Goedemorgen, het is 8:31
op woensdag 24 januari 2018
In Hardenberg is het nu 11,4 °C
Wind 0.7 km/u uit het westnoordwesten
De luchtvochtigheid is 95 %
De luchtdruk is 1.013,2 hpa
Het heeft vandaag 0,6 mm geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

22-1-2018 15:39

Verspreiding van de gemeentegids

De gemeentegids van Hardenberg 2018 ligt voor u klaar. In deze gids staan (contact)gegevens van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente. Daarnaast bevat de gids informatie over onder meer allerlei publieke en gemeentelijke diensten.


Omdat de gemeentegids ook gratis digitaal beschikbaar is wordt deze niet meer huis-aan-huis verspreid. Mocht u behoefte hebben aan een papieren gemeentegids, dan kunt u deze opvragen via de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg. Dat kan telefonisch via 14 0523, of per e-mail op gemeentegids@ommen-hardenberg.nl.

U kunt ook een exemplaar ophalen bij de Publieksdienst van het gemeentehuis of op verschillende locaties in de gemeente. Zoals het het Informatiepunt Hardenberg, De Buurtkamers, Ouderensociëteit Antenne, Oudersoos in Hardenberg, de bibliotheken, De Stuw, Zorg-centra: Clara Feyoena Heem, Oostloorn, Van Dedem Marke, 't Welgelegen en bij de Samen Doen locaties.
Digitale Gids
De gemeentegids is digitaal te benaderen via de website en vanaf uw mobiele telefoon. Op deze website vindt u alle beschikbare informatie uit de gids. Met uw mobiele telefoon kunt u gratis de gemeentegids-app downloaden. Hiervoor is een iPhone, iPod touch, iPad, Android smartphone of tablet vereist. Het voordeel hiervan is dat u op alle plekken de meest actuele informatie tot uw beschikking heeft.

Het actueel houden van gegevens is belangrijk voor de vermelde organisaties en verenigingen. Zij kunnen wijzigingen online doorgeven en deze worden direct verwerkt op de site en in de app en uiteraard in de nieuwe gids van volgend jaar.


22-1-2018 15:35

De Omloop in Balkbrug heringericht om wateroverlast tegen te gaan

Momenteel wordt de weg De Omloop in Balkbrug voor een deel heringericht. De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 15 januari. Daarnaast wordt samen met bewoners, waterschap en de gemeente onderzocht welke maatregelen nog meer moeten worden getroffen om voor de lange termijn De Omloop en de Wieken klimaatbestendig te maken.


Bewoners aan De Wieken en De Omloop hebben al langer te kampen met wateroverlast bij hevige buien. Om deze wateroverlast tegen te gaan wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt. Een van deze maatregelen is het herinrichten van een deel van de weg De Omloop.


Het gaat om het deel aan de rand van het dorp, vanaf de t-splitsing De Omloop tot en met de bocht bij De Omloop nummer 31. De werkzaamheden zijn eind januari gereed, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wateroverlastprobleem oplossen
Aan de kant van De Wieken komt De Omloop hoger te liggen, waardoor het water naar de wadi's stroomt. Deze aanpassing van De Omloop is samen met een deel van de bewoners bedacht.
Wethouder Jannes Janssen verwacht dat deze herinrichting bijdraagt aan de oplossing van de wateroverlast in De Omloop en De Wieken: "Door de klimaatverandering hebben we vaker te kampen met hevige regenbuien. Dergelijke buien veroorzaakten in De Wieken en De Omloop in het verleden regelmatig overlast. De herinrichting van De  Omloop is één van de maatregelen die nodig zijn om het wateroverlastprobleem hier op te lossen. Momenteel zijn we samen met de bewoners aan het uitwerken welke maatregelen nog meer nodig zijn."

Klimaatbestendig
Janssen: "Op termijn willen we heel Balkbrug en ook onze andere kernen klimaatbestendig maken. Dat betekent onder andere dat bij hevige buien het water opgevangen wordt in bijvoorbeeld wadi’s. Een wadi is het beste te vergelijken met een sloot of greppel die normaal droog staat."
"Ook een andere afvoer van regenwater van daken, straten en pleinen kan zorgen dat de riolering minder belast wordt bij hevige buien. De plannen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken, worden samen met inwoners en belanghebbenden, het waterschap en de gemeente ontwikkeld."

Meer informatie over het omgaan met water nu en in de toekomst staat in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. U kunt dit plan online raadplegen op www.hardenberg.nl/rioleringsplan.


22-1-2018 15:34

Fietsveilige Bruchterweg door Intelligent Transportsysteem

Het ROV Oost-Nederland ontwikkelt samen met de gemeente Hardenberg een pilot om de fietsveiligheid op de Bruchterweg te verbeteren. Met behulp van een Intelligent Transportsysteem (ITS) worden fietsers verleid om een veiligere fietsroute te kiezen. Hardenberg is de eerste gemeente in Nederland die ITS op deze manier inzet. De pilot gaat medio februari 2018 van start.


In Hardenberg ontmoeten fietsers en groot landbouw- en vrachtverkeer elkaar op de Bruchterweg tussen de Europaweg en de Karel Doormanlaan. Omdat dit deel van de Bruchterweg vrij smal is, kan dit leiden tot verkeersonveilige situaties. Het ROV Oost-Nederland (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) wil de inzet van ITS op deze locatie toetsen, om de fietsveiligheid te verbeteren.


De pilot richt zich vooral op middelbare scholieren. Groot landbouwverkeer en vrachtwagens op de Bruchterweg worden dankzij de ITS-toepassing gedetecteerd. Komen er gelijktijdig fietsers aan, dan worden deze op actieve wijze verleid om een veiligere route te fietsen. Dit wordt aangegeven met intelligente verkeerslichten en ledverlichting in het wegdek.


Aanleiding pilot ITS
Landelijk is een duidelijke stijging te zien in het aantal fietsongevallen. Om dit aantal te verlagen wordt gezocht naar slimme oplossingen, zoals de pilot in Hardenberg. Het ROV Oost-Nederland focust zich in deze pilot vooral op de middelbare scholier die op de fiets naar het voortgezet onderwijs gaat.


De ITS-toepassing moet laten zien of het mogelijk is om fietsers en zwaar- en groot verkeer van elkaar te scheiden, om daarmee ongevallen te voorkomen.


Werkzaamheden realisatie pilot
De ITS-pilot gaat medio februari 2018 van start. Hieraan voorafgaand worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 29 januari tot en met vrijdag 2 februari 2018.


De  werkzaamheden bestaan uit het aansluiten van camera's, plaatsen van intelligente verkeerslichten en het aanbrengen van ledverlichting in het wegdek.


19-1-2018 17:27

Informatiebijeenkomst afsluiting N34: Witte Paal - N343

Voor belangstellenden wordt woensdag 31 januari 2018 in Hardenberg een informatiebijeenkomst gehouden over de afsluiting van de N34 vanaf de rotonde Witte Paal tot aan de N343 (Haardijk).


Van 12 maart tot en met 20 april wordt de N34 vanaf de rotonde Witte Paal tot aan de N343 (Haardijk) afgesloten in verband het verbreden van de hoofdrijbaan en het plaatsen van tunnels bij de Willemsdijk, Boshoek en Lentersdijk.


De informatiebijeenkomst vindt woensdag 31 januari tussen 16.00 uur en 20.00 uur plaats in de ontvangstruimte van de aannemer en provincie aan de J.C. Kellerlaan 22 in Hardenberg (gebouw Van Dijk bouw).
U bent welkom om kennis te nemen van de planning en de uitvoering van de werkzaamheden aan dit weggedeelte. Medewerkers van de aannemer en de provincie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De ontvangstruimte is via de achterzijde te bereiken, via de Loswal. Hier kan ook worden geparkeerd (navigatie instellen op: De Nieuwe Haven 6).

De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) en de provincie Overijssel. Meer informatie is te vinden via de website van de provincie Overijssel.


18-1-2018 15:15

Zwembad De Kiefer in Dedemsvaart 29 januari weer open

Het college van burgemeester en wethouders heeft na een onafhankelijk onderzoek en op advies van veiligheidskundigen van bedrijf Aboma dinsdag 16 januari 2018 besloten om het volledige systeemplafond van zwembad De Kiefer in Dedemsvaart te vernieuwen. Woensdagochtend 17 januari is begonnen met het verwijderen van de huidige constructie. Maandag 29 januari aanstaande kan zwembad De Kiefer zonder...


In december 2017 viel een serie plafondplaten naast het bad, waarbij niemand gewond raakte. De constructie is in december direct verstevigd en zijn er maatregelen genomen in de rest van de zwemzaal. Het college heeft toen opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de plafondconstructie. Dit onafhankelijke onderzoek is vrijdag 12 januari uitgevoerd door veiligheidskundigen van bedrijf Aboma.
Speling
De veiligheidskundigen constateerden tijdens de schouw dat er in het schuine plafondsysteem boven het bad teveel speling zit tussen de houtwolcementpanelen en de stalen profielen waarin deze platen liggen. De panelen zijn 59 centimeter breed en de steekmaat tussen de stalen profielen is 60 centimeter. Gevolg is dat het paneel aan één kant door het stalen profiel kan zakken.
De veiligheidskundigen van Aboma concluderen dat het plafond in De Kiefer, dat twintig jaar geleden is aangebracht, haar technische levensduur heeft bereikt. Op basis van deze constateringen is vrijdag 12 januari direct besloten het zwembad tijdelijk te sluiten om maatregelen te nemen.
Plafond verwijderd
Woensdagochtend 17 januari is begonnen met het volledig verwijderen van alle houtwolcementplaten uit de stalen plafondconstructie. Vervolgens wordt ook de volledige stalen constructie verwijderd. Na een grondige reiniging van het bad en het plafond, is zwembad De Kiefer in Dedemsvaart, zonder plafond boven het binnenbad, vanaf maandag 29 januari weer open voor het publiek.
Tijdens de zomervakantiesluiting van het binnenbad zal een compleet nieuw systeemplafond aangebracht worden.

Vervangende zwemtijden
Voor de diverse gebruikersgroepen van zwembad De Kiefer is in goed overleg met deze groepen naar vervangende zwemtijden gezocht in andere baden. Kinderen die binnenkort gaan afzwemmen voor zwemdiploma A, B of C kunnen tijdelijk zwemlessen volgen in zwembad De Carrousel in Ommen en in zwembad De Slag in Hardenberg. Het personeel dat deze lessen normaliter in De Kiefer verzorgt, geeft deze lessen nu tijdelijk in de andere baden.

Zwemtrainingen van hoofdklasse-zwemvereniging Dedemsvaart AC vinden nu tijdelijk plaats in De Carrousel in Ommen totdat de Kiefer weer open kan op 29 januari.

Abonnementen worden verlengd
Gedurende de periode dat De Kiefer tijdelijk gesloten is, kunnen abonnementshouders met hun abonnement ook zwemmen in zwembad De Carrousel in Ommen en zwembad De Slag in Hardenberg. De einddatum van alle zwemabonnementen voor zwembad De Kiefer worden verlengd met het aantal dagen dat het zwembad dicht is geweest.

Hierdoor kunnen abonnementshouders evenredig gebruik blijven maken van het zwembad. Dit geldt ook voor de komende zomerperiode als het bad tijdelijk gesloten zal zijn voor de aanleg van het nieuwe plafond.


18-1-2018 15:00

Sportverkiezing Hardenberg 24 januari in Theater de Voorveghter

De gemeente Hardenberg reikt op woensdagavond 24 januari 2018 in Theater de Voorveghter in Hardenberg de felbegeerde sportprijzen van het jaar 2017 uit. Het sporttalent, de sportman, de sportvrouw en de sportploeg van het jaar krijgen hun prijs overhandigd door wethouder Prinsse, marathonloper Henk Meppelink en hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman van SV Gramsbergen.


De avond wordt opgeluisterd door twee optredens van De Dansfabriek uit Hardenberg. De verkiezing begint om 19.30 uur, de deuren gaan open vanaf 19.00 uur.


De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk om sport en de ontwikkeling van sporttalent te stimuleren. Dit doet de gemeente onder andere door jaarlijks de sportprijzen uit te reiken. De sportverkiezing is een avond waarbij sportprestaties en talenten in de sport centraal staan. De prijzen zijn een stimulans voor jonge talenten om door te gaan. De prijswinnende sporters zijn een voorbeeld voor de jeugd om actief te gaan sporten.  

Genomineerden
Het publiek en de vakjury heeft de volgende sporters (in willekeurige volgorde) genomineerd voor de titel:


Sportploegen:
Zwemploeg DAC Dedemsvaart (zwemmen)
Juventa 1 (korfbal)
Vv EMMS 1 (voetbal)


Sportmannen:
Arnoud Nijhuis (wielrennen/paracycling)
Niek Kimmann (fietscross)
Leon van den Hof (zwemmen)


Sportvrouwen:
Evelyn Polman (schietsport)
Kyra Lamberink (baanwielrennen)
Lisa Joosse (paardrijden)


Sporttalenten:
Sven Profijt (kickboksen)
Claudia Binnenmars (turnen)
Kas Haverkort (karten)


Iedereen is welkom
Sportliefhebbers en belangstellenden zijn woensdag 24 januari vanaf 19.00 uur van harte welkom in Theater de Voorveghter om live de avond van de sportverkiezingen 2017 mee te maken.  De toegang is gratis.


18-1-2018 13:49

Kom naar het Nationaal Theaterweekend in de Voorveghter

In het weekend van vrijdag 26 tot en met 28 januari is het feest in De Voorveghter. De derde editie van het Nationaal Theaterweekend wordt dan gevierd. Ook Theater De Voorveghter zet haar deuren wagenwijd open voor mooie voorstellingen voor maar €10,00 per persoon. Op zaterdag 27 januari kun je binnen een kijkje nemen tijdens het Open Huis.


In het programma hieronder kun je zien welke activiteiten je kunt bezoeken:


Ashton Brothers - Enfant Terribles
Vrijdag 26 januari 20:15 uur                             
Na afloop speelt Short Notice in de foyer


Open Huis (gratis)
Zaterdag 27 januari van 12:00 – 17:00 uur 
Tussen 12:00 en 16:00 uur is er een doorlopend programma met verschillende optredens van vrijwel alleen maar Hardenbergers, zoals schrijfster en dichteres Inge Sanders en kinderboekenschrijver Mark Haayema. Kijk voor het verdere programma en het aanmelden voor de rondleiding hier.


Rob & Emiel – Live! 
Zaterdag 27 januari 16:00 uur                                                             
De twee goochelaars/illusionisten - bekend van het tv programma Street Magic - geven een 60 minuten durende voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar


Rob & Emiel – Blow me away! 
Zaterdag 27 januari 20:15 uur                                                               
Een avondvullend spektakel met een 3e helft in de foyer voor iedereen vanaf 12 jaar

Over de kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft
Zondag 28 januari 10:30 en 12:00 uur   
Een intieme voorstelling voor peuters & kleuters in de bovenfoyer voor max. 100 bezoekers. In de foyer beneden is er alle ruimte om te spelen in de theaterspeeltuin ‘het oerwoud’. 

Def Americans – Johnny Cash – American Recordings
Zondag 28 januari 15:oo uur                            
Tribute to The man in Black


Na afloop van de voorstellingen is er voor iedereen een lekker glaasje prosecco en een bitterbal om nog even na te genieten.


18-1-2018 08:20

Samenwerking voor ondersteuning maatschappelijke initiatieven

Gemeente Hardenberg gaat samen met De Stuw, Carinova, De Kern, Wijz en MEE IJsseloevers middelen bundelen en samenwerken om nieuwe initiatieven op het terrein van welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning te ondersteunen. Voor 2018 en 2019 is er jaarlijks circa € 200.000 beschikbaar om sociaal ondernemerschap en nieuwe vragen uit de samenleving te kunnen ondersteunen.


De Stuw, Carinova, De Kern, Wijz en MEE IJsseloevers ontvangen jaarlijks van de gemeente zo'n € 2 miljoen subsidie om zorg, welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente Hardenberg. Deze gesubsidieerde partijen ontvangen dit budget op basis van prestatieafspraken.
Om meer ruimte te bieden aan nieuwe vormen van samenwerking en sociaal ondernemerschap in de samenleving te ondersteunen, gaan deze vijf partijen 10 procent van het jaarlijkse subsidiebedrag in 2018 en 2019 inzetten om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. De partijen laten niet hun eigen diensten voorop staan, maar bundelen hun krachten. 

Nieuwe vormen van ondersteuning

Het bundelen van budgetten via een fonds en de samenwerking van de partijen komt er om flexibel in te kunnen spelen op de lokale vraag uit de samenleving en om meer ruimte te bieden aan sociaal ondernemerschap in de diverse kernen van de gemeente.
Ook de Samen Doen-teams in de gemeente Hardenberg hebben hier een belangrijke rol bij. Deze samenwerking biedt voor Samen Doen kansen om nieuwe vormen van ondersteuning mogelijk te maken. Hierdoor kan ook per dorp of kern meer op maat in gespeeld worden op de lokale sociale infrastructuur.

"Bij dit nieuwe fonds staat de vraag en het initiatief van inwoners en gemeenschappen centraal, niet de kaders van de wet- en regelgeving in het sociaal domein. We zetten met dit fonds dan ook een belangrijke volgende stap om sociaal ondernemerschap echt concreet te kunnen ondersteunen. We doen dit gezamenlijk met de vijf gesubsidieerde partijen. Zij zoeken echt de samenwerking, durven hun eigen belang opzij te zetten en dat waardeer ik", aldus wethouder René de Vent.
Dit kwartaal bespreken de vijf partijen en de gemeente hoe nieuwe initiatieven uit de samenleving ondersteund kunnen worden. In maart zal duidelijk zijn hoe organisaties en nieuwe publieke initiatieven een beroep kunnen doen op dit fonds.

Ambitie in 2020

De afgelopen tijd zijn diverse nieuwe krachtige initiatieven in de samenleving ontstaan, waarbij in wijken en dorpen nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning geboden worden door nieuwe partijen. Dit fonds is bedoeld om deze kracht van de samenleving verder te ondersteunen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. "Het college heeft dan ook de ambitie om in 2020 20 procent van het totale jaarlijkse subsidiebedrag hiervoor beschikbaar te maken", aldus wethouder De Vent.


16-1-2018 11:16

EUREGIO-spreekuur op woensdag 17 januari

EUREGIO houdt op woensdag 17 januari 2018 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


12-1-2018 16:33

Zwembad De Kiefer tijdelijk gesloten

Zwembad De Kiefer in Dedemsvaart sluit voorlopig omwille van personeels- en publieksveiligheid. De Kiefer zoekt een definitieve oplossing en verwacht volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.


In december 2017 kwam een serie plafondplaten naar beneden, waarbij niemand gewond raakte. De constructie is in december direct verstevigd en zijn er maatregelen genomen in de rest van de zwemzaal.
Afgelopen dagen heeft het eerder aangekondigde vervolgonderzoek plaatsgevonden door een onafhankelijke deskundige. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er meerdere soortgelijke situaties zijn in meer of mindere vergaande staat. Omwille van personeels- en publieksveiligheid is besloten tot voorlopige sluiting tot er een definitieve oplossing is gevonden. 

Activiteiten
Deelnemers van (groeps)lessen worden zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. "Om de overlast voor de bezoekers zo veel mogelijk te beperken wordt er nu overlegd met de omliggende zwembaden om de activiteiten elders onder te brengen", aldus Yvor Seinen, manager zwembaden.
"Voorlopig vervallen alle activiteiten, maar in de loop van de volgende week verwachten we meer duidelijkheid te hebben. Ook voor de situatie op de langere termijn."


4-1-2018 12:48

Uitnodiging marktconsultatie asbestsanering

Vanaf 2024 is het asbestdakenverbod van kracht. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten. Voor Hardenberg gaat het om 1,4 miljoen m2 verdeeld over 4.500 panden en voor Ommen 0,6 miljoen m2 verdeeld over 2.000 panden. Totaal gaat het om € 20 miljoen saneringskosten en € 60 miljoen vervangingskosten (nieuw dak). Een mooie kans voor lokale...


Het Ondernemershuis voor het Vechtdal houdt samen met de gemeenten Ommen en Hardenberg op woensdag 17 januari 2018 een marktconsultatie. De marktconsulatie wordt van 15.30 tot 17.30 uur gehouden in het gemeentehuis van Hardenberg aan het Stephanuspark 1.


Tijdens deze consultatie wordt verkend wat de lokale bedrijven kunnen betekenen voor de eigenaren van een asbest dak. Ook wordt input gevraagd voor de aanpak van de gemeenten om de asbestdaken versneld te saneren.


Bedrijven die hierin een rol kunnen spelen, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@ondernemershuisvechtdal.nl.


4-1-2018 12:11

Waterschap druk bezig met hoogwater

Vanwege de verwachte hoge waterstanden op de Vecht, het Zwarte Water en de IJssel treft het waterschap diverse voorzorgsmaatregelen. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat de waterstand verder stijgt.


Rond de middag wordt in Kampen langs de IJsselkade een deel van de mobiele kering opgezet door de Hoogwaterbrigade (vanaf het Van Heutszplein tot de buitenhaven). Op de dijk langs de Kampereilanden worden vanmiddag zandzakken gelegd door de KEI-Brigade (Kampereilandenbrigade). 


Water stijgt
Het water staat nu al hoog, maar er komt vandaag, volgens de weersverwachting, nog veel water bij. Het waterpeil van de Vecht stijgt de komende twee dagen nog ruim een halve meter. Hierdoor stijgt ook het water op het Zwarte Water. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert de dijken langs de Vecht en controleert de uiterwaarden op vee.

Het water op de Vecht stijgt gestaag. Bij het meetpunt Vechterweerd bij Dalfsen stijgt het water zeker nog zestig centimeter. Vandaag wordt de dijk gecontroleerd door medewerkers van WDODelta en morgen loopt de vrijwillige dijkbewaking over de dijken.

Maatregelen die al zijn genomen
Op enkele locaties langs de Vecht zijn zogeheten bekrammingen gelegd en is een aantal sluisdeuren langs het Zwarte Water gesloten. Langs het Zwarte Water zijn de sluisdeuren van Keersluis De Whaa, Keersluis Hasselt en de Sassluis in Genemuiden gesloten.

Bekrammen van een dijk houdt in dat de dijk wordt bekleed met een geotextiel, een kunststof doek dat in feite werkt als een pleister voor de dijk. Dit doek wordt bevestigd met stalen pennen of 'krammen'. Deze maatregel is nodig om locaties waar de grasmat kwetsbaar is extra te beschermen tegen hoogwater en golfslag. De grasmat functioneert als een beschermlaag voor de dijk.

Het waterschap houdt de dijken langs het Zwarte Water, IJssel en de Vecht, deeersverwachting en de verwachte waterstanden nauwlettend in de gaten en adviseert om de website www.wdodelta.nl te volgen.


2-1-2018 23:05

Maikel van Marle uit Dedemsvaart 'Gewoon Doener 2017'

Maikel van Marle is dinsdagavond 2 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hardenberg uitgeroepen tot 'Gewoon Doener van het jaar 2017'. Hij heeft de prijs gewonnen vanwege zijn inzet voor de promotie van Dedemsvaart en zijn inzet bij onder andere het festival Roots&Boots.


Met het winnen van de prijs wordt Maikel van Marle de opvolger van Bertrand Stoeten, Charlotte Extercatte en Arsanio Wiet, die de afgelopen jaren deze prijs in ontvangst mochten nemen. De verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar' heeft de gemeente Hardenberg ingesteld om inwoners en ondernemers die bijzondere prestaties leveren in het zonnetje te zetten.


In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hardenberg gemerkt dat de mentaliteit van de inwoners of ondernemers vaak van doorslaggevende betekenis is. "Ook dit jaar zijn er weer veel mooie nominaties binnengekomen met indrukwekkende verhalen over voornamelijk de belangeloze inzet van inwoners en ondernemers. Iets waar we met elkaar bijzonder trots op mogen zijn", vertelt burgemeester Peter Snijders.


Genomineerd

Na een oproep van de gemeente zijn er in totaal zijn zo'n twintig personen voorgedragen door de samenleving, waarvan de jury drie personen heeft genomineerd. Naast winnaar Maikel van Marle waren Leonie Kremer en Harry Bijker genomineerd.


Leonie Kremer is genomineerd door haar verbindende en aanjagende rol bij Gewoon Gezond Slagharen en voor haar inzet bij Plaatselijk Belang Slagharen. Zij zet zich al jaren met veel plezier actief in voor het dorp. Harry Bijker is genomineerd vanwege zijn enthousiasmerende en aanjagende rol bij sociale culturele activiteiten in en rondom Dedemsvaart. Ook bij het evenement Iedereen Zingt heeft hij zich vol overgave ingezet om er een succes van te maken. Hij zoekt de verbinding tussen mensen en brengt groepen samen. 


Verkiezing

Alle inwoners en ondernemers konden ook dit jaar weer genomineerd worden op basis van een aantal eenvoudige spelregels. Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet er sprake zijn van een aansprekende prestatie of inzet op een onderscheidende of innovatieve wijze. Daarnaast geldt dat de aangedragen kandidaten in de gemeente Hardenberg moeten wonen of gevestigd zijn. Tot slot moet de inzet of prestatie geleverd zijn in het afgelopen jaar.


De jury bestond uit Arend Hofsink (Ondernemers Startpunt), Arthur Bouwmeester (welzijnsorganisatie De Stuw), Anja Dalhuisen (zangeres), Harald Drenth (dansschooleigenaar) en burgemeester Peter Snijders.


2-1-2018 15:20

Verhuizing medewerkers BOH van LOC naar gemeentehuis Hardenberg

De medewerkers van de BOH die nu in het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) werken, verhuizen in het weekend van 17 februari 2018 naar het gemeentehuis van Hardenberg. Het Samen Doen-team blijft wel in het LOC-gebouw.


Vanaf de tweede week van januari 2018 wordt de begane grond van het gemeentehuis aangepast, zodat er voldoende spreekkamers zijn om inwoners  te ontvangen en te spreken. De aanpassingen nemen ongeveer vier weken in beslag. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het gemeentehuis op de reguliere tijden geopend.


Medewerkers van het ATC-Dienstenbedrijf en het Expertise en Kennisteam (EKT) van de afdeling Maatschappelijk Domein van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg verhuizen naar het gemeentehuis van Hardenberg. Het EKT bestaat uit de teams Inkomen, Leerplicht, RMC, Leerlingenvervoer en de backoffice Wmo en Jeugd.
De dienstverlening, zoals de inwoners van ons gewend is, wordt vanaf de nieuwe locatie gecontinueerd. De locatie waar de inwoners zich kunnen melden, is vanaf maandag 19 februari 2018 Stephanuspark 1 in Hardenberg.  

Samen Doen blijft in het LOC

Het team Samen Doen voor de inwoners in de kern Hardenberg blijft gehuisvest in het LOC. Wel verandert de plaats van het team in het LOC naar de locatie  waar nu het ATC-Dienstenbedrijf haar werkplekken heeft. Ook de inloopuren blijven ongewijzigd op dinsdag tussen 11.00 – 12.30 uur.


Aanpassingen gemeentehuis

Om de dienstverlening te continueren zijn aanpassingen op de begane grond van het gemeentehuis noodzakelijk. Zo worden spreekkamers toegevoegd, waar de inwoners in beslotenheid een gesprek met de medewerkers kunnen hebben. De aanpassingen op de begane grond beginnen in de tweede week van januari 2018 en nemen waarschijnlijk vier weken in beslag.  De aanpassingen in januari kunnen enig overlast voor de bezoekers veroorzaken. Hiervoor vragen wij begrip.

Ook de overige verdiepingen in het gemeentehuis worden aangepast op de komst van de medewerkers vanuit het LOC. Zo worden onder andere werkplekken gecreëerd en vinden interne verhuizingen plaats van teams. De inwoners zullen hiervan weinig tot geen hinder ondervinden. LOC wordt ontwikkelcentrum 

Het gebruik van het LOC is de afgelopen jaren sterk veranderd. Om toekomstbestendig te zijn wordt het LOC omgevormd tot Ontwikkelcentrum Hardenberg. Als gevolg hiervan is besloten dat het merendeel van de medewerkers van de BOH die in het LOC werkzaam zijn naar het gemeentehuis van Hardenberg verhuist.


28-12-2017 16:00

Een gezellige en veilige jaarwisseling!

Aanstaande zondag is het oudejaarsdag. Voor velen betekent dit een gezellige dag waar tradities centraal staan. Oliebollen bakken, vuurwerk afsteken én carbidschieten... Het zijn mooie tradities die we in ere moeten houden.


Omdat oudejaarsdag dit jaar op een zondag valt, vraag ik je om nog wat extra rekening te houden met de mensen om je heen. Dat kun je doen door op oudejaarsdag pas na 13.00 uur te starten met oudejaarsactiviteiten die wellicht wat overlast met zich meebrengen, zoals carbidschieten of harde muziek. Vuurwerk afsteken mag sowieso pas vanaf 18.00 uur op oudejaarsdag. Als we rekening houden met elkaar, kan iedereen genieten van een gezellige oudejaarsdag.


Oudejaarsavond en de nieuwjaarsnacht vier je wellicht samen met vrienden en familie. Hoe je deze avond ook doorbrengt: zorg ervoor dat het voor iedereen een prettige én veilige avond is. Hou ook tijdens de jaarwisseling rekening met je buren. Let daarbij op de spelregels die met elkaar hebben afgesproken. Als iedereen zich daaraan houdt, blijft het voor iedereen gezellig en gaan we op een veilige manier het nieuwe jaar in.


Pak op nieuwjaarsdag de bezem en ruim samen met de buren, familie of vrienden het vuurwerkafval op. Want een sprankelend 2018 begint met een schone straat.


Ik wens je een gezellig en veilige jaarwisseling en alvast een gelukkig en gezond 2018!


Peter Snijders

Burgemeester


22-12-2017 13:40

Veel belangstelling voor bouwen in Marslanden

Er is veel belangstelling om een woning te bouwen in de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden. Na een verloting rust op bijna alle gemeentelijke kavels in deelgebied De Cirkel een optie. De Cirkel wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier worden in totaal 190 nieuwe woningen gebouwd. Naar verwachting kunnen de eerste woningen vanaf de zomer van 2018 gebouwd worden.


De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. In totaal is in De Cirkel ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen.
Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen. De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen.

Alle gemeentelijke kavels in optie
In De Cirkel liggen 5 gemeentelijke kavels voor een vrijstaande woning en 32 gemeentelijke kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. Na een verloting rust inmiddels op bijna alle gemeentelijke kavels een optie. Er zijn nog 4 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning beschikbaar. Bij sommige gewilde kavels is sprake van een reservelijst.

Meer informatie over de gemeentelijke kavels en de verkoopprocedure staat op www.hardenberg.nl/marslanden. Belangstellenden die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in Marslanden of belangstelling hebben voor één van de resterende kavels, kunnen mailen naar woonteam@hardenberg.nl.

Bouwen vanaf zomer 2018
Het bouwrijp maken van De Cirkel is eind oktober gestart. Volgens planning is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Zodra het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen starten. 


Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen & water. Je staat in no time midden in de natuur!
De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis!
Meer informatie: www.thuisinmarslanden.nl


21-12-2017 14:30

Nominaties 'Gewoon Doener' bekend

Veel inwoners, ondernemers, vrienden, collega's en familieleden hebben ‘Gewoon doeners’ genomineerd voor de derde editie van de verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar'. De jury heeft uit alle aanmeldingen drie 'Gewoon doeners' genomineerd, namelijk: Maikel van Marle, Leonie Kremer en Harry Bijker. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 2 januari 2018 in het...


In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hardenberg gemerkt dat de mentaliteit van inwoners, vrijwilligers of ondernemers vaak van doorslaggevende betekenis is geweest. Deze personen konden worden aangemeld voor de verkiezing 'Gewoon doener van het jaar 2017'.
Met veel aandacht en zorg zijn alle voordrachten gelezen. Er zijn drie personen geselecteerd door de jury die kans maken op de titel 'Gewoon doener van het jaar 2017'.

Nominaties
De jury heeft besloten dat Maikel van Marle, Leonie Kremer en Harry Bijker genomineerd zijn voor deze verkiezing. Deze ‘Gewoon doeners’ zijn onderscheidend, innovatief en kennen een belangeloze inzet voor de gemeente Hardenberg.

 • Maikel van Marle is genomineerd vanwege zijn actieve rol bij de Promotiestichting Dedemsvaart, voorzitterschap van Dedemsvaria en zijn bijdrage in de organisatie van Roots en Boots. Hij zet al jarenlang belangeloos de gemeente Hardenberg op de kaart en in het bijzonder Dedemsvaart.
 • Leonie Kremer is genomineerd door haar verbindende en aanjagende rol bij Gewoon Gezond Slagharen en voor haar inzet bij Plaatselijk Belang Slagharen. Zij zet zich al jaren met veel plezier actief in voor het dorp.
 • Harry Bijker is genomineerd vanwege zijn enthousiasmerende en aanjagende rol bij sociale culturele activiteiten in en rondom Dedemsvaart. Ook bij het evenement Iedereen Zingt heeft hij zich vol overgave ingezet om hier een succes van te maken. Hij zoekt de verbinding tussen mensen en brengt groepen samen.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 2 januari 2018 in het gemeentehuis van Hardenberg.
Jury
De jury bestaat uit Arend Hofsink (Ondernemers Startpunt), Arthur Bouwmeester (welzijnsorganisatie De Stuw), Anja Dalhuisen (zangeres), Harald Drenth (dansschooleigenaar) en burgemeester Peter Snijders.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2018
Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 2 januari 2018. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van 19.30 uur tot 23.00 uur.

Het programma begint met de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Peter Snijders, vervolgens een voorstelling van Nina de la Croix, dan de verkiezing van 'Gewoon Doener' van het jaar en tot slot is er voldoende gelegenheid om te netwerken.


20-12-2017 13:26

Plannen voor windpark De Veenwieken onherroepelijk

De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken ongegrond verklaard. Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers starten in 2018 met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. De bouw van de 10 windmolens start naar verwachting in 2019.


In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. Het windpark bestaat in totaal uit 10 windturbines: 5 turbines op grondgebied van de gemeente Hardenberg en 5 turbines op grondgebied van de gemeente Ommen. Het windpark is een initiatief van De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV. 

Ruimtelijke procedures
Om realisatie van het windpark mogelijk te maken, zijn verschillende ruimtelijke procedures doorlopen. In september 2016 hebben de gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel het bestemmingsplan en inpassingsplan vastgesteld. Ook zijn door gemeente en provincie de omgevingsvergunningen voor de bouw van de windturbines verleend. 

Omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het windpark, is de provincie Overijssel ‘bevoegd gezag’ voor het deel van het windpark dat in de gemeente Ommen ligt. 


Vijf beroepschriften
Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn vijf beroepschriften ingediend tegen de besluiten van provincie en gemeente om het inpassingsplan en bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunningen te verlenen. De zitting over deze zaak heeft eind september 2017 plaatsgevonden. Tijdens de zitting hebben de indieners van de beroepschriften, provincie Overijssel, gemeente Hardenberg en de initiatiefnemers van het windpark hun standpunten naar voren gebracht.  Eén beroepschrift is tijdens deze zitting niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak 
Op woensdag 20 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de resterende vier beroepschriften ongegrond verklaard. Dat betekent dat de besluiten van provincie en gemeente in stand blijven. Daarmee zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land. Tegen haar uitspraken is geen hoger beroep meer mogelijk. 

Start bouw
De initiatiefnemers starten begin 2018 met de voorbereidingen voor de realisatie van windpark De Veenwieken. Zo moeten de 10 windturbines besteld worden. Vanwege de lange levertijd van de turbines is de verwachting dat de bouw van windpark De Veenwieken in het najaar van 2018 start met het aanleggen van wegen. De bouw van de windturbines vindt plaats in de loop van 2019.  


19-12-2017 08:19

Nationaal Theaterweekend bij De Voorveghter

Voor slechts € 10 naar het theater, dat kan tijdens het derde Nationaal Theaterweekend van 26 tot en met 28 januari 2018. Ook theater De Voorveghter neemt weer deel aan het Nationaal Theaterweekend.


De Voorveghter heeft van 26 tot en met 28 januari 2018 een gevarieerd programma. Zoals de Ashton Brothers en de familievoorstelling van Rob & Emiel.
Ook zijn er zaterdag 27 januari tussen 12.00 en 17.00 uur tijdens het Open Huis van de De Voorveghter verschillende activiteiten voor jong én oud. Zo zijn er rondleidingen achter de schermen en optredens in de verschillende foyers.
Wilt u tijdens het Nationaal Theaterweekend voor slechts € 10 ontdekken hoe leuk, mooi, ontroerend, grappig en fijn een bezoek aan het theater kan zijn? Bekijk het volledige programma op de website van De Voorveghter.


19-12-2017 07:56

Hardenberg in top 5 meest toegankelijke gemeenten

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft gistermiddag bekend gemaakt dat de gemeente Hardenberg bij de vijf meest toegankelijke gemeenten van Nederland behoort. De top 5 is: Goes (op 5), Katwijk (op 4), Zwolle (op 3), Hardenberg (op 2) en Ermelo (op 1). Na een verdiepend onderzoek van deze gemeenten maakt de organisatie op 1 maart 2018 bekend welke gemeente zich de meest toegankelijke gemeente van...


De afgelopen weken kon er via de website www.mtg2018.nl een vragenlijst worden ingevuld over de toegankelijkheid van de gemeente. De vijf genomineerde gemeenten worden de komende maanden onderworpen aan een verdiepend onderzoek op de vier zogeheten levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd. Daarna wordt de balans opgemaakt en bepaalt de organisatie welke gemeente het meest toegankelijk is.

Wethouders Douwe Prinsse en René de Vent van de gemeente Hardenberg zijn verheugd over deze erkenning. "De afgelopen jaren is er door vele organisaties nauw samengewerkt om de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen verder te verbeteren voor inwoners met een beperking. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de bouw van het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal leden van de Participatieraad en het Gehandicaptenplatform Hardenberg nauw betrokken geweest. Ook hebben we dit voorjaar een symposium georganiseerd met de veelzeggende titel: Iedereen doet mee!"
Werkgroep inclusieve samenleving
"De werkgroep inclusieve samenleving, bestaande uit raadsleden en leden van de participatieraad en het gehandicaptenplatform, is dit jaar actief aan de slag gegaan met werksessies om de toegankelijkheid bij wonen, werken en vrije tijd meer onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk willen we een gemeente zijn, waarin iedereen ongeacht een beperking mee kan doen", vertelt wethouder Douwe Prinsse.
"Daarbij is het bovenal van belang om meer bewustwording te creëren over de toegankelijkheid van mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van winkels en horecagelegenheden. Deze top 5-notering is daarbij een mooie steun in de rug", aldus de wethouder.

Belang van een toegankelijke samenleving
De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente is een initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland.

Met de verkiezing willen deze organisaties gemeenten op een positieve manier aanspreken op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking.


15-12-2017 20:19

Aangepaste openingstijden in december en januari

In verband met de feestdagen gelden voor de gemeente Hardenberg aangepaste openingstijden in de maanden december en januari. Hierdoor kan het zijn dat de medewerkers van de gemeente op bepaalde dagen niet of beperkt bereikbaar zijn.


De balies in het gemeentehuis in Hardenberg en de balie van de Publieksdienst in De Baron in Dedemsvaart zijn op de volgende momenten gesloten:


 • Donderdag 21 december 2017 van 15.00 tot 17.30 uur
 • Maandag 25 december 2017
 • Dinsdag 26 december 2017
 • Maandag 1 januari 2018
 • Dinsdag 2 januari 2018 tot 11.00 uur

Spoedmeldingen
Op de momenten dat het gemeentehuis gesloten is, kunt u voor spoedmeldingen betreffende openbare ruimte contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14 0523. U wordt dan doorgeschakeld.
De overige dagen in december en januari is het gemeentehuis zoals gebruikelijk op afspraak geopend. Een afspraak maakt u online. Houd bij het maken van uw afspraak rekening met bovenstaande beperkte bereikbaarheid.


15-12-2017 10:06

Onderhoud heideveld Heemserbos

Omdat de heide sterk aan het vergrassen en verouderen is vond er begin december onderhoud plaats aan het heideveld in het Heemserbos in Hardenberg. Om te voorkomen dat het heideveld verandert in bos, is het nodig dat de heide wordt verjongd.


Met behulp van een chopper, een machine die de begroeiing afklepelt en tegelijkertijd verzamelt, komt de strooisellaag of minerale ondergrond weer naar boven.
In deze grondlagen 'slapen' de zaden van de heideplanten. Bij de juiste combinatie van licht, temperatuur, vocht en voeding ontkiemen deze zaden zodat er nieuwe heide ontstaat.
Mix van jong en oude heide
Het naar boven halen van de minerale ondergrond is ook goed voor dieren die van warmte houden, zoals de zandhagedis.
Door regelmatig onderhoud ontstaat er op den duur een mix van jonge en oude heide, waardoor het heideveld minder kwetsbaar wordt.


15-12-2017 09:22

Nieuwe APV vanaf 1 januari 2018

De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De nieuwe APV treedt op 1 januari 2018 in werking. Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, zijn sommige regels in de APV gewijzigd en zijn nieuwe regels toegevoegd.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete door de politie laten opleggen.
Omdat de huidige APV op onderdelen verouderd was of omdat sommige regels niet meer goed passen bij ontwikkelingen in de samenleving, is een aantal onderdelen van de APV gewijzigd. Ook zijn nieuwe bepalingen opgenomen. 

Ruimere openingstijden horeca
Eén van de wijzigingen is dat voor horecagelegenheden ruimere openingstijden gaan gelden. Alle horecagelegenheden mogen vanaf 1 januari 2018 in het weekend tot 04.00 uur open blijven. Horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten.

Voor alle horecagelegenheden geldt dat er in het weekend na 04.00 uur geen bezoekers meer aanwezig mogen zijn. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.

Bevoegdheden burgemeester
Met de komst van de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden of uit de hand lopende demonstraties.

De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde. Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. 

Diverse wijzigingen
Het 'verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats' maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Het verbod tot openlijk drugsgebruik geeft de politie meer mogelijkheden overlast door het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs effectief aan te pakken.

Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. De gemeenteraad heeft middels het aannemen van een amendement besloten dat het aantal vergunningen voor bedrijven in de seksbranche wordt teruggebracht tot maximaal één seksinrichting en maximaal één escortbedrijf.

Naast deze wijzigingen zijn in de nieuwe APV enkele wijzigingen doorgevoerd waarmee de APV beter aansluit op samenwerkingsverbanden in de regio en op ontwikkelingen in de samenleving. Ook zijn in sommige gevallen regels voor de hele gemeente gelijkgetrokken. 


Carbidschieten tijdens de jaarwisseling
Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Een vergunning is niet nodig. Carbidschutters moeten zich aan de volgende regels en voorwaarden houden:

 • Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
 • Het vrije schootsveld bedraagt minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
 • Er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing.
 • De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden. 

Toezicht op naleven regels
Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.


De gemeenteraad heeft de nieuwe APV in de raadsvergadering van 12 december 2017 vastgesteld. De volledige tekst van de nieuwe APV is vanaf 20 december 2017 na te lezen op www.hardenberg.nl. De nieuwe APV treedt met ingang van 1 januari 2018 in werking. Op dat moment vervalt de oude APV.


15-12-2017 09:20

Omgevingsvergunning voor aanpassen routes richting Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg wil medewerking verlenen aan het verbeteren van de verkeerssituatie rond Attractie- en Vakantiepark Slagharen.


Attractie- en Vakantiepark Slagharen pakt de ingang, parkeerplaats en route naar het park flink aan. Er worden nieuwe busparkeerplaatsen gecreëerd en het park realiseert een Kiss & Ride voor het brengen en ophalen van gasten.
De brug over de Zwarte Dijk wordt vervangen door een voetgangerstunnel. Ook de Knappersveldweg wordt aangepakt. Dit is de hoofdtoegangsweg voor verblijfsgasten. In de nieuwe situatie krijgt autoverkeer voorrang.

Omgevingsvergunning
Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft deze week besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van de twee toegangswegen, Kiss & Ride en een geluidswal. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk af te wijken van de geldende agrarische bestemming. 


Wethouder Jannes Janssen: "Het Attractie- en Vakantiepark Slagharen is al vele tientallen jaren een belangrijke trekpleister in onze gemeente. Het park trekt meer dan een miljoen bezoekers per jaar en biedt veel werkgelegenheid. Dat maakt het park een belangrijke speler in de vrijetijdseconomie van Hardenberg. Het plan van het Attractiepark om de verkeerssituatie en toegang tot het park te verbeteren is goed doordacht. Het zorgt ervoor dat bezoekers het park op een verkeersveilige manier kunnen bereiken en dat overlast voor de omgeving verminderd wordt. Daarom werken wij eraan mee om dit mogelijk te maken."


Voetgangerstunnel
Het attractiepark heeft inmiddels ook de omgevingsvergunning voor realisatie van de voetgangerstunnel aangevraagd. De aanleg van de voetgangerstunnel past binnen de huidige bestemming 'verkeer'. Het college van B&W kan de omgevingsvergunning voor de aanleg van de voetgangerstunnel begin 2018 verlenen. De werkzaamheden aan de Knappersveldweg passen binnen de huidige bestemming.

De werkzaamheden worden afgestemd met de gemeente Hardenberg als wegbeheerder.


15-12-2017 08:53

Eerste groep huiseigenaren volgt workshop Energieneutraal verbouwen

Zo'n zeventig huiseigenaren hebben dinsdagavond 12 december deelgenomen aan de workshop Energieneutraal Verbouwen. Hiermee was het een goed bezochte eerste bijeenkomst, die in februari een vervolgt krijgt. Ook nieuwe belangstellenden kunnen instappen in het traject. Voor hen wordt op 30 januari een workshop georganiseerd.


Gerard Salemink van stichting Pioneering nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen en duurzame energie op te wekken. Veel woningeigenaren denken na over hoe zij hun woning toekomstbestendig kunnen maken.
Sommige woningeigenaren staan nog aan het begin en oriënteren zich. Andere woningeigenaren werden bevestigd in hun plannen voor het energieneutraal maken van hun woning. Salemink sprak over aanpakken waar je later geen spijt van krijgt, wat de aanwezigen zeer aansprak.  

Workshop krijgt vervolg
Projectleider Greet Ruitenberg blikt tevreden terug op deze eerste bijeenkomst. "We zijn heel blij met deze opkomst. Het project moet nog een beetje gaan leven in de gemeenten en dit is een mooie eerste stap. Deze workshop krijgt dan ook een vervolg en eenzelfde workshop voor nieuwe belangstellenden wordt in januari georganiseerd," aldus Ruitenberg.


Huiseigenaren van een vrijstaande of 2-onder-1-kapwoning die ook aan de slag willen met hun woning kunnen op 30 januari 2018 deelnemen aan een vergelijkbare workshop in Staphorst. Op de website van het energieloket www.energieloket-west-overijssel.nl onder het kopje 'energieneutraal verbouwen' kan men zich aanmelden en wordt begin januari de exacte locatie bekend gemaakt.


Project Energieneutraal Verbouwen
De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en stichting Pioneering werken samen aan het project Energieneutraal Verbouwen. Ze ontwikkelen een standaardaanpak voor vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen. Hierdoor wordt energieneutraal verbouwen eenvoudiger en goedkoper voor zowel woningeigenaren als bouwbedrijven.

Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel en de VNG.


14-12-2017 08:13

Incident met plafondplaten in zwembad De Kiefer

In zwembad De Kiefer in Dedemsvaart is er woensdag 14 december een incident geweest. Rond 12.15 uur is er een serie plafondplaten naar beneden gevallen en naast het bassin op de tegels terechtgekomen. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Het bad was geopend. Tijdens dit incident was er één zwemmer in het bad aanwezig. Die heeft het bad direct verlaten.


In de hal, buiten het gedeelte van het zwembadbassin, stond er een aantal ouders met kinderen te wachten op de zwemles die om 12.30 uur zou beginnen. De zwemles en de activiteiten voor de middag zijn geannuleerd. Het zwembad De Kiefer is na het incident direct gesloten.


Als beheerder van deze gemeentelijke zwembadaccommodatie zijn de technische mensen van de afdeling Openbaar Gebied van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg ingeschakeld om de oorzaak van dit incident te achterhalen en de situatie veilig te stellen. Zij hebben geconstateerd dat de oorzaak van dit incident ligt in de bevestiging van de serie plafondplaten aan een houten randlat.


De constructie van de plafondplaten is aan de zijkant bevestigd aan een houten latten. De verbinding tussen één serie plafondplaten en deze randlat is losgeschoten, waardoor een eerste serie van zo'n zeven plafondplaten naar beneden is gevallen en op het perron naast het bassin terechtkwam. Door de constructie van het systeemplafond is alleen de eerste rij platen losgekomen.


Woensdagmiddag zijn de verbindingen tussen de constructie van de plafondplaten en de randlatten gecontroleerd. Daarbij is de verbinding met de randlatten zonodig verstevigd. De situatie is na de inspectie weer veilig bevonden door de technische mensen. In goed overleg is dan ook besloten om zwembad De Kiefer vanmiddag om 15.30 uur weer te openen. 


Het gemeentelijke zwembad is de afgelopen jaren volgens de gebruikelijke protocollen onderhouden. Zo vindt aanstaande vrijdag ook weer de jaarlijkse audit plaats van zwembad De Kiefer voor het Keurmerk Veilig en Schoon.


12-12-2017 14:09

Nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 2 januari 2018. De bijeenkomst wordt van 19.30 tot 23.00 uur gehouden in het gemeentehuis en is gratis toegankelijk voor alle inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit de gemeente. Ook dit jaar staat netwerken vooral centraal.


De nieuwjaarsbijeenkomst biedt een mooie gelegenheid om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op 2018. Door een afwisselend programma hoopt de gemeente een breed publiek aan te spreken en zo gezamenlijk van start te gaan in het nieuwe jaar.
Burgemeester Snijders begint de avond dan ook met een nieuwjaarstoespraak. Vervolgens kunnen de bezoekers genieten van een presentatie van cabaretière Nina de la Croix. Ook de uitslag van de verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar' wordt bekend gemaakt. Na het officiële gedeelte van deze avond is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en tijd voor een hapje en drankje.
Aanmelden
Inwoners en ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 2 januari 2018 aanmelden door een e‐mail te sturen naar aanmelden@hardenberg.nl.
Programma
19.30 uur: ontvangst door college van B&W
20.00 uur: nieuwjaarstoespraak burgemeester Peter Snijders
20.15 uur: presentatie cabaretière Nina de la Croix
20.40 uur: verkiezing 'Gewoon Doener van het jaar 2017'
20.45 uur: Regio Hardenberg smaakt naar meer...
23.00 uur: einde nieuwjaarsbijeenkomst


12-12-2017 12:44

Meedenk-avonden 'Blijven is meedoen' op 19 en 20 december

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de zogenoemde statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, volwaardig onderdeel zijn van de Hardenbergse samenleving? Praat hierover mee tijdens één van de meedenk-avonden op dinsdag 19 en donderdag 20 december 2017.


De eerste groep statushouders heeft in oktober de participatieverklaring ondertekend. Deze verklaring is onderdeel van het inburgeringsexamen. 


Als voorbereiding op het plan 'Blijven is meedoen' houdt de gemeente Hardenberg, samen met diverse organisaties twee meedenk-avonden. Tijdens deze meedenk-avonden kunt u ervaring en kennis uitwisselen met de aanwezige organisaties, inwoners en statushouders.


U bent welkom
U bent van harte welkom op één van de volgende data en locaties:


 • Dinsdag 19 december 2017 van 17.00 tot 20.30 uur in De Baron aan de Julianastraat 54 in Dedemsvaart
 • Woensdag 20 december 2017 van 17.00 tot 20.30 uur in het Grand Café van het Alfa College aan de Parkweg 1A in Hardenberg.

Aanmelden voor één van deze meedenk-avonden kan via het e-mailadres bijeenkomst2@hardenberg.nl. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.


11-12-2017 16:07

Genomineerden sportverkiezing bekend

De twaalf genomineerden voor de sportverkiezing zijn bekend. Iedereen kan tot en met 31 december 2017 online zijn stem uitbrengen. Op woensdag 24 januari 2018 worden vanaf 19.30 uur de Hardenbergse Sportprijzen 2017 uitgereikt in theater de Voorveghter in Hardenberg.


Stemmen kan via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing.

Er zijn sportprijzen in de categorieën: sportvrouw, sportman, sportploeg en sporttalent. Om in aanmerking te komen voor één van deze sportprijzen moet je een aansprekende sportprestatie hebben geleverd. Dit kan een kampioenschap of promotie zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan bijvoorbeeld ook een individuele prestatie in relatie tot leeftijd zijn of het verloop van een totale competitie.


Genomineerden
Iedereen kon in de afgelopen periode zijn of haar favoriet aan de gemeente Hardenberg doorgeven. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn de volgende sporters en sportploegen genomineerd:


Sportploegen:
DAC Dedemsvaart (zwemmen)
Vv EMMS 1 (voetbal)
Juventa 1 (korfbal)


Sportmannen:
Leon van den Hof (zwemmen)
Niek Kimmann (fietscross)
Arnoud Nijhuis (paracycling)


Sportvrouwen:
Lisa Joosse (paardrijden)
Kyra Lamberink (baanwielrennen)
Evelyn Polman (schietsport)


Sporttalenten:
Claudia Binnenmars (turnen)
Kas Haverkort (karten)
Sven Profijt (kickboksen)


Iedereen kan tot en met 31 december 2017  zijn stem uitbrengen via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. De top drie wordt bepaald op basis van de stemmen van de inwoners en door de jurering van de commissie, bestaande uit sportverslaggever Jan Uythof, wethouder Douwe Prinsse en enkele vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg.

Alle genomineerden worden uitgenodigd om op 24 januari de verkiezingsavond bij te wonen en maken kans op de titel sportploeg, sportman, sportvrouw of sporttalent 2017. 


11-12-2017 15:50

Bomenkap N34, tussen Witte Paal en Boshoek, uitgesteld

In verband met de weersomstandigheden gaat de geplande bomenkap langs de N34, tussen de rotonde Witte Paal en de Boshoek in Hardenberg, in de avond en nacht van 11 op 12 december niet door.


Door de sneeuw zijn de bomen topzwaar geworden, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De werkzaamheden kunnen door de weersomstandigheden ook minder snel uitgevoerd worden.
Naar verwachting worden de werkzaamheden in de loop van de week uitgevoerd afhankelijk van de weersomstandigheden.


11-12-2017 08:46

Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman André Veltman

Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg heeft vrijdag 8 december een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan André Veltman uit Balkbrug. André nam op 8 december officieel afscheid van het brandweerkorps in Balkbrug. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


André Veltman was gedurende 25 jaar brandweervrijwilliger bij de brandweerploeg van Balkbrug. Op 1 juni 1992 begon zijn brandweerloopbaan in Balkbrug. Na de basisopleiding volgde André de opleiding tot Brandwacht 1e klasse en tot Hoofdbrandwacht.
Ook het diploma Onderbrandmeester werd door André behaald, dit was nodig om op te kunnen treden als bevelvoerder. Naast bevelvoerder was André Veltman oefenleider, leerwerkplekbegeleider en gedurende de periode van 1 januari 2008 tot 1 december 2015 was hij ploegleider van de ploeg Balkbrug.

Voorlichting
André begon zijn carrière goed: op de eerste dag van zijn aanstelling was er een uitruk. Omdat hij op dat moment nog geen brandweerpak had ging hij in zijn gewone kloffie mee, waarmee hij meteen de krant haalde. Als enthousiaste brandweervrijwilliger vond hij het vooral leuk om de jeugd te vertellen over het brandweerwerk.
Hij was betrokken bij verschillende oefeningen en gaf voorlichting op diverse basisscholen. Voor zijn langdurige inzet voor de veiligheid en kwaliteit van de brandweer in Balkbrug en voor de veiligheid van mens en dier werd André Veltman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


8-12-2017 16:46

EUREGIO-spreekuur op woensdag 20 december

EUREGIO houdt op woensdag 20 december 2017 van 18.00 tot 19.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over werken en studeren in het buurland. Verder krijgt u informatie over sociale verzekeringen, zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen en werkloosheid. Ook krijgt u antwoorden op algemene vragen over verhuizen naar het buurland


Voor de beantwoording van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger aanwezig van het Finanzamt. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


8-12-2017 15:11

Wie verdient dit jaar de Vechttrofee?

Voor de negende keer wordt dit jaar de 'De Vechttrofee' uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Vechtdal. Hiervoor is Vechtdal Marketing op zoek naar de persoon of organisatie die volgens u de Vechttrofee moet winnen.


De prijs kan uitgereikt worden aan zowel inwoners van het Vechtdal als aan niet-inwoners. Vechtdal Marketing selecteert uit alle inzendingen een top drie. Deze genomineerden worden via social media en regionale nieuwsbladen bekendgemaakt, zodat er gestemd kan worden. 


Stemmen
Mensen en/of organisaties die de trofee verdienen, kunnen worden genomineerd. Dat kan door een mail met naam en motivatie te sturen naar avanwijnen@vechtdalmarketing.nl of per post naar:
Vechtdal Marketing
Zeesserweg 5
7731 BG Ommen.
Nomineren kan tot en met vrijdag 29 december.

Vechtdal Ambassadeurs
De Vechttrofee 2016 is gewonnen door Wim Borst. Wim Borst is als vrijwillig coördinator en penningmeester al (15!) jaren actief voor de Vechtdal Fiets- en Wandelvierdaagse. Hij verzet ongelofelijk veel werk voor de organisatie van de vierdaagsen in ons gebied! Tevens stuurt hij de vijftig vrijwilligers van het ANWB Mentorkorps aan gedurende de 4-daagse.


Daarnaast is hij een echte Vechtdal ambassadeur met een gedegen kennis over route structuren in ons gebied en een goede contactpersoon naar de ANWB  toe.
Eerdere Vechtdal ambassadeurs waren Ans Naber, Nico Arkes, Margé Hans, Johan Drenth, Edwin Evers, René en Simone Jansen en Jack van der Boon. Zij zijn ook onderscheiden met de Vechttrofee voor hun inzet voor de promotie van het Vechtdal.


7-12-2017 13:11

Hardenberg stapt uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Hardenberg stapt uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de BOH. Dit betekent dat de ambtelijke fusie tussen de twee gemeenten ophoudt te bestaan. Het college van Hardenberg heeft op 5 december het besluit tot uittreding genomen na unanieme instemming van de gemeenteraad en na overleg met het college van Ommen.


Hardenberg wil nadrukkelijk blijven samenwerken met Ommen, maar wil daar een andere vorm aan geven. Bovendien wil Hardenberg de successen behouden die met de BOH zijn behaald. Daarbij gaat het vooral om de samenwerking in de bedrijfsvoering en om de ambtelijke dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn de SamenDoen-teams en het gezamenlijke onderhoud van de openbare ruimte.
Waarom stapt Hardenberg uit de BOH?
De redenen waarom Hardenberg uit de BOH stapt:

 • De verschillen tussen de beide gemeenten zijn te groot gebleken om de wederzijdse taken in één gezamenlijke organisatie onder te blijven brengen. De belangrijkste verschillen zijn:
  a. Schaalgrootte. Hardenberg heeft ruim drie keer zoveel inwoners als Ommen (respectievelijk 61.000 en 17.500). Dit betekent andere opgaven en andere problemen. Als gevolg daarvan stellen beide gemeentebesturen andere prioriteiten. Het college van Hardenberg: "Er moet worden geconstateerd dat vanuit het perspectief van Hardenberg een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Ommen niet het juiste antwoord is op de sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken waar Hardenberg voor staat."
  b. Ligging en streekfunctie van Hardenberg. De provincie heeft Hardenberg een streekfunctie toegekend. Bovendien zijn Drenthe, Twente en Duitsland de naaste buren van Hardenberg. Vanwege die streekfunctie en haar ligging moet Hardenberg letterlijk over haar grenzen kijken bij het uitzetten van beleidslijnen. Hierdoor moet zij bij elke opgave wisselende samenwerkingspartners zoeken. Hier is flexibiliteit voor nodig. De samenwerking in de BOH heeft Hardenberg die flexibiliteit onvoldoende geboden.
 • In de bedrijfsvoering van de BOH komen Hardenberg en Ommen er samen steeds minder goed uit. De samenwerking is te ingewikkeld geworden. Daardoor is (te) veel afstemming en coördinatie nodig.
 • Het college en de raad van Hardenberg denken fundamenteel anders dan Ommen over de verantwoordelijkheden van raden, colleges en het bestuur van de BOH. Hardenberg laat meer over aan de deskundigheid van de medewerkers. In Ommen zitten college en de raad er dichter bovenop: de aansturing is gedetailleerder. Dat leidt tot spanningen, zowel bij de besturen als bij de organisatie zelf.
 • Bij een evaluatie in 2015 is vastgesteld dat de BOH pas een optimaal resultaat zou boeken als ook de bestuurlijke samenwerking intensiever zou worden. Hardenberg constateert dat die gewenste ontwikkeling zich onvoldoende heeft voorgedaan.

Niet onverwacht
Het is niet onverwacht dat Hardenberg uit de BOH stapt. Sinds de eerder genoemde evaluatie in 2015 is het gemeentebestuur al aan het nadenken over wat de beide gemeenten in de BOH bindt. Dat is ook gecommuniceerd met de gemeenteraad, het college van Ommen en met het bestuurvan de BOH. De afgelopen twee, drie jaar is de BOH voor Hardenberg steeds meer gaan knellen.

Leren in de praktijk: de BOH als pionier
De BOH is een pionier als het gaat om gemeentelijke samenwerking in deze vorm. Het is nog maar kort geleden dat gemeenteorganisaties voor het eerst volledig fuseerden. In 2007 was de eerste, de BOH was de vierde, in 2012. Hardenberg en Ommen hebben dus niet kunnen profiteren van de lessen die eerder al waren geleerd, maar moesten werkendeweg vorm geven aan hun samenwerkingsverband.

Het college en de raad van Hardenberg zijn dan ook zeker niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van het besluit tot uittreding. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur onder ogen zien dat de BOH voor Hardenberg niet de juiste vorm blijkt te zijn om samen te werken met Ommen.
Hoe gaat het nu verder?
De statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg schrijven voor dat twee jaar de tijd moet worden genomen om een uittredingsbesluit te effectueren. Dit betekent dat de uittreding ingaat op 1 januari 2020. In de periode tot 1 januari 2020 zullen dus de consequenties van uittreding in beeld moeten worden gebracht en verder uitgewerkt.

De BOH heeft twee deelnemers. Als een van de twee uit de regeling treedt, betekent dit in feite ook de opheffing van de BOH. Het college van Hardenberg zegt daarom: "Het verdient de voorkeur om te streven naar een gemeenschappelijk besluit met het college van Ommen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg."
Dat de BOH ophoudt te bestaan, zal consequenties op verschillende terreinen hebben. Ook de ambtelijk medewerkers krijgen te maken met de gevolgen. Welke dat zijn, is nu nog onvoldoende bekend. Wel streeft het college ernaar, en de raad heeft dat ook benadrukt, om maximale zorgvuldigheid te betrachten naar de medewerkers. Bovendien mogen de inwoners van beide gemeenten er in de gemeentelijke dienstverlening niets van merken.


7-12-2017 08:32

Fietsverkoop THV op zaterdag 16 december

Toezicht & Handhaving Vechtdal (THV) houdt op zaterdag 16 december van 10.30 tot 14.30 uur een fietsverkoop bij de Oude Gemeentewerf in Dedemsvaart, ingang Langewijk 116 (ter hoogte van kinderboerderij Dekibo).


Van 10.30 tot 12.00 uur is de verkoop uitsluitend voor inwoners van de gemeente Hardenberg, die aangifte hebben gedaan van diefstal van hun fiets. Op vertoon van deze aangifte én een geldig legitimatiebewijs kunnen zij maximaal één fiets kopen.


Tussen 13.00 en 14.30 uur is er voor de overige inwoners van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om van de fietsen die 's ochtends niet verkocht zijn, een exemplaar te kopen.


Prijscategorieën
Het gaat om fietsen die tussen maart en augustus 2017 zijn aangetroffen in de gemeente Hardenberg. Zij staan dus langer dan drie maanden bij de gemeentewerf opgeslagen en de rechtmatige eigenaar van deze fietsen is niet gevonden.


De fietsen zijn onderverdeeld in prijscategorieën van € 5 tot € 50. Als er fietsen van betere kwaliteit beschikbaar zijn, kan de prijs hoger liggen. De fietsen kunnen alleen contant worden betaald (pinnen is niet mogelijk).


Meer informatie
Voor meer informatie over de fietsverkoop kunt u contact opnemen met de heer J. Huizing van Toezicht & Handhaving Vechtdal. Dit kan via het telefoonnummer 088 965 4308.


4-12-2017 16:37

Gewijzigde afvalinzameling met de feestdagen

In verband met kerst en oud en nieuw wijzigen de inzameldagen van afval en grondstoffen in de gemeente Hardenberg.


Voor de inzameling van het afval in de gemeente Hardenberg gelden de volgende wijzigingen:
 • De afvalinzameling van maandag 25 december 2017 vindt plaats op zaterdag 23 december 2017.
 • De afvalinzameling van maandag 1 januari 2018 vindt plaats op zaterdag 6 januari 2018.

Het kan zijn dat er op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 07.00 uur aan de straat neer te zetten. 
Openingstijden ROVA-milieubrengstation
Het ROVA-milieubrengstation aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen is gesloten op de volgende dagen:


 • Maandag 25 december 2017
 • Dinsdag 26 december 2017
 • Maandag 1 januari 2018

Afvalkalender 2018
Met ingang van 2018 geldt een nieuwe afvalkalender. De nieuwe kalender is nu al online beschikbaar op www.rova.nl/afvalkalender. Hierin ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. Voor de afvalkalender kunt u ook gebruikmaken van de gratis ROVA-app voor uw smartphone.


Met vragen kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 038 427 37 77, of online op www.rova.nl/contact.


27-11-2017 16:45

Inwoners bespreken opbrengst Bouw je eigen buurt

Meer dan 800 inwoners van de gemeente Hardenberg hebben in de afgelopen maanden meegedaan aan Bouw je eigen buurt. Hiermee hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen woonomgeving. De opbrengst wordt besproken tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdagavond 29 november. Tijdens deze avond bespreken de deelnemers wat alle wensen en ideeën precies betekenen voor de toekomst...


"Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?" Met die vraag gingen medewerkers en raadsleden van de gemeente Hardenberg in de afgelopen maanden op pad door de gemeente. Zij vroegen inwoners om op een bouwtekening aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg.
Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis & buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie. Met Bouw je eigen buurt wil de gemeente erachter komen wat er leeft en speelt, en wat inwoners écht belangrijk vinden.

Bouwtekeningen
Zowel door de gemeente als door plaatselijk belangen, wijkverenigingen, scholen en instellingen zijn in totaal circa 20 bijeenkomsten verspreid over de gemeente georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten maakten de deelnemers hun eigen bouwtekening.

Daarnaast zijn raadsleden op de zaterdagen in oktober door de gemeente getrokken met de Bouw je eigen buurt-karavaan. Op meerdere momenten was er op station Hardenberg de mogelijkheid om mee te doen.
Ook van de mogelijkheid om online mee te doen is gebruik gemaakt. Via www.bouwjeeigenbuurt.nl konden inwoners op een digitale bouwtekening aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Al met al heeft Bouw je eigen buurt meer dan 800 bouwtekeningen opgeleverd.

Opbrengst en keuzes voor het vervolg
Alle wensen en ideeën voor de toekomst zijn verzameld en geanalyseerd. Voordat de gemeente de volgende stap zet, doet de gemeente opnieuw een beroep op inwoners. Tijdens de interactieve bijeenkomst op woensdag 29 november maken inwoners en de gemeente de balans op. De opbrengst van alle ingevulde bouwtekeningen wordt dan besproken.

Samen met inwoners wordt bekeken wat dit betekent voor de toekomst van de gemeente Hardenberg en welke keuzes er zijn voor het vervolg. Belangstellenden die betrokken willen zijn, zijn van harte welkom op 29 november om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hardenberg. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bouwjeeigenbuurt@hardenberg.nl.

Omgevingsvisie
De gemeente gebruikt de informatie uit Bouw je eigen buurt onder andere bij het maken van de Omgevingsvisie voor 2030. De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. In de toekomst is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.

Mogelijk zijn er ook plannen of ideeën waarmee inwoners direct aan de slag kunnen, of die een plek kunnen krijgen in gemeentelijk beleid. Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat de gemeente zich moet houden aan wetten en regels.


24-11-2017 15:45

Nieuwe APV per 1 januari 2018

De gemeenteraad neemt op 12 december 2017 een besluit over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hardenberg. Als de gemeenteraad de nieuwe APV vaststelt, treedt deze op 1 januari 2018 in werking. Dat heeft burgemeester Peter Snijders aan de gemeenteraad laten weten.


In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen.
Om te blijven zorgen voor een veilige en leefbare samenleving, wil het college de APV op enkele onderdelen wijzigen en nieuwe bepalingen toevoegen. 

Besluit

Het college van B&W heeft nu een geheel nieuwe APV aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft de nieuwe APV besproken in de oriënterende ronde van 21 november jl.. Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de raadsvergadering van 12 december 2017.  De gemeenteraad besluit dan of de nieuwe APV wordt vastgesteld. 


Tijdens de oriënterende ronde heeft burgemeester Peter Snijders aangegeven dat, als de gemeenteraad de nieuwe APV op 12 december vaststelt, deze op 1 januari 2018 in werking treedt. Tot die tijd gelden de regels uit de huidige APV. 


De inwerkingtreding van de nieuwe APV wordt gepubliceerd op www.hardenberg.nl en op de gemeentelijke informatiepagina in de Dedemsvaartse Courant.


24-11-2017 11:03

Zien en gezien worden tijdens fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’ in Hardenberg

Fietsverlichtingscampagne ‘light it up’ van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland komt op 7 december naar Hardenberg. Tussen 18 en 21 uur staat het actie team bij de Action in Hardenberg om jonge fietsers te vertellen waarom goede fietsverlichting zo belangrijk is.


Voorkom gevaarlijke situaties
Het fietsen zonder goede fietsverlichting leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Omdat je zelf minder goed ziet, maar vooral omdat anderen jou niet kunnen zien. Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting.
Om jonge fietsers een extra handje te helpen met hun verlichting houdt ROV Oost Nederland ook dit najaar de ‘Light it up!’ campagne.
Kom jij ook langs?
Tijdens de actie op 7 december kun je jouw kapotte fietsverlichting laten vervangen. Werkt jouw fietsverlichting goed, dank krijg je een lot voor de speciale lichtloterij. Daarnaast word je uitgedaagd mee te doen aan de #lightitup challenge die bekende vlogger Gio Latooy is gestart.
Doe mee met de challenge en win een tablet
Deel een foto, video of berichtje waarop jij goed te zien bent in het donker met de hashtag #lightitup. Onder de leukste video’s of foto’s wordt een tablet verloot. Meer informatie, foto’s en uitleg van de challenge is te vinden op de Facebookpagina Overijsselveilig of op twitter via @lightitup2017.


24-11-2017 10:09

Expositie FUNDATIEfusions Marte Röling vanaf 1 december te zien in gemeentehuis Hardenberg

De serie van zes kunstwerken is nieuw werk van Marte Röling (1939). Marte Röling heeft foto’s beschilderd met ‘droomsculpturen’. Op foto’s, de meeste door Marte Röling zelf gemaakt van locaties over de hele wereld, schilderde ze beelden die daar in werkelijkheid niet zijn. De werken prikkelen de fantasie; tot op welke hoogte is de wereld maakbaar?


Verwijzing naar het vak van kunstenaar

Voor Marte Röling zijn dromen een voorwaarde om kunst te maken. Nog belangrijker is discipline. Kunstenaar zijn is hard werken. Het is geen moeten, het is willen. Heel graag willen zelfs. Deze tentoonstelling verwijst daarom niet alleen naar de droombeelden van Marte Röling, maar ook naar het vak van kunstenaar in het algemeen. Marte Röling was al op jonge leeftijd heel succesvol als kunstenaar. Ze ziet haar werk nog steeds als ‘droomwerk’; het mooiste beroep dat er bestaat. 


Museum de Fundatie 

Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de verzameling van Dirk Hannema, de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam. Met later belangrijke aanvullingen van onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. 


Museum de Fundatie heeft twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle. Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert het museum compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle. Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl. 


De expositie van Marte Röling is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal op de begane grond van het gemeentehuis van Hardenberg.


21-11-2017 16:05

Nieuwe naam voor regio Vierkant voor Werk

Dutch Techzone, regio van excellent vakmanschap. Dit is vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van Vierkant voor Werk. Onder die naam werken bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in de regio Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen aan een economisch sterke regio.


Onderling zijn deze organisaties verbonden door de specialistische en hoogwaardige (maak)industrie die de regio rijk is. Een industriële topregio, mogelijk gemaakt door excellent vakmanschap. De regio wil onder de nieuwe naam furore maken en daarmee ondernemers en vakmensen aan zich binden.


De naam Dutch Techzone is gekozen door de leden van de Program Board. De naam doet recht aan de economische vitaliteit van de regio, versterkt door excellent vakmanschap.


Samen werken aan een sterke en innovatieve regio
De economische ontwikkeling van de regio vraagt om aandacht en zorg. De regio is sterk in (maak)industrie; hier liggen volop kansen om de economische structuur te versterken en meer banen te creëren. Dat vraagt wel om extra inzet. Het was in 2016 reden om de samenwerking Vierkant voor Werk te starten die vanaf 1 januari 2018 verder uitgerold wordt onder de naam Dutch Techzone.


Via het Ministerie van Economische Zaken, Provincies Drenthe en Overijssel en regionale verbanden zijn er verbindingen met het landelijk, provinciaal,regionaal en lokaal beleid. Speerpunten in het programma zijn ondernemerschap, kennis en onderwijs, vestigingsklimaat en de samenwerkingscultuur en positionering van het gebied.


Gezamenlijke aanpak
Aan het stuur van Dutch Techzone staat de Program Board, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Mischa Baert (Fokker, Hoogeveen), Peter Cool (Intergas, Coevorden), Jan van de Maat (Hartu, Emmen) en Rob Spekreijsse (Rollepaal, Dedemsvaart). De kennisinstellingen worden vertegenwoordigd door Klaas Wybo van der Hoek (Stenden Hogeschool), Christien de Graaff (Alfa-college) en Albert Bruins Slot (Drenthe College).


Namens de overheden hebben gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe, wethouder Jan Zwiers van Coevorden, wethouder Bouke Arends van Emmen, burgemeester Peter Snijders van Hardenberg en wethouder Bert Otten van Hoogeveen zitting in de board. 


Krachtige impuls
De Program Board deelt de visie dat de regio en de maakindustrie een krachtige impuls kan krijgen door deze krachtenbundeling van onderwijs, ondernemers en overheid en door te werken vanuit de vraag en behoefte van ondernemers. Het programmabureau van Dutch Techzone stimuleert samenwerking en draagt bij door deskundigheid te leveren en mee te werken in projecten die bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio.


De afgelopen periode heeft het programmabureau in samenwerking met alle partners hiermee een begin gemaakt en gaat hiermee volop verder de komende tijd. Het programmabureau van Dutch Techzone is gevestigd in het gebouw van Stenden Hogeschool in Emmen. Dutch Techzone werkt nauw samen met de kennis- en innovatie adviseurs van Kennispoort Drenthe en Kennispoort Regio Zwolle.


20-11-2017 11:17

Zeven jongeren ontvangen allereerste Jeugdlintje van Hardenberg

Op de internationale Dag voor de Rechten van het Kind heeft de gemeente Hardenberg vanochtend voor de allereerste keer in haar geschiedenis het Jeugdlintje van Hardenberg uitgereikt. Zeven jongeren uit de gemeente kregen uit handen van burgemeester Peter Snijders de medaille en de oorkonde die horen bij het Jeugdlintje. De jongeren ontvingen deze onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke en...


Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om de maatschappelijke inzet van jongeren voor de samenleving te belichten en te belonen. Afgelopen maanden konden inwoners van de gemeente jongeren nomineren voor het Jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie voor het jeugdlintje heeft al deze nominaties doorgenomen.
De commissieleden Peter Snijders (burgemeester), Jan Maarten Veurink (theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), Kelly van Ginkel en Mirjam Dunnewind (jongerenwerkers De Stuw) en Kyra Lamberink (jonge sportvrouw van het jaar van Hardenberg). waren onder de indruk van de vele bijzondere inzendingen. Op advies van deze commissie heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om de volgende jongeren het Jeugdlintje van Hardenberg toe te kennen.

Kevin Guichelaar, 15 jaar uit De Krim
Kevin heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van het evenemententerrein en de ijsbaan in De Krim. Iedere zaterdag heeft hij vrijwilligerswerk gedaan. Hij helpt bij de Krimse Revue en verzorgt daar beeld en geluid. Hij is actief betrokken geweest bij de organisatie van de Oldtimerdag in De Krim en hij verzorgt ook geluid langs het parcours van de Dorpsloop, in de tent bij de Classic TT van Eveno en bij de afscheidsmusical van school.

Hij staat voor verschillende verenigingen en initiatieven klaar zonder enige vergoeding. De commissie voor het jeugdlintje bewondert zijn belangeloze inzet voor zijn dorp en zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Chantal Berenfinger, 16 jaar uit Hardenberg
Chantal organiseert allerlei activiteiten voor jeugdcentrum De Toekomst. Dichtbij de doelgroep organiseert zij allerlei evenementen en feesten en verzet ze ook tijdens deze evenementen heel veel werk. Zij organiseerde begin oktober een succesvolle meidenavond.

Chantal is een serieuze havo 5 scholiere die alles wat ze doet vol overgave en overtuiging doet. Wat ze doet, op welk gebied dan ook, moet goed zijn en daar steekt ze dan ook veel energie in. De commissie voor het jeugdlintje bewondert haar belangeloze inzet voor de doelgroep jeugd en haar inzet vanuit het nieuwe denken, door evenementen te organiseren met een missie. 

Collin Slot, 15 jaar uit Hardenberg
Collin heeft vorig jaar en dit jaar zijn moeder bijgestaan die twee openhartoperaties moest ondergaan. Hierin werd er veel gevraagd van Collin, in een tijd dat hij ook gewoon naar school ging. Hij werd een jonge mantelzorger voor zijn moeder. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij veel in huis betekent. Ook heeft hij het huishouden en de dieren verzorgd.

De commissie voor het jeugdlintje heeft veel waardering voor de inzet van Collin en bewondert dat hij in staat was om zichzelf weg te cijferen om de zorg voor zijn moeder deels op zijn schouders te nemen. Daarnaast heeft hij ook op school zijn vakken goed kunnen blijven doen.

Stan van de Klippe, 12 jaar uit Dedemsvaart
Daan van Beek, 12 jaar uit Gramsbergen
Gino de Groot , 12 jaar uit Hardenberg
Stan, Daan en Gino hebben op 7 en 8 oktober 2017 hun eigen Glazenhuis-actie gehouden op het Marktplein in Hardenberg voor KWF Kankerbestrijding. Zij hebben 24 uur lang muziek gestreamd en geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Dankzij het enthousiasme en de behulpzaamheid van Stan, Daan en Gino hebben zij maatschappelijk in Hardenberg een indrukwekkende actie op touw gezet.

De commissie voor het jeugdintje is onder de indruk van de grote inzet en het doorzettingsvermogen van de jongens op deze jonge leeftijd. In een kort tijdsbestek en met grote zelfstandigheid hebben ze hun actie opgezet. Zij hebben een bijzondere maatschappelijke bijdrage geleverd.

Zevende jongere, 14-jarige mantelzorger
De zevende jongere die het Jeugdlintje van Hardenberg krijgt overhandigd, is een 14-jarige mantelzorger. Door omstandigheden konden deze voorgedragen 14-jarige jongere en de familie vandaag helaas niet aanwezig zijn. Burgemeester Peter Snijders reikt op een latere datum persoonlijk dit Jeugdlintje uit.


17-11-2017 18:49

Digitaal Loket op 18 en 19 november beperkt bereikbaar

In verband met onderhoud is het Digitaal Loket van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg op zaterdag 18 en zondag 19 november niet of beperkt bereikbaar.


De onderhoudswerkzaamheden aan het Digitaal Loket worden uitgevoerd op zaterdag 18 november. Het is vanaf dat moment niet mogelijk om de informatie over producten en diensten te raadplegen, of producten en diensten digitaal aan te vragen.


Naar verwachting zijn de werkzaamheden op zaterdag 18 november afgerond. Wel kan het zijn dat het Digitaal Loket door testwerkzaamheden op zondag 19 november nog beperkt bereikbaar is.


De gemeentelijke website blijft op zaterdag 18 en zondag 19 november wel gewoon bereikbaar op www.hardenberg.nl. Hier is ook verschillende productinformatie te raadplegen.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523. U kunt uw vraag ook stellen via het digitale contactformulier.


Onze excuses voor dit tijdelijke ongemak.


17-11-2017 15:55

Gemeente betaalt in 2018 meer geld mee aan zorgpremie

Gemeente Hardenberg biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan in samenwerking met Zilveren Kruis. De gemeente betaalt bij deze zorgpolis voor 2018 tot € 30 per maand mee aan de zorgpremie. Deze bijdrage van de gemeente is hoger dan dit jaar. Hierdoor blijft de stijging van de zorgpremie in 2018 voor inwoners met de laagste inkomens beperkt.


De gemeente Hardenberg streeft ernaar dat meer inwoners met een laag inkomen gebruik gaan maken van dit aanbod. "We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen zorg gaan mijden", aldus wethouder René de Vent.
"Met de mogelijkheid om naast de basisverzekering uit drie aanvullende zorgpakketten te kiezen, kunnen inwoners een zorgverzekering op maat samenstellen. Bovendien betaalt de gemeente komend jaar opnieuw meer mee aan de zorgpremie." De premiebijdrage van de gemeente is minimaal € 203 en maximaal € 360 per verzekerde per jaar, afhankelijk van het zorgpakket dat gekozen wordt.

Kostenstijging compenseren
Zilveren Kruis heeft de zorgpremies voor hun basisverzekering 2018 met twee euro per maand verhoogd. Ook de prijs van de diverse aanvullende zorgverzekeringen is verhoogd. De gemeente compenseert deze kostenstijging voor inwoners met de laagste inkomens door meer geld per maand bij te dragen in de zorgpremie.

Dit jaar maakten bijna 1.100 inwoners van de gemeente Hardenberg gebruik van de collectieve zorgverzekering. Ook voor inwoners met een handicap of chronische ziekte die tevens een laag inkomen hebben, kan deelname aan de collectieve zorgverzekering een besparing op de zorgkosten betekenen. Deze mensen kunnen kiezen voor een uitgebreid zorgpakket, waarin veel ziektekosten worden vergoed en waaraan de gemeente 30 euro per maand meebetaalt.

Inkomensnorm per gezinssituatie
Inwoners met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm verschilt per gezinssituatie en per leeftijd.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de AOW-leeftijd) geldt dat zij in aanmerking komen als hun netto maandinkomen lager of gelijk is aan € 1.218. Voor samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leeftijd) ligt deze inkomensgrens op € 1.740 netto per maand. Voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd geldt dat zij kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering als hun inkomen lager of gelijk is aan € 1.369 (voor alleenstaanden) en € 1.870 (voor samenwonenden/gehuwden) netto per maand.

Drie zorgpakketten
De collectieve zorgverzekering bestaat altijd uit een basisverzekering, een tandverzekering en één aanvullende zorgverzekering. Er zijn drie zorgpakketten waaruit mensen kunnen kiezen afhankelijk van de zorgkosten, die mensen denken te maken. Het goedkoopste zorgpakket kost € 118,61 per maand en de meest uitgebreide zorgpolis kost € 138,31 per maand. Kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd.
Op www.gezondverzekerd.nl/hardenberg kunnen inwoners vergelijken welke ziektekosten vergoed worden door de drie zorgpakketten.


17-11-2017 13:32

Hardenberg wil drie LEADER-projecten ondersteunen

Het college van B&W wil drie projecten die in aanmerking komen voor een Europese LEADER-subsidie ondersteunen met een financiële bijdrage. Eén van de projecten is ICT Connecting. Hiermee willen ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor goed gekwalificeerd ICT-personeel. Ook het project Zorgeloos Vechtdal kan rekenen op de steun van het college. Doel van dit project is dat het Vechtdal de...


LEADER is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied. In de periode 2015-2021 richt LEADER in het gebied Noord-Overijssel zich specifiek op het ontwikkelen van de plattelandseconomie. Dat gebeurt aan de hand van de thema's jongeren & onderwijs, toerisme & recreatie en landbouw & water.
Om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie, moet de gemeente bereid zijn in de vorm van cofinanciering bij te dragen. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onlangs besloten een drietal aanvragen voor een LEADER-subsidie te willen ondersteunen.
ICT Connecting
De ICT-bedrijven Webstores, Bruinsma, Direct ICT, Kendis, Move4Mobile, Sollie en WeMa Mobile en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Hogeschool Stenden willen de ICT-branche in de regio versterken. Dat doen ze door te zorgen voor voldoende jonge ICT-vakmensen in de regio, die uitstekend zijn opgeleid en toegerust met de meest actuele kennis.

De bedrijven hebben nu grote moeite om hun ICT-vacatures vervuld te krijgen. Jongeren die een hbo- of universitaire ICT-opleiding volgen, doen dat niet in de omgeving van Hardenberg. Bovendien blijven zij vervolgens vaak werken in de omgeving van hun opleiding.
Met het project ICT Connecting willen de bedrijven en onderwijsinstellingen daar verandering in brengen. Onderdeel van het project is onder andere het stimuleren van leerlingen van het voortgezet onderwijs om voor een ICT-opleiding te kiezen. Ook het versneld ontwikkelen van leerlijnen en het ontwikkelen van het onderwijsaanbod in samenspraak met ondernemers is onderdeel van het project.
Dit project past binnen het thema 'jongeren & onderwijs'. De totaal gevraagde bijdrage uit LEADER is € 100.000. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg is bereid hiervan € 25.000 te cofinancieren.

Zorgeloos Vechtdal
Vechtdal Marketing heeft een LEADER-aanvraag gedaan voor het project 'Zorgeloos Vechtdal'. Met het project speelt de vrijetijdssector in op de wensen en behoeften van minder validen of mensen die zorg/hulp nodig hebben. Het doel is dat deze steeds groter wordende groep ongehinderd kan genieten van het vrijetijdsaanbod in het Vechtdal. Uiteindelijk moet het Vechtdal koploper zijn op het gebied van toegankelijke recreatie en de eerste ongehinderde, gastvrije en toegankelijke vakantieregio van Nederland.

Onderdelen van het project zijn een toegankelijkheidstoets en -advies, het Kenniscentrum Zorgeloos Vechtdal, gastvrijheidstraningen, het bieden van de mogelijkheid om zorgdiensten gelijktijdig met de accommodatie te boeken en promotie & marketing.

Voor de uitvoering van dit project, dat past binnen het thema 'toerisme & recreatie', vraagt Vechtdal Marketing een LEADER-bijdrage van € 100.000. De gemeentelijke financiering van € 25.000 wordt verdeeld over de vijf gemeenten in het Vechtdal. Hardenberg draagt daarmee € 5.000 bij.
Vorstelijk Kamperen
Een derde LEADER-aanvraag die op steun van het college kan rekenen is 'Vorstelijk kamperen'. De campings De Zandstuve in Rheeze, ’t Rheezerwold in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren willen ieder een vakantieverblijf bieden aan gezinnen met kinderen met als thema 'kastelen'.
Naast een recreatieverblijf in de vorm van een kasteel, wordt gezamenlijk een routeboekje/-kaart en website ontwikkeld en wordt samenwerking gezocht met andere partijen. Ook dit project past binnen het thema 'toerisme & recreatie'. De bijdrage van de gemeente Hardenberg is € 16.667.

Werkwijze LEADER
Voor de periode 2015-2021 is vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER voor het gebied Noord-Overijssel, waar de gemeente Hardenberg onder valt, in totaal € 4 miljoen beschikbaar. Hiervan betaalt Europa € 2 miljoen en de provincie Overijssel € 1 miljoen. De gemeenten in Noord-Overijssel dienen samen ook € 1 miljoen bij te dragen. De benodigde bijdrage van de gemeente Hardenberg is afhankelijk van het aantal aanvragen uit deze gemeente.

De doelstellingen en werkwijze van LEADER zijn vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Deze zijn samen met vertegenwoordigers van partijen uit het gebied opgesteld.

LEADER-coördinator
Bij de voorbereiding van LEADER-aanvragen worden initiatiefnemers begeleid door een LEADER-coördinator. De Lokale Actie Groep beoordeelt de aanvragen. Deze groep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maatschappelijk betrokken personen die een binding hebben met het platteland. Uit iedere gemeente is één persoon vertegenwoordigd in de Lokale Actie Groep.
De gemeente zelf is niet vertegenwoordigd. Voordat een aanvraag wordt beoordeeld, moet duidelijk zijn of de gemeente bereid is een bijdrage te leveren. Voor projecten in de gemeente Hardenberg maakt het college per project een afweging of zij cofinanciering beschikbaar stelt.

Projecten Landbouw & Water
Op dit moment zijn er nog geen aanvragen gedaan voor een LEADER-subsidie passend binnen het thema 'landbouw & water'. Initiatiefnemers van projecten die in aanmerking willen komen voor een LEADER subsidie kunnen contact opnemen met de LEADER-coördinator van Noord-Overijssel.


17-11-2017 08:13

Hardenberg kan sporters nomineren voor sportprijzen 2017

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen vanaf nu tot en met 28 november sporters en sportploegen voordragen voor de titel van Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporttalent van het jaar 2017.


Gemeente Hardenberg houdt woensdag 24 januari 2018 in theater de Voorveghter in Hardenberg de sportverkiezingen 2017. Op deze avond worden de titels en de prijzen weer toegekend aan de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van 2017.
"De jaarlijkse sportverkiezing is een mooie avond waar sporters en sportliefhebbers samenkomen. Daarnaast zorgt dit evenement ervoor dat bijzondere sportprestaties extra onder de aandacht worden gebracht", vertelt wethouder Prinsse. "We vinden het belangrijk om sport en de ontwikkeling van sporttalent te stimuleren. Dat doen we onder andere door deze jaarlijkse sportverkiezingen te organiseren." 

Spelregels
Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet sprake zijn geweest van een aansprekende sportprestatie, zoals het behalen van een kampioenstitel of een promotie. De minimumleeftijd voor de categorieën Sportvrouw, Sportman en Sportploeg is 14 jaar. Voor de categorie Sporttalent van het jaar kan iedere jonge sporter  tot 14 jaar genomineerd worden.

Daarnaast geldt dat de aangedragen kandidaten of ploegen in de gemeente Hardenberg moeten wonen of gevestigd zijn. Tot slot moet de sportprestatie geleverd zijn in de periode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.

Hoe aanmelden?
Sporters kunnen tot en met 28 november 2017 worden genomineerd via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. Vermeld bij uw nominatie de betreffende categorie met een toelichting waarom de sporter of sportploeg wordt genomineerd, inclusief de geleverde prestatie(s). Per categorie bepaalt een onafhankelijke jury welke drie genomineerden doorgaan naar de finale.

Medio december worden de nominaties bekend en kunnen inwoners via de website stemmen op hun favoriete sporter of sportploeg. Op woensdag 24 januari 2018 worden de prijzen uitgereikt in theater de Voorveghter.


16-11-2017 08:23

De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal

Het Vechtdal mag zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal.


Het Overijssels Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. De Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle en hun partners hebben onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Het onderzoek bestaat uit een cijfermatige analyse, een kwalitatieve analyse en een vitaliteitsscan.


Aantal verblijfsaccommodaties neemt toe
De cijfermatige analyse laat zien dat het aanbod aan verblijfsaccommodaties in het Vechtdal is toegenomen. Vooral het aantal B&B’s in het Vechtdal is sterk toegenomen. Ook het aantal overnachtingen in hotels en B&B's groeit. Vraag en aanbod lijken hier redelijk in evenwicht te zijn.

Voor het overige staat de verblijfsmarkt in het Vechtdal redelijk onder druk. Bezettingsgraden laten over algemeen een lichte daling zien. Dat is vooral te zien bij de campings en bungalowparken. Wel is het zo dat de onderlinge verschillen per verblijfsaccommodatie daarin groot zijn. 

Uitbreiding aanbod voor kansrijke doelgroepen
Aan de hand van de zogenaamde leisure leefstijlen (PDF, 90 kB) is gekeken in hoeverre vraag en aanbod in kwalitatieve zin matchen. De leisure leefstijlen geven inzicht in het gedrag en de beleving van recreanten en toeristen. Dat gebeurt op basis van psychologische en sociologische kenmerken.

De meeste bezoekers die het Vechtdal bezoeken, vallen onder de groep 'ingetogen aqua' (22,8%). De ideale aquavakantie bestaat uit cultuur, natuur en sportieve mogelijkheden, zoals wandelen of fietsen. Juist voor deze groep is het aanbod beperkt, vooral bij de campings. Daarnaast bezoeken veel toeristen uit de groepen 'uitbundig geel' (echte levensgenieters) en 'gezellig lime' (recreëren is vrij zijn, rust en ontspanning) het Vechtdal. Het aanbod voor deze groepen lijkt op orde te zijn. Ook de groep 'rustig groen' (geen grote wensen, privacy en rust) vindt in het Vechtdal een aantrekkelijk aanbod.

Het aanbod voor de groepen 'sportief & avontuurlijk paars', 'comfortabel & luxe blauw' en 'cultureel & inspirerend rood' is beperkt, terwijl hier wel kansen liggen. Belangrijke aanbeveling is dan ook dat het aanbod voor de kansrijke doelgroepen wordt uitgebreid. In het onderzoeksrapport worden hiervoor suggesties gedaan.


Gezonde basis met koplopers
De vitaliteitsscan is uitgevoerd voor campings, bungalowparken en hotels. De scan geeft inzicht in de kwaliteit en het toekomstperspectief van deze bedrijven. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, promotie en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiën en de bezetting.

Het grootste deel (71%) van de bedrijven scoort in de scan positief op zowel kwaliteit als toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn samen goed voor het merendeel (79%) van het aantal bedden. 

Maar liefst 14% van de bedrijven in het Vechtdal zijn echte koplopers. Zij zijn samen goed voor een derde van de bedden. Onder de koplopers bevinden zich opvallend veel campings.  Daarmee mag de regio Vechtdal zich met recht een kwalitatieve kampeerregio noemen met een uitstekende gezonde basis. Wel is het belangrijk dat de kopgroep vitaal blijft door te vernieuwen en te investeren om de koppositie vast te houden.
Naast de koplopers is er een grote en diverse groep middenmoters. De uitdaging voor deze groep is te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Circa 29% van de bedrijven zijn zogenaamde 'zorgenkindjes' en 'achterblijvers'. Deze bedrijven bevinden zich in de kampeer- en bungalowsector. Wel ligt dit percentage een stuk lager dan in andere regio’s. 

Vervolgacties
Op basis van de conclusies In het rapport worden enkele algemene aanbevelingen gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan de ondernemers gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. Dan wordt ook samen met de sector gesproken over concrete vervolgacties waarmee de ondernemers samen kunnen werken aan een toekomstbestendige en duurzame verblijfsrecreatieve sector. 


Vechtdal Kompas
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende gemeenten in het Vechtdal door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Marketing Oost, brancheorganisaties RECRON en Koninklijke Horeca Nederland zijn intensief bij het onderzoek betrokken.

Het onderzoek vloeit voort uit het Vechtdal Kompas. Hierin hebben de vijf Vechtdalgemeenten en hun partners de meerjarige koers voor de toeristische regio in het Vechtdal vastgelegd aan de hand van vijf kansrijke pijlers.
Eén van de pijlers is 'verblijf' als economische motor van de regio. Deze pijler richt zich op innovatie en perspectief voor de verblijfrecreatie in het Vechtdal, met een sterkere uitwisseling van dag- en verblijfsrecreatie tussen regio en stad. Om daar invulling aan te kunnen geven, is het nodig om te weten hoe de verblijfsrecreatieve sector er nu voor staat. Dat is met dit onderzoek in beeld gebracht. 

Het gehele onderzoeksrapport en een samenvatting daarvan is te downloaden op de website  www.vechtdalkompas.nl.


9-11-2017 09:39

Bereikbaarheid digitale formulieren op 9 november

In verband met regulier onderhoud zijn donderdag 9 november 2017 enkele digitale formulieren op de website van de gemeente Hardenberg niet of beperkt bereikbaar.


De volgende producten en diensten kunnen op donderdag 9 november niet worden aangevraagd tussen 20.15 en 21.45 uur:


 • Doorgeven verhuizing
 • Aangifte geboorte
 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Bewijs van in leven zijn
 • Attestatie de vita
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand

De informatie op de website van de gemeente over deze producten en diensten blijft wel gewoon beschikbaar.


9-11-2017 09:30

Militaire oefening in november

In het gebied tussen Meppel, Hoogeveen, Goor, Amersfoort en Zwolle (provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland) wordt van 13 tot en met 23 november een militaire oefening gehouden.


Tijdens deze oefening worden zowel bereden als te voet verkenningen uitgevoerd in het gebied. Bij duisternis worden verkeersknooppunten, overgangen en bruggen onder waarneming gehouden vanuit waarnemingsposten.


De oefening start in de omgeving van Lochem en eindigt in Amersfoort. Donderdagnacht 16 november worden de overgangen over de Hoogeveensche Vaart onder waarneming gehouden, daarna verplaatst de eenheid zich richting Wijhe - Olst om na het oversteken van de IJssel te exfiltreren.


Hierbij moet de eenheid te voet terugkeren zonder gezien te worden, dit gebeurt hoofdzakelijk bij duisternis. Tijdens de oefening wordt het wielvoertuig Fennek gebruikt. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.


Er wordt alles aan gedaan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.


9-11-2017 08:42

Evenementensubsidie aanvragen voor 1 december 2017

Voor evenementen die in 2018 plaatsvinden, kunnen organisatoren tot 1 december 2017 een aanvraag indienen voor een evenementensubsidie. Er is subsidie beschikbaar voor grootschalige en kleinschalige evenementen. De evenementen moeten aan criteria voldoen. In totaal is er voor 2018 een budget van € 75.000 beschikbaar.


Voor kleinschalige evenementen is in 2018 een budget van € 55.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 5.000 per evenement.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden criteria waarop het evenement wordt beoordeeld. Eén van de criteria is dat het evenement het culturele, sportieve en/of toeristische klimaat van de gemeente versterkt.
Andere criteria die bij de beoordeling worden meegenomen, zijn dat het evenement bijdraagt aan de profilering van de gemeente als levendige en aantrekkelijke gemeente en door z'n uitstraling een promotionele meerwaarde heeft, dat het evenement een vernieuwend karakter heeft en bijdraagt aan vernieuwing van de evenementenkalender. Ook moet het evenement door z’n bezoekersstroom bijdragen aan het genereren van bestedingen in de gemeente.

Grootschalige evenementen
Voor grootschalige evenementen is in 2018 € 20.000 beschikbaar. Deze subsidie wordt slechts verleend aan een organisator van een evenement waarbij sprake is van regionale of landelijke uitstraling en van een aantoonbare economische spin-off.

Ook moet het evenement bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Hardenberg. Verder gelden voor grootschalige evenementen dezelfde criteria als voor kleinschalige evenementen.

Toetsing
De evenementen worden aan de criteria getoetst, waarbij voor ieder criterium punten zijn te verdienen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement. De organisatie dient ten minste 60% zelf bij te dragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring en fondsen.

Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie.

Aanvragen subsidie
Aanvragen voor evenementen in 2018 kunnen tot 1 december 2017 worden ingediend. De subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier.


© Gemeente Hardenberg