisaties aanwezig, die vertellen over hun eigen ervaring als professional in de zorg. Medewerkers van het Alfa College informeren belangstellenden over opleidingen in de zorg.

Baalderborg Groep
De Baalderborg Groep verwacht dat zij voor de ondersteuning van cliënten in zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg in de nabije toekomst meer zorgprofessionals nodig heeft. Daarbij gaat het onder andere om verzorgende IG (niveau 3) in de ouderenzorg en (assistent)begeleiders (niveau 2 en 3) binnen de Gehandicaptenzorg vooral voor de doelgroep cliënten met een wat complexere zorgvraag.


Carinova
Carinova is met 3600 medewerkers actief op drie zorggebieden: thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Carinova is hoofdzakelijk werkzaam in het verzorgingsgebied Zuidwest en Noord Overijssel. De medewerkers zetten zich iedere dag in om bewoners en cliënten de beste zorg te bieden.

Carinova gelooft in leren door werken in de praktijk. Zij leiden hiervoor eigen medewerkers op en bieden regelmatig ruimte aan zij-instromers met hart voor de zorg. Voor leerlingen en studenten in een zorgopleiding biedt Carinova ook een kans hun kennis en ervaring te vergroten als Talent Nurse.

Saxenburgh Groep
De Saxenburgh Groep haalt landelijk hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gastvrijheid. De komende jaren bouwt Saxenburgh Groep een compleet nieuw ziekenhuis in Hardenberg en wordt een aantal ouderenzorglocaties vernieuwd.

Zo draagt Saxenburg Groep bij aan een toekomstbestendig aanbod van ziekenhuiszorg, ouderenzorg en revalidatiezorg in het Vechtdal. De Saxenburgh Groep zoekt nieuwe collega's. De organisatie heeft vacatures voor verzorgenden IG (niveau 3) en verpleegkundigen (vanaf niveau 4) in de ouderenzorg. 

Voor het ziekenhuis zoekt de Saxenburgh Groep gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en anesthesiemedewerkers, maar ook SEH artsen, reumatologen en andere medisch specialisten. De Saxenburgh Groep komt ook graag met belangstellenden in gesprek die nog niet in de zorg werkzaam zijn en de overstap naar de zorg willen maken.


Henri Janssen en René de Vent
Wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg en Henri Janssen, voorzitter raad van bestuur Saxenburgh Groep, zijn zaterdag 11 november vanaf 11.00 uur ook aanwezig bij deze 'Werken in de Zorg'-dag om met belangstellenden in gesprek te gaan over de kansen in de zorg.

De 'Werken in de Zorg'-dag op 11 november in LOC Hardenberg start om 10.00 uur en is een initiatief van de gemeente Hardenberg in samenwerking met de Baalderborg Groep, Carinova, Saxenburgh Groep, UWV, Alfa College en ATC Dienstenbedrijf.


7-11-2017 09:45

Werkzaamheden voor uitbreiding Marslanden gestart

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden zijn gestart. Deelgebied De Cirkel wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier worden in totaal 190 nieuwe woningen gebouwd. Naar verwachting is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Daarna kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot 30 november 2017.


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Voordat hier gebouwd kan worden, moet het gebied bouwrijp zijn. Bouwhuis Aannemingsmaatschappij 'Bouwmij' uit Beerzerveld is onlangs met de werkzaamheden gestart. 


Werkzaamheden
Op de plek waar nu de Molengoot loopt, worden straks woningen gebouwd. Daarom wordt de Molengoot verlegd richting de N34. In de verlegde Molengoot worden een nieuwe stuw en vispassage aangelegd. Omdat het gebied erg laag ligt, wordt het hele gebied 80 tot 100 centimeter opgehoogd. Hiervoor wordt grond gebruikt die vrijkomt bij de werkzaamheden in het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark.

Daarna worden de bouwwegen (asfalt) en de riolering aangelegd. Daarmee worden de contouren van De Cirkel direct zichtbaar. Ook worden waterpartijen aangelegd. De nutsbedrijven zorgen voor de aanleg van kabels en leidingen voor elektra, telecom, gas en water. 

De Heemsermarsweg gaat de komende jaren dienen als ontsluitingsweg voor De Cirkel. Dit is nu nog een doodlopende landbouwweg. Deze weg wordt verbreed en verbeterd. Natuurlijk worden ook de bouwkavels aangelegd.


Planning
De werkzaamheden in De Cirkel zijn eind oktober gestart en duren ruim zeven maanden. Volgens planning is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Zodra het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen starten.

De planning voor het bouwrijp maken is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij lage temperaturen kunnen de nutsbedrijven bijvoorbeeld geen kunststof buizen leggen. Wanneer de nutswerkzaamheden langer duren, lopen ook de daaropvolgende werkzaamheden vertraging op.

Overlast
Bouwverkeer rijdt via de Eugenboersdijk en de Heemsermarsweg. Met name de eerstkomende weken kunnen omwonenden enige hinder ervaren van vrachtwagens waarmee grond/zand wordt aangevoerd.

In verband met het aansluiten van kabels en leidingen op bestaande infrastructuur, werken nutsbedrijven in het voorjaar van 2018 op enkele plekken in de bestaande wijk Marslanden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen. 

Welkom thuis in Marslanden
Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen en water. Je staat binnen enkele momenten midden in de natuur!

De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Kijk voor meer informatie op de website www.thuisinmarslanden.nl.

Koop- en huurwoningen
In deelgebied De Cirkel is ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen.
De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot donderdag 30 november. De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december. Meer informatie is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden. 


3-11-2017 18:10

Gezamenlijke zienswijze provincie en gemeenten over aansluitroutes Lelystad Airport

Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel dienen een gezamenlijke zienswijze in over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Inzet van de samenwerkende overheden is dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Tevens roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren, waarbij meer...


In de zienswijze geeft de regio onder meer aan dat zij onaangenaam verrast is dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt.


Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over het verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.


Glijvlucht of snel dalen?
De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van circa 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is.


De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan, en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht), dat door Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en HoogOverijssel is aangereikt, serieus wordt onderzocht.


Toezeggingen en moties
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:


 • Dat vliegen boven het 'oude land' onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.
 • Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim, en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
 • Dat de daadwerkelijke gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
 • Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
 • Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen, met voorrang worden geïmplementeerd.
 • Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.

Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een snel bestuurlijk overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.
Een volledig overzicht van de aandachtspunten kunt u lezen in de meegezonden zienswijze (PDF, 239 kB).


3-11-2017 15:20

EUREGIO-spreekuur op woensdag 15 november

EUREGIO houdt op woensdag 15 november 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


3-11-2017 14:10

Ondernemers en bewoners centrum Dedemsvaart maken ruimte voor bezoekers

Bezoekers weten het gevarieerde aanbod van winkels in het centrum van Dedemsvaart goed te vinden. Vooral rond de Markt en de Julianastraat is het druk, waardoor de parkeerplaatsen in die omgeving bezet zijn. Dit wordt deels veroorzaakt doordat ondernemers en bewoners hun auto parkeren rond de Markt en Julianastraat. Zij maken vanaf januari 2018 ruimte voor bezoekers, doordat zij geen ontheffing...


In overleg met de DMC en het Plaatselijk Belang heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om de beschikbare parkeerplaatsen op de Markt effectief in te zetten voor de bezoekers van het centrum. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente besloten om de ondernemers in het centrum en de bewoners van de Markt en omgeving vanaf januari 2018 geen parkeerontheffingen voor de blauwe zone te verstrekken.
Voldoende ruimte
Daarvoor in de plaats wordt het parkeerterrein aan de Mr. Zacharias Tijllaan uit de blauwe zone gehaald en kan iedereen zijn voertuig hier lang parkeren. Op het parkeerterrein achter de Baron kan ook lang worden geparkeerd. Beide terreinen samen geven naar verwachting voldoende ruimte voor de langparkeerders.
De bewoners en de ondernemers moeten als gevolg van dit besluit hun voertuig op iets grotere afstand parkeren. De bewoners en ondernemers met een parkeerontheffing zijn inmiddels op de hoogte gesteld. De huidige ontheffinghouders van de Julianastraat kunnen nog wel een ontheffing krijgen, omdat hiervoor minder alternatieven zijn.

Blauwe zone
In het centrum van Dedemsvaart geldt een blauwe zone. In de blauwe zone mag maximaal twee uur lang worden geparkeerd op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.
Iedereen die de auto langer dan twee uur wil parkeren, kan terecht op de parkeerplaats aan de Mr. Zacharias Tijllaan en de achter de Baron. Hierdoor komen op de Markt meer parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Het gevolg is dat per dag meerdere bezoekers van het centrum kunnen profiteren van de parkeerruimte in de blauwe zone.

Inloopbijeenkomst
Maandag 6 november wordt van 17.00 tot 18.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden over de wijzigingen. Vragen van inwoners en ondernemers worden door medewerkers van de gemeente beantwoord. De inloopbijeenkomst is in het Projectbureau Masterplan Centrum Dedemsvaart aan de Julianastraat 38 in Dedemsvaart.


3-11-2017 14:07

Betere kwaliteit van leven door maatschappelijke ondersteuning

Inwoners van de gemeente Hardenberg die in 2016 gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning via de Wmo zijn positief over de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Hierbij gaat het om inwoners die bijvoorbeeld een woningaanpassing, begeleiding of huishoudelijke hulp hebben. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 dat in opdracht van de gemeente Hardenberg is gedaan door...


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Door dit onderzoek kan de gemeente meten in hoeverre voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, zoals de ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie.
In totaal zijn bijna duizend inwoners van de gemeente Hardenberg benaderd voor dit onderzoek. 36 procent van deze inwoners heeft meegewerkt aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen.

Meer zelfredzaam
De kwaliteit van de geboden ondersteuning wordt door bijna vier op de vijf inwoners als goed beoordeeld. Van alle inwoners voelt ruim tachtig procent zich serieus genomen door de medewerker met wie de inwoner contact heeft gehad. Ruim vier op de vijf inwoners ervaren de ontvangen ondersteuning vanuit de gemeente als nuttig. Zij kunnen zich daardoor beter redden en zijn meer zelfredzaam.

Daardoor ervaart tachtig procent van de inwoners met maatschappelijke ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Over de snelheid van de geboden hulp oordelen drie op de vier inwoners positief. Bijna een kwart van de inwoners vindt dat zij niet snel (genoeg) geholpen werden.

Cliëntondersteuning
In de Wmo staat ook dat gemeente inwoners moet wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, zodat mensen er niet alleen voor staan tijdens hun gesprekken met de gemeente over ondersteuning.

Ruim zeventig procent van de inwoners geeft aan dat zij niet wisten dat zij gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Deze uitkomst is voor de gemeente Hardenberg aanleiding om deze inwoners beter te informeren over deze mogelijkheid.
De resultaten van dit Wmo-ervaringsonderzoek worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.


3-11-2017 14:05

Ruim tachtig procent volwassenen ervaart goede gezondheid

Ruim twee derde van de inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Hardenberg voelt zich gelukkig. Twee derde van de vijfenzestigplussers en 84 procent van de volwassenen ervaart een goede tot zeer goede gezondheid, zo blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD IJsselland. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft en 1 op 5 drinkt overmatig alcohol.


GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. In het najaar van 2016 heeft de GGD de gecombineerde gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen uit de gemeente Hardenberg en andere gemeenten in regio IJsselland in kaart gebracht.
Van de bijna 3.500 inwoners die benaderd zijn voor dit onderzoek hebben 614 volwassenen en 915 ouderen de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld. Een respons van 44%.

Positief beeld
De resultaten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan alleenwonenden. Ook inwoners met een hoog opleidingsniveau voelen zichzelf vaker lichamelijk gezond dan inwoners met een laag opleidingsniveau. Ruim twee derde van de inwoners voelt zich gelukkig en ruim tachtig procent ervaart een goede tot zeer goede gezondheid.

Participatie in de maatschappij heeft een positieve invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Daarom onderzocht de GGD ook de mate waarin mensen participeren. In de gemeente Hardenberg doet 55 procent vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Zo’n 16 procent is mantelzorger. 

Aandachtspunten
Toch zijn er voor het gezondheidsbeleid van de gemeente ook een aantal aandachtspunten die uit de gezondheidsmonitor naar voren komen. Bij de vragen over de psychische gezondheid geeft 41 procent aan een matig of hoog risico op angststoornis of depressie te hebben.

Eenzaamheid wordt door een derde van de volwassenen en door 47 procent van de ouderen gevoeld. Meer dan de helft van alleenwonenden voelt zich weleens eenzaam.

Leefstijlen
GGD onderzocht ook de leefstijlen die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, drinken, overgewicht en bewegen. Twintig procent van de inwoners rookt, dat is ook het gemiddelde in de regio IJsselland. Daarentegen wordt in Hardenberg meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio.

Twintig procent vindt zichzelf een overmatige drinker. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht. Bijna twee derde van de inwoners van Hardenberg voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Hierbij is het opvallend dat meer ouderen voldoen aan deze norm dan volwassenen.

Het onderzoek van GGD is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en Sportservice Overijssel uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdijsselland.nl/gemeenten.


2-11-2017 20:37

Nieuwe APV voor veilige en leefbare samenleving

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen. Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete opleggen. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen. 


Volgens burgemeester Peter Snijders is herziening van de APV nodig: “We hebben spelregels nodig voor een veilige en leefbare samenleving. We zien ook dat de samenleving zich ontwikkelt en dat sommige regels daar niet meer goed bij passen. Daarom hebben we de APV onder de loep genomen en stellen we een aantal wijzigingen voor. Daarmee spelen we in op wat we in de samenleving zien. Sommige nieuwe maatregelen worden naar verwachting vrij snel toegepast. We hebben ook maatregelen opgenomen waarmee we snel en adequaat kunnen handelen wanneer dit nodig is. Zo is onze APV klaar voor toekomst.”


Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor een geheel nieuwe APV vast te stellen volgens de model-APV van de VNG die de meeste gemeenten hanteren. Voordeel is dat de regels onderling goed te vergelijken zijn. Dat is vooral van belang bij handhaving van de APV door bijvoorbeeld de politie of toezichthouders die in meerdere gemeenten werkzaam zijn. Voor een aantal bepalingen worden wijzigingen doorgevoerd en er zijn nieuwe bepalingen opgenomen.

Ruimere openingstijden horeca
Als onderdeel van de afspraken uit het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een pilot uitgevoerd met ruimere openingstijden voor de horeca in het weekend. Doel is het tegengaan van overlast in de omgeving na sluitingstijd. Omdat de ervaringen van de pilot positief zijn, stelt het college voor de openingstijden in de nieuwe APV te verruimen. 

In horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Voor horecagelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken, zoals shoarmazaken of snackbars, geldt een dergelijke bepaling in de nieuwe APV niet meer. Het gaat hierbij vaak om gasten die na een cafébezoek nog iets willen eten. 

Alle horecagelegenheden moeten in het weekend om 04.00 sluiten. Er mogen dan geen bezoekers meer aanwezig zijn. Hiermee zijn de sluitingstijden voor alle horecagelegenheden in de nieuwe APV gelijk. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.


Bevoegdheden burgemeester
Met de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Enkele van deze instrumenten zijn onlangs nieuw toegevoegd in de Gemeentewet. 

Volgens de nieuwe bepalingen, kan de burgemeester effectiever optreden bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden, uit de hand lopende demonstraties of rellen. Zo kan hij een groep ordeverstoorders maximaal 12 uur ophouden op een aangewezen plaats of een gebiedsontzegging opleggen. Ook kan de burgemeester een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Politie en justitie hebben in zo’n gebied meer controlebevoegdheden.

De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde. 

Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. 


Diverse wijzigingen
Om aan te kunnen sluiten bij de winterregeling van de GGD IJsselland, is in de nieuwe APV een ‘verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats’ opgenomen. Dit verbod maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Dit kan levensreddend zijn. 

Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Ook hiervoor geldt dat de regels in de nieuwe APV eenduidig zijn aan die van buurgemeenten.

Nieuw is het verbod tot openlijk drugsgebruik. Dit geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden tegen het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs. Zo kan overlast effectiever worden aangepakt. 

Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. Aanpassingen in de regels gaan over de fiscale aspecten, leeftijdsbepalingen en de verplichting voor prostitutiebedrijven om een bedrijfsplan te hebben.

Ook de bepalingen rond het rookverbod in bossen en natuurterreinen, de bestrijding van heling van goederen, verstrooiing van as en het verbod om grote voertuigen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend binnen de bebouwde kom te parkeren wijzigen. Met deze wijzigingen zorgt het college ervoor dat de APV beter aansluit op samenwerking in de regio, ontwikkelingen in de samenleving of de regels worden voor de hele gemeente gelijkgetrokken.


Toezicht op naleven regels
Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.


Gemeenteraad stelt vast
Het college van B&W legt de nieuwe APV nu aan de gemeenteraad voor. Die bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt op 12 december een besluit. Als de gemeenteraad de APV vaststelt, treedt deze een dag na publicatie in werking. De publicatiedatum wordt nog nader bepaald. Op dat moment vervalt de oude APV.


24-10-2017 09:09

Nomineer nu de Gewoon Doener 2017!

Wie wordt 'Gewoon doener' van het jaar 2017? De gemeente Hardenberg is op zoek naar een ondernemer of inwoner die in 2017 een bijzondere prestatie heeft geleverd. Dit kan bijvoorbeeld een ondernemer zijn, maar ook een muzikant, uitvinder, danser, bestuurslid of vrijwilliger. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt.


Ook het afgelopen jaar hebben vele inwoners van de gemeente Hardenberg zich weer belangeloos ingezet voor anderen, unieke prestaties geleverd of bijzonder ondernemerschap laten zien. De 'handen-uit-de-mouwen-mentaliteit' maakt dat er veel gebeurt en'wordt gerealiseerd in de regio Hardenberg. En daar zijn we trots op!


Daarom wordt ook dit jaar de 'Gewoon doener' verkiezing gehouden. En u krijgt de mogelijkheid om een 'Gewoon doener' te nomineren. Wie wordt de opvolger van Bertrand Stoeten?


U kunt vanaf nu iemand voordragen voor deze prijs. Dit kan tot vrijdag 8 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en behandelt deze vertrouwelijk.


23-10-2017 09:47

Bereikbaarheid digitale formulieren op 28 oktober

In verband met regulier onderhoud zijn zaterdag 28 oktober 2017 enkele digitale formulieren op de website van de gemeente Hardenberg niet of beperkt bereikbaar.


De volgende producten en diensten kunnen op zaterdag 28 oktober niet worden aangevraagd van 13.30 tot 20.00 uur:


 • Doorgeven verhuizing
 • Aangifte geboorte
 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn
 • Attestatie de vita
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

De informatie op de website van de gemeente over deze producten en diensten blijft wel gewoon beschikbaar.


19-10-2017 16:50

Start herinrichting deelgebied Radewijkerbeek in Vechtpark

De werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark Hardenberg zijn gestart. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting met natuurvriendelijke oevers, een verlengde Vechtarm en een poel. Ook worden wandelpaden en een uitkijkpunt aangelegd. De werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd, passen binnen het geldende bestemmingsplan. Om de gehele herinrichting...


Het deelgebied Radewijkerbeek bestaat uit de rechter uiterwaard van de Vecht, tussen het fietspad over de stuw bij De Koppel en de Twenteweg. Het gebied is maar liefst veertien hectare groot. Dit deelgebied krijgt een natuurlijke inrichting. Tegelijkertijd wordt meer ruimte voor water gecreëerd en wordt de doorstroming van de Vecht verbeterd. 


De werkzaamheden in het gebied zijn onlangs gestart. Allereerst wordt gewerkt langs de westelijke oever van de Vecht. De oever wordt over de hele lengte (650 meter) ontsteend en deels verflauwd. De oever krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Langs de oever ontstaat een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting half november afgerond.


Verlengen Vechtarm

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan worden de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten.
De oude Vechtarm wordt verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul wordt gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. Het graven van de geul start volgens planning half november.

Poel

Tussen de dijk en de Twenteweg, buiten het winterbed, wordt een poel aangelegd. Dit gebeurt volgens planning in de tweede helft van november. In de poel kan met name de knoflookpad goed leven. 

 

In het gebied ligt de focus op natuur. Om ervoor te zorgen dat recreanten het gebied toch kunnen beleven, worden in de eerste helft van december betonnen wandelpaden aangelegd aan de zijde van de Twenteweg. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Ook wordt een verbinding gemaakt met de wandelpaden die volgend jaar in het naastgelegen gebied Rheezermaten worden aangelegd. Hierdoor ontstaan ommetjes door het gehele Vechtpark. 

Op de dijk aan de westkant wordt een uitzichtpunt gemaakt. Dit punt is bereikbaar via de verschillende wandelpaden.  Als laatste wordt half december de beplanting in het gebied aangelegd. 


Bestemmingsplan

Het plan voor de nieuwe inrichting is samen met bewoners uit de omgeving van het gebied bepaald. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de plek waar de wandelpaden worden aangelegd en de locatie van de poel.
Een deel van de werkzaamheden past binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de aanleg van met name de wandelpaden mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In het bestemmingsplan krijgt dit gebied de bestemming 'natuur'. Het bestemmingsplan heeft voor de zomervakantie ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Werkzaamheden nog dit jaar afgerond

Naar verwachting is de herinrichting van het gebied Radewijkerbeek voor het einde van 2017 afgerond. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van het weer en het waterpeil van de Vecht.


Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het Vechtpark Hardenberg. De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel investeert extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het Vechtpark Hardenberg wordt een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


19-10-2017 16:41

Ruimte voor kansrijke woningbouwplannen en woningbouw in kernen

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil ruimte houden voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen. Op een aantal locaties is het aantal geplande woningen veel hoger dan de vraag naar woningen in de komende jaren. Daarom wil het college op die locaties het aantal geplande woningen terugbrengen. Daardoor ontstaat ruimte om beter op de markt afgestemde plannen wel te kunnen realiseren. Een en...


Op diverse plekken in de gemeente Hardenberg zijn plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Deze plannen zijn vaak al jaren geleden gemaakt en sluiten soms niet meer goed aan op de huidige vraag naar woningen.
Om ervoor te zorgen dat de vraag naar en het aanbod van woningen met elkaar in balans zijn, heeft de gemeente eind 2016 alle woningbouwplannen tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat er plannen zijn voor de bouw van 1.700 nieuwe woningen in de komende tien jaar. Het gaat daarbij om woningbouwplannen waarvoor al een bestemmingsplan is gemaakt.
Afspraken
De gemeente Hardenberg heeft afspraken met de provincie Overijssel over het maximaal aantal te bouwen woningen in de komende tien jaar. Dit aantal is gebaseerd op de verwachte groei van de bevolking. De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat in gemeente Hardenberg de komende 10 jaar maximaal 1.682 nieuwe woningen gebouwd worden. 

Het aantal geplande woningen in de gemeente Hardenberg is dus hoger dan met de provincie is afgesproken. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe kansrijke woningbouwplannen op plaatsen die wellicht beter aansluiten bij de vraag en de hedendaagse woningmarkt. 


Kansrijke plannen

Om te voldoen aan de afspraken met de provincie en om ruimte te maken voor nieuwe kansrijke plannen, wil de gemeente Hardenberg sneller nieuwe woningen bouwen. Door sneller de bouwen, neemt het aantal geplande woningen immers af.
Daarnaast wil het college op enkele locaties de komende jaren het aantal geplande woningen terugbrengen. Het gaat in totaal om de plannen voor 439 woningen in Dedemsvaart (Bransveen), Gramsbergen (Garstlanden), Lutten, Bergentheim (Möllincksvaart), Hardenberg (Marslanden Vlinder en Poort) en Slagharen (Moeshoek). 

Daarnaast zijn er woningbouwlocaties waar wel plannen zijn, maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is gemaakt. De gemeente wil deze plannen voorlopige niet in procedure brengen. Het aantal terug te brengen woningen is vastgelegd in de 'structuurvisie herprogrammering woningbouw'. Het college biedt deze visie ter vaststelling aan de raad aan. 


Convenanten met plaatselijk belangen

Na het terugbrengen van het aantal geplande woningen, blijft er in de verschillende (kleine) kernen de komende jaren voldoende ruimte voor de nieuwbouw van woningen. Ook is de hoeveelheid geplande woningen eerlijker verdeeld over de kernen. In overleg met de plaatselijk belangen, wil de gemeente het bouwen voor eigen behoefte in kernen mogelijk blijven maken.
Het college stelt voor om met de plaatselijk belangen van alle kernen een convenant te sluiten. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over woningbouwplannen en bijvoorbeeld het type woningen waar behoefte aan is. Het college wil afspreken dat in iedere kern plannen zijn voor een passend aantal woningen. Zodra dit aantal onder de norm komt, gaan gemeente en plaatselijk belang in overleg over nieuwe woningbouwplannen. Zo houden gemeente en plaatselijk belangen samen de vinger aan de pols.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt naar verwachting op 12 december een besluit.


13-10-2017 18:08

Wijzigingen in de afvalinzameling

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in september een besluit genomen over de manier waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld. Voor de inzameling van plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons krijgen huishoudens een container die 4-wekelijks wordt geleegd. Ook bewoners van hoogbouwwoningen krijgen de mogelijkheid pmd-afval gescheiden aan te bieden. De inzameling van restafval blijft...


Huishoudelijk afval wordt in de gemeente Hardenberg op een duurzame manier ingezameld. Dit betekent dat zoveel mogelijk herbruikbare materialen buiten de grijze container om worden ingezameld.
Om ervoor te zorgen dat nog meer afval gescheiden wordt ingezameld, heeft het college van B&W voor de zomer een aantal voorstellen rond afvalinzameling gedaan. De gemeenteraad heeft deze voorstellen uitgebreid besproken en in september een besluit genomen. De raad heeft daarbij niet alle voorstellen van het college overgenomen, maar enkele wijzigingen aangebracht. 

4-wekelijkse inzameling pmd-afval met container
De gemeenteraad heeft besloten dat plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons (pmd) elke 4 weken worden ingezameld in een container. Daarmee verdwijnt de inzameling met zakken.

De pmd-containers (240 liter) worden tussen 23 oktober en 17 november door inzamelaar ROVA verspreid. De container is grijs van kleur, heeft een oranje deksel en wordt bij de woningen neergezet. Inwoners hoeven hiervoor niet thuis te blijven. De container is te herkennen aan de adressticker op de zijkant van de container. Huishoudens ontvangen hierover op korte termijn nog bericht.
Na ontvangst van de pmd-container, kan deze direct gebruikt worden. Dit betekent dat vanaf dat moment pmd alleen nog in de container met oranje deksel kan worden aangeboden. Inwoners die een pmd-container hebben ontvangen, kunnen geen zakken meer bestellen en aanbieden. 

De pmd-container wordt eens per 4 weken geleegd, op dezelfde dagen als de pmd-zakken worden opgehaald. Voor het legen hoeft niet betaald te worden.


Huishoudens van een hoogbouwwoning (appartement) kunnen hun pmd-afval in een ondergrondse container plaatsen. Hiervoor worden op termijn extra containers geplaatst of bestaande restafvalcontainers worden omgebouwd. 


4-wekelijks inzameling restafval
De raad heeft besloten dat de inzameling van restafval ongewijzigd blijft. De inzameling van restafval blijft eens per 4 weken huis-aan-huis plaatsvinden. Huishoudens betalen een bedrag per keer dat zij de grijze container aanbieden.

Omdat de inzameling van restafval niet wijzigt, komen er geen extra ondergrondse containers om tussentijds restafval aan te bieden. 

Inzameling gft-afval
De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) binnen de bebouwde kom blijft ongewijzigd: de groene container wordt iedere twee weken geleegd. Per lediging hoeft niet betaald te worden.

Op dit moment wordt gft-afval in het buitengebied niet ingezameld. Daarom ontvangen huishoudens in het buitengebied een korting op het vastrecht van de afvalstoffenheffing.
De gemeenteraad heeft besloten de inzameling van gft-afval in het buitengebied opnieuw in te voeren op basis van vrijwilligheid. Dit zou betekenen dat huishoudens zelf kunnen kiezen of zij hiervan gebruik willen maken en daarmee de korting op het vastrecht niet meer ontvangen. Op dit moment onderzoekt het college van B&W of inzamelen op basis van vrijwilligheid volgens de Wet Milieubeheer mogelijk is. Daarom is nog niet duidelijk of en wanneer de inzameling van gft-afval in het buitengebied wordt ingevoerd.  

Bij hoogbouwwoningen (appartementen) wordt indien mogelijk en wenselijk een gft-container geplaatst. Als dit aan de orde is, vervalt ook hier de korting op het vastrecht.


12-10-2017 09:02

Burgemeester Snijders op zoek naar jonge helden in gemeente

De gemeente Hardenberg reikt op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, voor de eerste keer het 'Jeugdlintje van Hardenberg' uit aan jonge helden.


In een speciale videoboodschap roept burgemeester Peter Snijders inwoners op om jonge helden aan te melden via www.hardenberg.nl/meldjeheld. Het jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven.


In het zonnetje
Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. "We weten dat er vele jongeren in onze gemeente vrijwillig maatschappelijk actief zijn voor naasten, verenigingen of goede doelen. Deze inzet blijft vaak onbelicht. Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden. Vandaar mijn oproep aan inwoners om deze helden te melden", aldus burgemeester Peter Snijders.


Maximaal vijf jeugdlintjes
Per jaar worden er maximaal vijf jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto 'de kracht van gewoon doen'.


Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.


Voordracht via website
Tot maandag 23 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief.


Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge 'Held van Hardenberg'-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.


10-10-2017 14:51

Plaatsing bladhekken voor afgevallen bladeren

De bladhekken worden vanaf 20 oktober weer in de gemeente Hardenberg geplaatst. U kunt de bladhekken gebruiken voor het opruimen van blad van gemeentelijke bomen, dat in uw tuin terecht komt.


Op verschillende locaties in de gemeente Hardenberg worden de bladhekken geplaatst.
De bladhekken zijn uitsluitend bedoeld voor het afgevallen blad van gemeentelijke bomen. Omdat het blad gescheiden moet worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf, is het niet toegestaan de bladhekken te gebruiken voor tuin- en ander (groen) afval of blad verpakt in plastic (vuilnis)zakken.

De gemeente leegt één tot twee keer per week de bladhekken. Verzameld blad dat buiten de bladhekken is gestort, wordt niet meer opgehaald. De bladhekken blijven uiterlijk tot vrijdag 22 december staan.


10-10-2017 14:00

Netwerkbijeenkomst voor besturen MFC's, dorpshuizen en wijkcentra

Wethouders René de Vent (Hardenberg) en Ko Scheele (Ommen) maken vrijdag 10 november samen met besturen en beheerders van MFC's, dorpshuizen en wijkcentra een bustour langs drie dorpshuizen in de gemeenten Ommen en Hardenberg.


De bustour begint bij dorpshuis Kloosterhaar en gaat vervolgens naar buurthuis Ommerkanaal. De tour wordt afgesloten met een buffet in dorpshuis Hoogenweg.


Tijdens de bijeenkomst geven de besturen van de drie dorpshuizen allemaal een presentatie en een rondleiding door het betreffende dorpshuis. Verder zijn er presentaties over de 'Beursvloer' en de 'Hardenbergse Uitdaging'. Ook biedt de bijeenkomst voor besturen de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en onderling informatie uit te wisselen.


Aanmelden

De gemeente heeft voor deze bijeenkomst alle besturen aangeschreven uit de gemeente Hardenberg en gemeente Ommen. Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u als bestuur geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u tot 20 oktober maximaal drie personen aanmelden bij Sandra Westra.


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sandra.westra@ommen-hardenberg.nl. Vermeld bij uw aanmelding de namen en de bijbehorende functie binnen het dorpshuis/bestuur.


9-10-2017 12:45

EUREGIO-spreekuur op 18 oktober

EUREGIO houdt op woensdag 18 oktober 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


6-10-2017 18:12

Verspreiding jodiumtabletten vanaf 10 oktober

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start dinsdag 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in bepaalde gebieden rond kerncentrales in Nederland. De dichtstbijzijnde kerncentrale voor de inwoners van de gemeente Hardenberg is Emsland in Lingen (Duitsland).


Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan.
Ten tijde van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd. Ook is het bij een kernongeval niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken, alleen als een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt. Dan zal de overheid adviseren jodiumtabletten te slikken.

De kans op een incident bij een kerncentrale is en blijft heel klein. Het is echter gemakkelijker en relatief eenvoudig om vooraf tabletten te bezorgen dan om na een ramp snel de distributie te moeten organiseren. Daarom heeft het Ministerie van VWS besloten jodiumtabletten te verspreiden. De tabletten worden vanaf 10 oktober per post naar de doelgroepen verstuurd. 


6-10-2017 15:33

Bouw je eigen buurt karavaan trekt door gemeente

"Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?" Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan alle inwoners. Op vier zaterdagen in oktober trekken raadsleden hiervoor met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente.


Online meedoen kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl.
Inwoners kennen hun eigen buurt, wijk of dorp als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen.
De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt en wat inwoners écht belangrijk vinden. Hiervoor is de gemeente Hardenberg in juni 2017 gestart met 'Bouw je eigen buurt'.

Wensen en ideeën
Bij 'Bouw je eigen buurt' geven inwoners op een bouwtekening aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg. Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis en buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie.
Tijdens diverse bijeenkomsten in dorpshuizen en op scholen hebben honderden inwoners al meegedaan. Bouw je eigen buurt krijgt deze herfst een vervolg. Op verschillende plekken in de gemeente vinden bijeenkomsten plaats, vaak georganiseerd door een plaatselijk belang of inwoners.

Locaties
Raadsleden hebben de handschoen opgepakt en trekken op vier zaterdagen in oktober met de 'Bouw je eigen buurt'-karavaan door de gemeente. Onder het genot van een door een barista vers gemaakte kop koffie kunnen inwoners hier bouwen aan hun ideale woon- of leefomgeving in hierover in gesprek gaan met raadsleden.
De karavaan is op de onderstaande locaties te vinden.

 • Zaterdag 7 oktober in Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Plein voor LOC/bibliotheek
  13.00 - 15.00 uur: Markt
 • Zaterdag 14 oktober, Hardenberg:
  10.00 - 12.00 uur: Markt
  13.00 - 15.00 uur: HHC Hardenberg

De route van de karavaan voor zaterdag 21 en zaterdag 28 oktober wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke informatiepagina Kijk op Hardenberg in het huis-aan-huisblad, op www.hardenberg.nl en op de Facebookpagina van de gemeente Hardenberg.

Geïnspireerd
Raadslid Erika Kloekhorst: "Ik word geïnspireerd door al die mensen die meepraten over hun buurt. Het zet mij ook meteen aan het denken. Wat vind ik zelf nou echt belangrijk in mijn leefomgeving, nu en in de toekomst? Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we met elkaar bepalen wat belangrijk is voor de toekomst en kunnen we samen met onze inwoners de goede dingen doen."
Inwoners die mee willen doen maar liever online bouwen, kunnen op de laptop of pc via www.bouwjeeigenbuurt.nl een digitale bouwtekening maken.

Omgevingsvisie
De gemeente Hardenberg gaat vanaf november met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. De gemeente gebruikt de informatie onder andere voor de Omgevingsvisie 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. In de toekomst is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.


6-10-2017 15:03

Woningsplitsing inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk

Het college van B&W wil woningsplitsing bij inwoonsituaties onder voorwaarden mogelijk maken. Hiermee wil het college een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen die bij sommige inwoonsituaties zijn ontstaan. De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor is een verbouwing of een hypotheek vaak niet mogelijk.


In de gemeente Hardenberg komen ruim 300 inwoonsituaties voor. Hierbij wonen twee zelfstandige huishoudens in één woning. Bij inwoning wordt vaak een i-huisnummer toegekend.


Inwoning is op dit moment in de gemeente Hardenberg alleen toegestaan als er sprake is van mantelzorg of als er sprake is van dringende sociale, verzorgings- of sociaal-economische redenen. Dit is vastgelegd in bestemmingsplannen of in beheersverordeningen.


In het verleden zijn vergunningen verleend voor inwoning waarbij geen sprake was mantelzorg of een dringende reden. In deze situaties is afgesproken dat het bestaande gebruik kan worden voortgezet. Hierdoor zijn er ook situaties ontstaan waarbij er feitelijk geen sprake meer is van inwoning, maar van twee gescheiden woningen.


Geen zelfstandig object
De zogenaamde i-woningen zijn in planologisch opzicht geen zelfstandig object. Hierdoor ligt de taxatiewaarde vaak een stuk lager dan bij een reguliere woning. Dit kan tot problemen leiden bij het verkopen van de i-woning. Ook komt het voor dat banken geen hypotheek willen verstrekken.


Omdat de woning geen zelfstandige planologische status heeft, is ook het verbouwen van een i-woning vaak niet mogelijk.


Woningsplitsing
Het college van B&W wil een passende oplossing bieden voor de soms schrijnende gevallen en financiële problemen die bij bestaande inwoonsituatie zijn ontstaan. Daarom wil het college het mogelijk maken om in voorkomende gevallen onder voorwaarden mee te werken aan woningsplitsing.


Bij woningsplitsing worden beide woningen een zelfstandig object. Daarmee krijgen de eigenaren de rechten en plichten die bij een zelfstandige woning horen. Hierdoor wordt het vaak mogelijk een hypotheek te krijgen of te verbouwen.


Voorwaarden voor medewerking
Om woningsplitsing bij inwoonsituaties mogelijk te maken, heeft het college een beleidsregel opgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking kan verlenen aan de woningsplitsing.


Zo moet er onder andere sprake zijn van een bestaande situatie. Ook moet de inwoonsituatie legaal zijn ontstaan vóór de vaststelling van het nu geldende bestemmingsplan of de nu geldende beheersverordening en sindsdien onafgebroken hebben bestaan. Beide woningen moeten voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de bouwverordening.


Voor woningen in het buitengebied gelden aanvullende voorwaarden.


De beleidsregel ligt van 18 oktober tot en met 28 november 2017 ter inzage en is ook digitaal te raadplegen. Afhankelijk van de reacties neemt het college daarna een definitief besluit of wordt beleidsregel nog aan de gemeenteraad voorgelegd.


6-10-2017 08:51

Begroting 2018: lagere lasten voor alle huishoudens

De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2018, die het college van B&W aan de gemeenteraad presenteert. Het college stelt daarom voor de lasten voor inwoners te verlagen.


De begroting biedt ook ruimte om te investeren in het versterken van de economie, duurzaamheid, onderwijs en in vitaliteit van centra en het buitengebied.


Wethouder Jannes Janssen: "Toen het nodig was, hebben we keuzes gemaakt in ambities, bezuinigd op de ambtelijke organisatie en iets extra's gevraagd van onze inwoners. Nu we de financiën op orde hebben, willen we iets terug doen en klaar zijn voor de toekomst."


Dit is de laatste begroting die het huidige college van B&W presenteert. In de begroting blikt het college dan ook terug op de afgelopen periode. Het college concludeert dat het collegeprogramma volledig is uitgevoerd of dat de voorbereidingen voor uitvoering zijn getroffen. De transitie in het sociaal domein is gelukt. De transformatie is in volle gang om te zorgen dat inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen.


De collegeperiode begon in 2014 met een fors bezuinigingsprogramma. In totaal werd in de afgelopen jaren € 12 miljoen bezuinigd. Dat is gebeurd door de gemeentelijke belastingen te verhogen,  keuzes te maken in ambities en te snijden in de ambtelijke organisatie. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Hardenberg nu een financieel gezonde begroting heeft.


Sluitende begroting
De begroting voor 2018 en de jaren daarna is structureel sluitend. In 2018 is er zelfs een overschot van ruim € 1 miljoen. Dat komt vooral doordat het economisch weer goed gaat in Nederland en de gemeente van het Rijk meer geld ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Er is nog wel sprake van een incidenteel tekort. Dit komt door extra uitgaven die het college in 2018 wil doen.


Deze uitgaven wil het college betalen uit de algemene reserve. Die reserve ligt de komende jaren rond de € 35 miljoen. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg voldoende geld om eventuele financiële tekorten op te vangen. Er is zelfs financiële ruimte voor de komende gemeenteraad om desgewenst te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg.


Wethouder Jannes Janssen (financiën): "We kijken tevreden terug op de afgelopen periode. Door tijdig in te grijpen en stevig te bezuinigen, staan we er financieel goed voor. Bezuinigen was niet leuk, maar wel noodzakelijk. We zijn nu financieel gezond en hebben weer wat vet op de botten. Er zit zelfs geld in onze spaarpot voor de komende gemeenteraad om met ambities voor onze gemeente aan de slag te gaan."


Lagere lasten
Nu de gemeente Hardenberg het huishoudboekje op orde heeft, stelt het college voor de lasten voor inwoners te verlagen. Het voorstel is om de woonlasten structureel met € 30 te verlagen. Hierbij wil het college ervoor zorgen dat alle huishoudens profiteren. Bovendien wil het college in 2018 eenmalig een extra korting van € 10 op de afvalstoffenheffing geven. Het college kiest hiervoor omdat de reserve afvalstoffenheffing onnodig hoog is opgelopen.


Er is ook goed nieuws voor hondenbezitters: het college stelt voor het tarief hondenbelasting voor de eerste hond met 20% te verlagen. Voor deze maatregelen trekt het college in totaal € 1,1 miljoen uit. Hiermee geeft het college concreet invulling aan de wens van de gemeenteraad de lasten voor inwoners te verlagen.


Wethouder Jannes Janssen: "Toen het nodig was, hebben we keuzes moeten maken en iets extra’s gevraagd van onze inwoners door de belastingen te verhogen. Nu we financiën op orde hebben willen we iets terug doen. Dat doen we via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zo zorgen we ervoor dat alle huishoudens profiteren, ook huurders. Ook willen we investeren in de vitaliteit van onze gemeente. Daar profiteren alle inwoners van. Om klaar te zijn voor de nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, investeren we ook in de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie."


Ambities
In de begroting doet het college voorstellen om te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg. De focus ligt op het versterken van de economie zodat Hardenberg mee profiteert van het gunstige economisch tij. Ook wil het college geld reserveren voor het versterken en toekomstbestendig maken van winkelcentra.

De vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied houdt de aandacht van het college. Voor het uitvoeren en cofinancieren van projecten in het buitengebied wil het college extra geld uittrekken. Hardenberg gaat bovendien onverminderd door met stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Doel is zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. 


Extra investeringen
In de begroting doet het college een aantal voorstellen voor extra uitgaven. Om ervoor te zorgen dat evenementen in de gemeente op een veilige manier kunnen plaatsvinden, wil het college geld uittrekken voor onder andere het beheersen van veiligheidsrisico's en toezicht op evenementen.


Het college investeert de komende jaren flink in de huisvesting van basisscholen. In de begroting is al geld gereserveerd voor de nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van basisscholen. Omdat de prijzen in de bouw flink stijgen, trekt het college hier extra geld voor uit. Tenslotte is er extra geld voor de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma.


Klaar voor de toekomst
Het college constateert dat de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie op onderdelen te fors zijn geweest. Er komen weer meer vragen op de gemeente af, daar moet de ambtelijke organisatie op anticiperen. Bovendien vragen ontwikkelingen in de samenleving om een ambtelijke organisatie die klaar is voor nieuwe vraagstukken die op de gemeente afkomen. Daarom stelt het college voor ook geld beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.


De gemeenteraad bespreekt de begroting op 31 oktober 2017 in de oriënterende ronde en op 7 november in de raadsvergadering.


4-10-2017 16:38

Sfeervolle beelden sieren leegstaande panden in Dedemsvaart op

Leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart zien er een stuk aantrekkelijker uit doordat ze zijn opgesierd met sfeervolle beelden. Het bestickeren van de panden komt voort uit het Actieplan voor het centrum van Dedemsvaart.


Belangrijk speerpunt in het actieplan is het aanpakken van leegstand en het aantrekkelijker maken van de Marktstraat. Zo blijft de doorloop vanaf de Julianastraat richting Markt en andersom goed. Centrummanager Leo Hoksbergen is vanaf de zomer actief in Dedemsvaart en is hiermee aan de slag gegaan. Hij heeft gesprekken gevoerd met diverse pandeigenaren en ondernemers. Door een aantal beeldbepalende leegstaande panden nu op een fraaie manier met sfeervolle beelden te bestickeren , is hiermee een belangrijke eerste stap gezet om de Marktstraat weer aantrekkelijker te maken.  De betrokken pandeigenaren werken hieraan mee.
Handelsvereniging Dedemsvaartse Middenstand Centrum (DMC), de stichting BIZ-bestuur en de gemeente Hardenberg willen de uitdagingen waar het centrum van Dedemsvaart voor staat gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot het opstellen van een actieplan. Ondernemers, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en Plaatselijk Belang Dedemsvaart zijn hierbij betrokken.  
Vorige week gaven wethouder Douwe Prinsse van de gemeente Hardenberg, voorzitter Jolande Nanning van de DMC en centrummanager Leo Hoksbergen het startsein voor het bestickeren van leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart. Dit gebeurde in de Marktstraat te Dedemsvaart tegenover het voormalige HEMA-pand. 


3-10-2017 12:53

Kinderen leren over de 'dode hoek'

Negentien basisscholen uit de gemeente Hardenberg nemen deze week deel aan het verkeerseducatieproject 'Dode hoek'. Door middel van dit project moeten kinderen zich bewust worden van hun positie ten opzichte van een vrachtwagen of landbouwvoertuig.


Wethouder Jannes Janssen verrichte gisteren op de grote parkeerplaats van de Evenementenhal de opening van het project. Hij deed dat in het bijzijn van leerlingen van cbs 'De Akker' uit Gramsbergen. 
RTV Oost maakte een korte reportage. 
De leerlingen krijgen tijdens dit project de kans om in de praktijk te ervaren wanneer ze wel of niet zichtbaar zijn vanaf de stoel van de chauffeur. Daarnaast ontvangen de kinderen informatie over de gevaren van de dode ('blinde') hoek en tips over hoe deze te ontwijken is.
Tot en met vrijdag nemen leerlingen van in totaal negentien basisscholen deel aan het project.


2-10-2017 08:41

N34 deels afgesloten van 9 tot en met 27 oktober

De provinciale weg N34 krijgt nieuw asfalt en ongelijkvloerse kruisingen. Om de werkzaamheden aan de weg vlot en veilig uit te kunnen voeren, is de N34 tussen het kruispunt J.C. Kellerlaan tot aan de N343 (Haardijk) van 9 tot en met 27 oktober afgesloten voor al het verkeer.


De werkzaamheden zijn onderdeel van de ombouw van de N34 tot een regionale stroomweg. Tijdens deze eerste afsluiting gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.


Omleidingsroute snelverkeer
 • Verkeer op de A28 dat in noordelijke richting rijdt richting Emmen, wordt op de A28 ter hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) omgeleid via de A28-A37.
 • Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de kruising N377-N48 wordt omgeleid via de N48-A37 richting Emmen.
 • Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen over de A37-N48 geleid in plaats van de reguliere route over de N34.

Omleidingsroute lokaal verkeer
Voor het lokale verkeer van en naar Hardenberg / Gramsbergen gelden de volgende routes:

 • Verkeer tussen Coevorden en Ommen gaat over de N377 en N343.
 • Lokaal verkeer dat vanuit de richting Ommen richting Hardenberg-oost of Gramsbergen rijdt, wordt ter hoogte van Haardijk omgeleid via de N343-J.C. Kellerlaan.

Omleidingsroute fietsers
Gedurende de afsluiting kunnen fietsers de kruising J.C. Kellerlaan niet oversteken. De omleidingsroute voor fietsers geldt tot medio 2018, tot het moment dat het nieuwe kruispunt wordt opengesteld.

Fietsers afkomstig van de noordelijke zijde van de N34 worden vanaf 9 oktober omgeleid over de Eugenboersdijk, Havermarsweg, van Coeverdenstraat, via de fietstunnel aan de Koehierdesteeg naar Stadhuisplein, Marslaan en de Parkweg richting de J.C. Kellerlaan. Fietsers afkomstig van de zuidelijke zijde volgen dezelfde route in tegengestelde richting.

Regionale stroomweg
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan het verbeteren van de wegen. Eén van die wegen is de N34, een belangrijke schakel tussen het noordoosten van de provincie Overijssel en het zuidoosten van de provincie Drenthe.

De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. De uitritten van woningen krijgen een aansluiting op de parallelweg. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.

Meer informatie over het project en de omleidingsroutes zijn te vinden op www.overijssel.nl/n34.


29-9-2017 21:16

Lancering ideeënwebsite buitengebied Hardenberg

Inwoners en bedrijven in het buitengebied kunnen vanaf nu via de website www.mijnlandschapid.nl inspiratie en ideeën opdoen voor projecten in het buitengebied. De website biedt ook de mogelijkheid om zelf nieuwe plannen uit te werken en in te dienen bij de gemeente. De website is vanavond door wethouder Prinsse gelanceerd.


De website www.mijnlandschapid.nl is bedoeld voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Hardenberg  iets nieuws wil beginnen. Het is een  ideeënsite, die   inwoners en bedrijven laat zien welke kansen en mogelijkheden er zijn in het gebied waar zij wonen of werken. Op de site staan inspirerende en vernieuwende voorbeelden van projecten. Het is een interactieve site met veel beelden. Er kan worden gezocht op het eigen woonadres en via een moodboardmaker kunnen mensen zelf een plan of idee uitwerken en naar de gemeente sturen. De website is  nog niet af, er is nog volop ruimte voor nieuwe ideeën, sfeerbeelden en inspiratieprojecten. De lancering van de website is het vervolg op de  vaststelling van het bestemmingsplan voor het buitengebied.

Inspiratieprojecten
Op de website staan een aantal inspiratieprojecten. Dit zijn concrete projecten die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd in het buitengebied van de gemeente. Foto’s van diverse locaties in het buitengebied  worden op de website gebruikt als sfeerbeelden en ter inspiratie van inwoners of bedrijven die zelf een idee willen uitwerken. De website wordt op vrijdag 29 september door wethouder Prinsse gelanceerd. Hierbij was ook Nederlands bekendste boswachter Arjan Postma aanwezig. Hij vertelde de aanwezigen op inspirerende wijze over de manier waarop we omgaan met het landschap en wat de invloed daarvan is op natuur en dieren. 


Pilotgebied 
Hardenberg heeft een veelzijdig buitengebied. In het bestemmingsplan buitengebied en op de ideeënwebsite worden ruim 50 deelgebieden onderscheiden. Elk deelgebied heeft  eigen gebiedskenmerken en ontwikkelkansen. Op dit moment is nog niet elk deelgebied volledig uitgewerkt. Alleen het pilotgebied  rondom Slagharen, Schuinesloot en De Krim  is volledig in kaart gebracht . Voor de overige  deelgebieden is op dit moment alleen een algemene beschrijving beschikbaar. Deze deelgebieden worden in de loop van het komende jaar verder uitgewerkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de ervaring die in de komende tijd met de website worden opgedaan.

Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente wil in het buitengebied ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit handhaven en waar mogelijk vergroten. Het bestemmingsplan buitengebied werkt daarom met  gebiedsbestemmingen waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van het gebied en het landschapstype. Voor deze manier van bestemmen is gekozen in nauw overleg met Plaatselijke Belangen en diverse andere partijen. Deze partijen hebben ook hun bijdrage geleverd aan de Landschap Identiteit Kaarten (LIK) en Ontwikkelingsvisies voor het buitengebied.


29-9-2017 19:13

Tweede editie van Stoptober van start

Met Stoptober worden rokers in heel Nederland opgeroepen in de maand oktober 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk, want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans vijf keer groter dat u blijvend stopt met roken. Tijdens de actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal wordt door verschillende acties in onder meer de gemeente Hardenberg aandacht gevraagd voor Stoptober.


In nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeenten Ommen en Hardenberg, werkgevers, sociaal werk en zorg wordt van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober een actieweek Stoppen met Roken in het Vechtdal gehouden. Meer informatie over deze actieweek is te vinden op de website www.vitaalvechtdal.nl/stoppen-met-roken.

Op maandag 2 oktober om 12.00 uur is de aftrap van de Stoptober-campagne in het Vechtdal bij het Alfa-college Hardenberg. Hilbert Moerman (raadslid PVDA Ommen) en Neil Altena (docent Engels Alfa-college Hardenberg en zanger van de band The Green Monkeys uit Gramsbergen) starten dan officieel hun stoppoging.


Activiteiten
Op diverse scholen en bij verschillende bedrijven zijn er in de actieweek activiteiten en (ludieke) acties rondom stoppen met roken, alcohol- en drugspreventie. Hierbij werken Jongerenwerkers van De Stuw en Wijz Ommen, GGD IJsselland, Tactus Verslavingszorg, Alfa-college en de gemeenten Hardenberg en Ommen nauw samen om mensen te stimuleren om te stoppen met roken.


Stoppen met roken levert veel positieve effecten op. Na 1 dag ruikt uw adem frisser, na 5 dagen heeft u een betere ademhaling en meer energie, na 28 dagen heeft u 5x meer kans om blijvend te stoppen, na een maand heeft u een betere en mooiere huid en na een jaar houdt u al snel € 1200 over! Rokers kunnen zich aanmelden via de website www.stoptober.nl. Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht bij een huisarts in de gemeente Hardenberg.


29-9-2017 17:54

Inschrijven voor een bouwkavel in Marslanden vanaf 5 oktober

Belangstellenden kunnen zich vanaf 5 oktober inschrijven voor een bouwkavel van de gemeente Hardenberg in de Hardenbergse wijk Marslanden. De gemeente geeft 5 kavels uit voor een vrijstaande woning en 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. De inschrijving start op het Woonevent Hardenberg.


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Dit gebied grenst aan de bestaande woningen in Marslanden.
In totaal is in De Cirkel ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen. De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. 

De gemeente biedt 5 kavels aan voor een vrijstaande woning en 32 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. De prijs voor een kavel voor een vrijstaande woning is € 200 per vierkante meter exclusief 21% btw. Een kavel voor een twee-onder-een-kap woning kost € 185 per vierkante meter exclusief 21% btw.
De kavelprijzen worden overigens in december door de gemeenteraad formeel vastgesteld in de zogenaamde grondprijsbrief. De indicatieve verkavelingstekening is te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden. 

Inschrijven
Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is mogelijk vanaf donderdag 5 oktober. De inschrijving start op het Woonevent Hardenberg dat tussen 16.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg plaatsvindt. De inschrijfformulieren zijn hier verkrijgbaar bij het Woonteam van de gemeente Hardenberg. Inschrijfformulieren zijn vanaf 6 oktober ook te vinden op www.hardenberg.nl/marslanden of verkrijgbaar in het gemeentehuis. 

De inschrijving sluit op donderdag 30 november om 12.00 uur. Dit betekent dat het inschrijfformulier op dat moment door het Woonteam ontvangen moet zijn. 


Bouwer en medebouwer bij twee-onder-een-kapkavel
Belangstellenden voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning schrijven zich als koppel (bouwer en medebouwer) in. Belangstellenden die geen medebouwer hebben gevonden, kunnen contact opnemen met het Woonteam zodat bouwers aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 


Loting
De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december om 19.00 uur in De Voorveghter, onder toeziend oog van een notaris. De inschrijvers kunnen tijdens deze avond op basis van loting een kavel kiezen en een optie nemen.

Een optie op een kavel in Marslanden kost € 400 en is vier maanden geldig. Deze termijn kan onder voorwaarden en tegen optiekosten verlengd worden. Meer informatie over de loting en de optieregeling is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden. 

Welkom thuis in Marslanden
Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen en water. Je staat in no time midden in de natuur! De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand.

In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Kijk voor meer informatie op de website www.thuisinmarslanden.nl.

Welkom op het Woonevent Hardenberg
De gemeente, ontwikkelaars en bouwers presenteren hun aanbod in Marslanden en het centrum van Hardenberg op het Woonevent Hardenberg. Het Woonevent vindt plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1, Hardenberg). De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Zie ook www.hardenberg.nl/woonevent.


28-9-2017 11:04

Weinig grip op 'verbonden partijen' bij gemeenteraad

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op 'verbonden partijen' zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD. Tot deze conclusie komen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee rapporten over de gemeentelijke verbonden partijen.


Verbonden partijen zijn door de gemeente opgerichte zelfstandige organisaties die gemeentelijke taken uitvoeren. Zowel Hardenberg als Coevorden doen de laatste jaren hun best om hun grip te vergroten. Coevorden heeft daarin meer vooruitgang geboekt dan Hardenberg.


Aanleiding onderzoek
In heel Nederland hebben gemeenten en vooral gemeenteraden moeite met de aansturing van verbonden partijen, ook al hebben zij die zelf opgericht. In zowel Coevorden als Hardenberg is het jarenlang onderwerp van gesprek.


De gemeenteraad van Coevorden voerde samen met het College van B&W en met de ambtelijke organisatie sinds 2011 duidelijke verbeteringen in de informatievoorziening door. Zij werken bijvoorbeeld samen in een Raadswerkgroep 'Grip op regionale samenwerking'. Dit leidde nog niet tot meer grip. Ook in Hardenberg staat het probleem langer op de agenda, maar hier zijn minder concrete stappen genomen.


Omdat er nog steeds ontevredenheid is in beide gemeenten, besloten de rekenkamercommissies samen onderzoek te doen naar de sturing en controle op de verbonden partijen. Gezamenlijk onderzoek biedt namelijk de kans om problemen en oplossingen tussen beide gemeenten te vergelijken. De beide rekenkamercommissies stelden twee zelfstandige rapporten op.


Conclusies
De rekenkamercommissies hielden voor dit onderzoek een enquête onder de raadsleden van beide gemeenten. Zij zijn verrassend eensgezind in hun oordeel: in beide gemeenten ervaart zo’n 55% van de raadsleden weinig grip op verbonden partijen.


Dit onderzoek concludeert, dat de raden dat gevoel terecht hebben; beide raden hebben weinig inzicht in 'hun' verbonden partijen. Zij krijgen veel informatie, maar die is te weinig gericht op wat voor de eigen gemeente politiek gezien van belang is.


Wel informatie, geen grip
De verbeteringen in Coevorden blijken uit de resultaten: de raadsleden vinden hier in meerderheid dat de informatie over verbonden partijen op tijd, volledig en van belang is.


Deze duidelijke vooruitgang in informatievoorziening heeft de Coevorder raad echter nog geen grip op de verbonden partijen opgeleverd. In Hardenberg zijn de meeste raadsleden van mening dat de informatie aan de raad slechts soms op tijd, volledig en van belang is.


Oplossingen
Beide rekenkamers concluderen dat informatie over de verbonden partijen vooral zou moeten gaan over de vraag of de verbonden partijen de gemeentelijke taken voor de inwoners en bedrijven goed uitvoeren. Kortom: met minder, maar betere informatie kunnen de raden beter inzicht krijgen en dus betere grip op de verbonden partijen krijgen.


De gemeenteraden bespreken de rapporten op 17 oktober.


25-9-2017 11:12

Inzet veegauto gewijzigd in de herfst

In verband met het extra bladafval is de inzet van de veegauto van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 8 december gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat uw straat op een andere dag wordt geveegd dan u gewend bent.


In de maanden oktober en november vallen de bladeren van de bomen en krijgt de veegauto meer afval te verwerken. De container van de veegauto moet in deze periode vaker worden geleegd.


Om het bladafval goed te kunnen verwerken, wordt de inzet van de veegauto in de herfst gewijzigd. 


25-9-2017 10:49

Wethouder Janssen geeft gastles over riolering

Het college van Hardenberg heeft een nieuw, beeldend rioleringsplan vastgesteld. Woensdag 27 september 2017 geeft wethouder Jannes Janssen een gastles over het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aan leerlingen van groep 7 van de Albertus Risaeusschool in Hardenberg.


Onder de titel 'Waar gaat je poep naar toe?' krijgen de leerlingen les in de werking van het riool en wat er gebeurt met afval- en regenwater. Ook wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van de klimaatveranderingen. Na afloop van de les nemen de leerlingen een kijkje in het riool.


Wethouder Janssen neemt de kinderen mee in de wereld van het rioolstelsel aan de hand van het nieuwe beeldende rioleringsplan: "Als jongeren weten wat er komt kijken om droge voeten te houden en weten waar alles wat wij door de gootsteen en de wc spoelen naar toe gaat en wat daarvoor moet gebeuren, gaan zij nu en als volwassenen milieubewuster om met wat door het riool gaat en hoe zij regenwater kunnen gebruiken. Dat is van belang nu het klimaat verandert, regenbuien heviger en droge periodes langer worden."


22-9-2017 17:02

Denk mee over het feestjaar van de Ommerschans

2018 Wordt het Jaar van de Ommerschans. Daarom nodigen het burgerinitiatief 'Jaar van de Ommerschans' en Vereniging de Ommerschans u uit om mee te denken over activiteiten en producten in het thema van de kolonie Ommerschans.


Volgend jaar is het tweehonderd jaar geleden dat de Maatschappij van Weldadigheid opgericht is ter bestrijding van armoede en ter opvoeding van 'luilevenden'. Bedelaars, paupers en wezen uit de Nederlanden werden onder andere naar Ommerschans gestuurd.


Samen met de andere koloniën van Weldadigheid Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen, Wortel (België) en Merksplas (België) hoopt Ommerschans in 2018 te worden benoemd tot UNESCO Werelderfgoed.


Seizoen vol evenementen
Om meer bekendheid te geven aan het 200-jarig bestaan van de Koloniën van Weldadigheid, de voorloper van ons huidige sociale stelsel, nodigen het burgerinitiatief 'Jaar van de Ommerschans' en Vereniging de Ommerschans u uit om mee te denken wat u kunt doen: zelfstandig of met uw organisatie, bedrijf, sportclub, vereniging, clubje in het teken van dit bijzondere jaar. Het gaat niet om één dag, maar om een seizoen vol evenementen en mooie producten.


Met uw ideeën kunt u contact opnemen met Frits Welink, contactpersoon voor het Jaar van de Ommerschans. Hij werkt daarbij nauw samen met de Vereniging de Ommerschans. Welink is te bereiken via het telefoonnummer 06 218 479 17, of het e-mailadres info@fritswelink.nl.

Meer informatie?
Op dinsdag 3 oktober wordt een informatieavond gehouden in het gemeentehuis van Hardenberg. Twee dagen later is er op donderdag 5 oktober een informatieavond in het gemeentehuis van Ommen. De bijeenkomsten op beide avonden starten om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. Van te voren aanmelden bij Frits Welink is gewenst. Zie voor meer informatie de uitnodiging (PDF, 374 kB).


22-9-2017 16:37

Nominaties bekend voor Starter en Ondernemer van het Jaar 2017

De genomineerden voor de verkiezing van Starter en Ondernemer van het Jaar 2017 zijn bekend. Voor beide categorieën zijn drie bedrijven genomineerd. De winnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 17 november 2017.


De verkiezing Starter en Ondernemer van het Jaar 2017 wordt georganiseerd door het Startershuis DOEN! en het Ondernemershuis voor het Vechtdal. Dit jaar werden veel goede bedrijven uit de regio Vechtdal aangedragen voor de prijs zag Stendert de Vries van het Ondernemershuis voor het Vechtdal. "We waren verbaasd over de vele en goede aanmeldingen die wij ontvingen", aldus De Vries.
"Vooral ook mooi om te zien dat de ondernemers uit de hele regio komen en ook uit verschillende sectoren. Dit bevestigt weer dat het Vechtdal veel mooie en goede ondernemingen heeft."

Onafhankelijke jury
Een onafhankelijke jury heeft uit de aanmeldingen een keuze gemaakt en na lang beraad uiteindelijk drie genomineerden voor Starter van het Jaar en drie genomineerden voor Ondernemer van het Jaar gekozen.


Peter Zwartscholten van Startershuis DOEN! bevestigt dat het geen gemakkelijke keuze was voor de jury. "De achtergrond en ontwikkelingen van de bedrijven zijn erg verschillend. Ook qua omvang en sector. Dit maakt een keuze lastig", vertelt Zwartscholten.
Genomineerden
De genomineerden voor de verkiezing van Ondernemer van het Jaar zijn:

 • Transscope Voertuigsystemen uit Dedemsvaart
 • Puur Vechtdal uit Ommen
 • Wilpe B.V. uit Hardenberg

De genomineerden voor de verkiezing van Starter van het Jaar zijn:


 • WA Verlichting uit Ommen
 • Veteris uit Dedemsvaart
 • Kymco Enjoy uit Hardenberg

Op 17 november 2017 worden, op de Dag van de Ondernemer, de winnaars bekend gemaakt. Deze bedrijven zijn automatisch ook genomineerd voor de verkiezing van Starter en Ondernemer van het Jaar van de regio Zwolle.


22-9-2017 11:50

Opening expositie Jan Kremer in gemeentehuis Hardenberg

Schilderijen van de Hardenbergse kunstenaar Jan Kremer zijn van 29 september tot en met 24 januari 2018 te zien in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Hardenberg. De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.


Jan Kremer begon zo’n vier jaar geleden eigenlijk min of meer toevallig met schilderen. Zoals hij zelf zegt 'niet gehinderd door enige kennis', maar gewoon omdat het hem iets leek dat leuk was om te doen.
In de loop van de jaren daarna leerde hij steeds meer; waar je op moet letten bij het maken van een schilderij, hoe je moet kijken en ook waar je naar moet kijken tijdens het schilderen.
Ontwikkeling
Hij kreeg schilderles van Lorette Hommels in het atelier van Joke Waterink op 'Erve ’t Hacht'. Ook Wil van der Linden, Margareth van Oosterwijk en Louise Bramer hielpen Jan op weg in zijn ontwikkeling als schilder.
Jan Kremer schildert voor zijn plezier. Vaste thema's heeft hij niet; als hij iets ziet dat hij mooi vindt, probeert hij het vast te leggen op het doek. Hij kan hierin zijn gevoel kwijt en geniet daar heel erg van. De schilderijen van Jan Kremer zijn tot en met 24 januari 2018 te zien in het bedrijfsrestaurant in het Hardenbergse gemeentehuis.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk.

De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


22-9-2017 11:38

Woonevent Hardenberg op 5 oktober

Belangstellenden voor een kavel of nieuwbouwwoning in Marslanden of Hardenberg centrum zijn donderdag 5 oktober tussen 16.00 en 20.00 uur welkom tijdens het Woonevent Hardenberg. Tijdens dit woonevent in het gemeentehuis van Hardenberg start de gemeente met de inschrijving voor een kavel in de Hardenbergse wijk Marslanden.


De gemeente Hardenberg organiseert het Woonevent in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in samenwerking met diverse ontwikkelaars. Belangstellenden zijn welkom vanaf 16.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.


Welkom thuis in Marslanden
De wijk Marslanden in Hardenberg wordt in noordelijke richting uitgebreid met vrijstaande, twee-onder-een-kap- en rijenwoningen. Er worden zowel koop- als woningen gebouwd in verschillende prijsklassen. Belangstellenden voor een kavel of nieuwbouwwoning in Marslanden kunnen op het Woonevent Hardenberg terecht op het Marslandenplein.
De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit voor een vrijstaande of een twee-onder-een-kapwoning. De inschrijving voor een kavel start op het Woonevent Hardenberg. Ontwikkelaars Roosdom Tijhuis, Heutink en Sado Hom laten op het Marslandenplein hun aanbod aan nieuwbouwwoningen zien: van vrijstaande tot twee-onder-een-kap- en rijenwoningen. Ook huren in Marslanden is mogelijk. Daarom is ook woningstichting De Veste aanwezig op het Woonevent Hardenberg.


Wonen langs de Vecht
Ontwikkelaars praten bezoekers van het woonevent bij over hun aanbod en plannen voor nieuwbouwwoningen op diverse gewilde locaties in het centrum van Hardenberg. In het gebied tussen de Vecht en het centrum bouwt ontwikkelaar D&H de appartementencomplexen 'Vechtwachter'. Op het woonevent zijn tekeningen te zien. Dezelfde ontwikkelaar heeft ook plannen voor de bouw van twee appartementencomplexen op  de plek waar voorheen het zwembad stond. In het achterliggende gebied zijn stadswoningen rond een binnenplein gepland. Ook hierover is informatie beschikbaar.

Architect Hamhuis vertelt bezoekers over het plan voor appartementencomplex 'De Marsch'. Dit complex dat middels collectief particulier opdrachtgeverschap tot stand komt, is gepland langs de Vecht, op het perceel naast het fietspad vanaf de Amaliabrug


Appartementen en woningen nabij centrum
Ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg presenteert op het Woonevent Hardenberg de plannen voor de bouw van energieneutrale appartementen en woningen in het gebied 'Slotgraven'. Op deze plek stonden voorheen het voormalige gemeentehuis, de bibliotheek en basisschool De Kern. In de hoek bij de rotonde verrijst een appartementengebouw. Daarnaast worden herenhuizen gebouwd met drie of vier bouwlagen en een plat dak. Aan de rand van het gebied is ruimte voor traditionele woningen. Het gebied krijgt een groene parkachtige uitstraling. Auto's worden uit het zicht onder een groen dek geparkeerd. Het plan wordt nog verder uitgewerkt. Ter Steege licht tijdens het woonevent alvast een tipje van de sluier op.

In de hoek van de Gramsbergerweg en de weg Nijenstede aan de rand van het centrum bouwt Van Pijkeren Bouw (Dalfsen) vijf geschakelde eengezinswoningen. Over dit project 'Boomgaard' is ook informatie tijdens het woonevent.


21-9-2017 16:35

Kruising N36 ter hoogte van Beerzerweg afgesloten

Rijkswaterstaat sluit de kruising N36 ter hoogte van de Beerzerweg volledig af van maandag 25 september 00.00 uur tot en met zondag 1 oktober 18.00 uur.


De afsluiting is nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kruising is eind 2016 opnieuw ingericht om verkeerslichten te plaatsen. Door problemen met het gebruikte asfalt moeten deze werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. 
In opdracht van Rijkswaterstaat zal aannemer Verhoeve het asfalt frezen en opnieuw asfalteren. Om het werk veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de kruising volledig af te sluiten. Ook is het noodzakelijk dat de aannemer zowel overdag als in de nachten werkt. Dat geeft geluidshinder. De werkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van de provincie Overijssel aan de N34. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.
Omleidingsroutes
Gele borden langs de weg geven de omleidings- en adviesroutes aan.


Meer informatie? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel gratis met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002. Of kijk op www.vananaarbeter.nl


18-9-2017 13:50

Uitreiking Cultuurprijs Overijssel op 5 oktober in Hardenberg

Voor het vierde jaar op rij worden dit jaar de Cultuurprijs Overijssel en de Talentprijs Overijssel uitgereikt. De uitreiking van beide prijzen vindt op donderdagavond 5 oktober plaats in Theater de Voorveghter in Hardenberg.


Inwoners van Overijssel hebben de kandidaten aangedragen voor deze twee prijzen. Uit alle inzendingen heeft de jury onder leiding van Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld-Schouten, drie genomineerden geselecteerd voor de Talentprijs Overijssel en voor de Cultuurprijs Overijssel 2017.


Nominaties Cultuurprijs Overijssel
Dit zijn de nominaties voor de Cultuurprijs Overijssel 2017:

 • Rico en Sticks, het rappersduo uit Zwolle.
  Zij vormden tussen 1998 en 2007 samen met DJ Delic de rapformatie Opgezwolle. Vorig jaar werd hun derde studioalbum 'Eigen Wereld' uit 2006 uitgeroepen tot 'Het Hardste Hiphop Album van de Lage Landen'. Samen met Typhoon gaven ze op 9 december 2016 de tot nu toe grootste show in de geschiedenis van de Nederlandstalige hiphop.
 • Siegfried Woldhek, de tekenaar uit Giethoorn.
  Hij exposeert zijn werk in het hele land en geniet bekendheid door zijn politieke portretten voor het NRC en zijn literaire portretten voor Vrij Nederland. Begin dit jaar verscheen zijn 1000e tekening in het NRC. Voor Vrij Nederland maakt hij al 40 jaar literaire portretten.
 • Ronald A. Westerhuis, kunstenaar geboren in Zwartsluis, met Zwolle als thuisbasis.
  Hij is internationaal actief als maker van landschapskunst en abstracte sculpturen. Zijn werk is te vinden in de openbare ruimte, musea en particuliere kunstcollecties. Op 17 juli werd zijn MH17 monument onthuld.

Nominaties Talentprijs
Voor de Talentprijs Overijssel 2017 koos de jury voor de volgende drie genomineerden:

 • Jeangu Macrooy, geboren in Paramaribo.
  Hij verhuisde in 2014 naar Nederland om in Enschede aan de ArtEZ Popacademie de opleiding songwriter te kunnen volgen. De Twentse Pop Secret Prijs leverde hem een platenlabel op bij Unexpected Records van Perquisite. In 2016 verscheen zijn solodebuut 'Brave Enough'. Zijn single 'Gold' werd gebruikt in een reclame voor de serie Game of Thrones. Vorig jaar werd hij door radiozender 3FM uitgeroepen tot Serious Talent en hij won ook de Popprijs Overijssel 2017.
 • Evander Eijsink, het achtjarig pianotalent uit Hengelo.
  Hij won het Open Podium in het Rabotheater in zijn woonplaats en het Steinway Pianoconcours 2016. Tijdens de Junior Finale van de Young Piano Foundation in Amsterdam in 2015 werd hij vierde. Op zijn jonge leeftijd gaat hij filmmuziek componeren voor de nieuwe speelfilm ‘Gribiche’ van Barst Theaterproducties.
 • Marieke Nijkamp, schrijver, dromer en globetrotter uit Twente.
  Zij is gefascineerd door taal en zit vol ideeën en fantasie. Haar debuutroman 'This Is Where It Ends' is in 2016 in de Verenigde Staten verschenen bij Sourcebooks Fire en stond op de bestsellerlijst van de New York Times. De Nederlandse editie, met de titel '54 Minuten', is in september 2016 verschenen bij HarperCollins Holland.

Winnaars 2016
Vorig jaar won schrijver en columnist Özcan Akyol de Cultuurprijs Overijssel. De geboren en getogen Deventenaar schrijft op een intrigerende manier en spreekt met zijn columns jonge doelgroepen aan.

De Talentprijs Overijssel werd afgelopen jaar gewonnen door Johanneke ter Stege. Ze verzamelt de mooiste stukjes tijd en rijgt ze aan elkaar in beeld, taal en muziek, zoals ze zelf zegt.
In 2016 werd voor het eerst de Overijssel Oeuvreprijs uitgereikt. Herman Finkers mocht deze prijs in ontvangst nemen voor zijn schat aan onvergetelijke voorstellingen en boeken die zijn carrière tot nu toe heeft voortgebracht.

Ontstaan in 2014
De Talentprijs en Cultuurprijs Overijssel zijn ontstaan uit een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia. Vanaf 2014 hebben de partijen de handen ineengeslagen, met als doel de verschillende kunst- en cultuurvormen in de provincie onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Sinds dit jaar is er ook een samenwerking met Boom uitgevers. Want cultuur (ver)bindt, creëert trots en is medebepalend voor de identiteit van de samenleving, ook in Overijssel.

Jury
De jury van de Cultuurprijs Overijssel en de Talentprijs Overijssel bestaat dit jaar uit Ank Bijleveld-Schouten (Commissaris van de Koning van Provincie Overijssel), Wim Fiselier (ArtEZ), Peter Schoof (RTV Oost), Anne Riemersma (Hedon), Kees Schafrat (boekhandel Broekhuis) en Wilja Jurg (Raad van Cultuur).


14-9-2017 14:03

Open dag asielzoekerscentrum Hardenberg

Veel asielzoekerscentra, waaronder azc Hardenberg, openen op zaterdag 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc.


Deze landelijke open azc dag is een initiatief van het COA, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en VluchtelingenWerk Nederland. Vorig jaar trok de open azc dag ruim 40.000 bezoekers. 


Uitnodiging

Azc Hardenberg nodigt belangstellenden graag uit om op 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur langs te komen om een indruk te krijgen van de activiteiten en de werkzaamheden op een locatie en om kennis te maken met de bewoners.


Organisaties vertellen over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een Nederlandse gemeente of naar het land van herkomst.


In verband met beperkte parkeerruimte op de locatie, wordt aangeraden indien mogelijk op de fiets te komen.  


Website 

Op de www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de landelijke Open azc dag. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van al het nieuws en de activiteiten rondom de open dag, kunnen zich via de website hiervoor aanmelden.


Ook is er op de website een overzicht beschikbaar van de deelnemende opvanglocaties en de programma's.


14-9-2017 14:03

Stella Hanssen (D66) maakt overstap naar VVD Hardenberg

VVD Hardenberg en Stella Hanssen hebben vandaag bekend gemaakt dat raadslid Stella Hanssen de overstap maakt van D66 naar VVD Hardenberg.


Hanssen: "Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier en toewijding ingezet voor het sociaal democratische gedachtengoed in Hardenberg. Ik kijk dan ook vol trots terug op dat wat we bereikt hebben. De afgelopen periode kwam ik steeds meer tot de conclusie dat mijn opvattingen beter aansluiten bij de lijn van VVD Hardenberg en ik me steeds minder herkende in de lijn van D66. VVD Hardenberg is een mooie partij, oprecht, betrokken en vooral met heel veel hart voor de gemeente Hardenberg en haar inwoners. Dat voelt goed, daar wil ik me graag aan verbinden."


Binnen de VVD is er enthousiast gereageerd op de komst van Hanssen, fractievoorzitter Bert Gelling: "Stella is een waardevolle aanvulling voor de partij als zeer ervaren en gedreven politica. Ze heeft in de afgelopen jaren bewezen een bevlogen politica te zijn die zich met hart en ziel inzet voor het openbaar belang, met bijzonder veel expertise op het Sociaal Domein. Dat sluit goed aan bij waar wij ons als partij voor inzetten: een leefbaar en vitaal Hardenberg. Dat na de fusie met Leefbaar Hardenberg nu ook Stella Hanssen zich aansluit bij de VVD zorgt ervoor dat wij ons hier met meer raadsleden voor in kunnen zetten. En dat is natuurlijk prachtig!"


Stella Hanssen was in 2013 een van de initiatiefnemers om de afdeling van D66 een nieuw leven in te blazen. Met succes, want D66 kwam met twee zetels in de raad in 2014, waar zij een zetel van invulde. Vanaf vandaag vertegenwoordigen Bert Gelling, Erik Back, Petra Baarslag- de Mönnink, Alex Reiling en Stella Hanssen de VVD in de Hardenbergse gemeenteraad. In maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.


13-9-2017 14:17

Beperking gebruik brug Lambertsdijk

Met ingang van woensdag 13 september 2017 is het niet toegestaan om over de brug Lambertsdijk te rijden met voertuigen en voertuigcombinaties die zwaarder zijn dan 5 ton. De brug Lambertsdijk is de verbinding over het water van de Randwaterleiding tussen de Zwolseweg en de Lambertsdijk in Den Velde.


Civiele bouwwerken, waaronder bruggen en tunnels, zijn recent door de gemeente geïnspecteerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betonnen landhoofden en dek van de brug Lambertsdijk zijn beschadigd.


Om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren, is daarom de volgende beperking in het gebruik van de brug ingesteld:


 • Gewicht maximaal 5 ton.
 • Vracht- en landbouwverkeer niet toegestaan.

Deze beperkingen zijn voor een tijdelijke periode ingesteld. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de verbinding weer geschikt te maken voor zware voertuigen. 


Omleidingsroute
Het zware wegverkeer kan omrijden over de Veldingerveldweg om vervolgens over de Zwolseweg v.v. de weg te vervolgen. Met borden wordt aangegeven dat voertuigen zwaarder dan vijf ton geen gebruik van de brug mogen maken.


De brug Lambertsdijk is wel gewoon toegankelijk voor (brom)fietsers, voetgangers, motoren en personenauto's. De direct omwonenden, bedrijven en ook de Plaatselijk Belangen zijn op de hoogte gesteld van de maatregelen.


12-9-2017 19:45

Burgemeester Peter Snijders herbenoemd

De heer Peter Snijders is officieel herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad gaf in mei dit jaar aan graag verder te willen met de heer Snijders als burgemeester voor een nieuwe periode van zes jaar.


De Commissaris van de Koning in Overijssel mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld nam de aanbeveling van de gemeenteraad over in een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Die droeg Peter Snijders voor herbenoeming voor bij de Koning. De aanbeveling tot herbenoeming is inmiddels bij koninklijk besluit bekrachtigd. 


Snijders, lid van de VVD, legde dinsdagavond 12 september op het gemeentehuis van Hardenberg officieel de belofte af onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld. Hiermee is de herbenoemingsprocedure afgerond. De nieuwe ambtsperiode gaat in per 1 oktober 2017.


12-9-2017 09:28

Enkele balies gesloten op maandag 18 september

Wegens de overgang naar nieuwe software systemen zijn op maandag 18 september enkele balies van het gemeentehuis en de locatie in MFC de Baron gesloten.


De balies op het gemeentehuis in Hardenberg van de Burgerlijke Stand en Bouwen & Wonen zijn maandag 18 september wel geopend.


Uw verhuizing kunt u op maandag 18 september online doorgeven. Voor overige vragen kunt u op deze dag ook gebruik maken van het digitale contactformulier.
Daarnaast is de Publieksdienst van de gemeente gewoon bereikbaar via het telefoonnummer 14 0523.


8-9-2017 11:30

Wegafsluitingen op 8 september tijdens Olympia's Tour

De Olympia's Tour, de oudste etappewedstrijd van Nederland, komt vrijdag 8 september weer naar Hardenberg. Met een etappe met start en finish op de Europaweg in Hardenberg.


Vrijdagmiddag 8 september start de vierde etappe van Olympia's Tour in Hardenberg. De internationale wielerbeloftes onder de 23 jaar fietsen 143 kilometer door de gemeente Hardenberg en Ommen. 


De route gaat door Ane, De Krim, Schuinesloot, Dedemsvaart, Ommen, Lemele, Sibculo, Bruchterveld, Bergentheim, Mariënberg en Rheeze. Onderweg beklimmen de renners ook de Lemelerberg. 


Kortdurend oponthoud

Het wielerpeloton wordt voorafgegaan door motorpolitie en begeleidende motoren. Zij zetten voor  de doorkomst van de wielrenners zijstraten tijdelijk even af om een veilige doortocht van de wielrenners mogelijk te maken.
Circa 5 minuten voor deze doorkomst is er dan sprake zijn van een tijdelijke afsluiting. Nadat de wielrenners en de volgauto's gepasseerd zijn, kan het verkeer weer doorrijden. 

Finish

Tussen 16.00 en 18.00 uur is alleen de Europaweg vanaf het Politiebureau tot aan de rotonde bij het gemeentehuis afgesloten. De rotonde bij het gemeentehuis is vanaf drie richtingen wel toegankelijk. Alleen de verbinding tussen de rotonde en de Europaweg zal dus tussen 15.00 en 17.00 uur tijdelijk afgesloten zijn.
De finish van Olympia's Tour wordt verwacht rond 16.20 uur op de Europaweg ter hoogte van de brug over de Vecht. Rond 16.45 uur is de huldiging van de winnaar op het Molenplein.
Bekijk de gedetailleerde routebeschrijving


© Gemeente Hardenberg