Goedenavond, het is 19:56
op woensdag 23 januari 2019
In Hardenberg is het nu -2,5 °C
Wind 0.1 km/u uit het noordnoordoosten
De luchtvochtigheid is 86 %
De luchtdruk is 1.004,8 hpa
Het heeft vandaag niet geregend

Meteo
Hardenberg

Hardenberg

© 

Nieuws uit de gemeente Hardenberg

18-1-2019 13:42

Samenwerking voor tijdige signalering van financiële problemen

Tijdige hulp bij betalingsproblemen kan veel problemen en kosten voorkomen. Daarom start de gemeente Hardenberg samen met de gemeente Ommen, Vechtdal Wonen (fusiecorporatie Beter Wonen Vechtdal en De Veste), Zilveren Kruis en Vitens het project Voor Elkaar!. Hierbij werken de organisaties samen zodat mensen met een beginnende betalingsachterstand weer overzicht in hun financiën krijgen.


Vaak is er meer aan de hand als mensen hun rekeningen niet of onregelmatig betalen. Daarom wil de gemeente Hardenberg tijdig hulp bieden aan inwoners met betalingsachterstanden. Om met deze inwoners in contact te komen, gaan de samenwerkende organisaties achterstanden melden. Hierdoor kan al bij beginnende betalingsachterstanden ondersteuning worden aangeboden aan de inwoner.


"We helpen onze inwoners op veel manieren bij financiële problemen, maar vaak worden we er pas laat bij betrokken en dan zijn de problemen al hoog opgelopen", vertelt wethouder Gitta Luiten. "Daarom gaan we actief op zoek naar inwoners met beginnende betalingsachterstanden, om zo veel leed in de toekomst te voorkomen. Mensen schamen zich er soms zelf voor. Juist dan is het belangrijk om ze een helpende hand te bieden.


Voor Elkaar!
Het project Voor Elkaar! zorgt ervoor dat deze betalingsachterstanden tijdig worden gesignaleerd. De samenwerkende organisaties gaan betalingsachterstanden melden in een systeem. Een consulent van het team Voor Elkaar! gaat daarop op huisbezoek bij deze inwoner. Inwoner en consulent kijken samen wat nodig is om de financiën weer onder controle te krijgen.  


De gemeente Hardenberg en de andere organisaties werken nauw met elkaar samen. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Alleen noodzakelijke gegevens worden op een veilige manier gedeeld. De gegevens zijn ook alleen zichtbaar voor de consulenten van het team Voor Elkaar!


Van schuldhulpverlening naar preventie
De gemeente Hardenberg investeert jaarlijks fors in schuldhulpverlening. Toch vinden niet alle inwoners die hulp kunnen gebruiken de weg naar de gemeente. Als inwoners uiteindelijk wel in contact met de gemeente komen, blijkt de financiële situatie niet meer te overzien. Met een gemiddelde schuld van € 40.500 is alleen schuldhulpverlening nog een oplossing.


Uit onderzoek is gebleken dat deze uitzichtloze situatie mensen veel stress oplevert en hen de verkeerde keuzes laat nemen waardoor de financiële problemen alleen maar toenemen. De gemeente en samenwerkende organisaties willen dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terecht komen. 


Ondertekening convenant
De samenwerkende organisaties ondertekenden op 18 januari het convenant Voor Elkaar!. De proef duurt in eerste instantie een jaar. Na afloop vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of de nieuwe manier van samenwerken wordt voortgezet.


18-1-2019 12:41

Opening expositie Marlinde van den Brink in gemeentehuis

Wethouder Gitta Luiten opent vrijdag 25 januari 2019 om 13.00 uur de expositie van kunstenaar Marlinde van den Brink. De werken zijn tot en met woensdag 24 april 2019 te zien in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg.


Marlinde van den Brink uit Dedemsvaart vond het altijd al leuk om op verschillende manieren creatief bezig te zijn. Ze schildert nog niet zo heel lang, maar heeft al wel haar eigen vrolijke stijl ontdekt. Marlinde merkte dat andere mensen blij werden van haar schilderijen en zo ontstond het idee om ze te gaan verkopen.


Nog enthousiaster werd ze toen ze ging nadenken over een speciale bestemming voor de opbrengst. Die werd gevonden in Stichting ORA in Nieuwleusen. ORA ondersteunt arme gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika op geestelijk, sociaal en praktisch gebied.


Groot effect
Marlinde doet als vrijwilliger van deze stichting onder andere ontwerpwerk voor publicaties. Zij leest hierdoor veel aangrijpende en indrukwekkende verslagen van de hulpprojecten. En ze ziet dat de projecten van ORA doelgericht zijn en groot effect hebben.


Bij elk schilderij dat ze verkoopt, kiest ze een speciaal project om te ondersteunen. Dat is voor haar dubbel plezier en hopelijk voor de koper van haar schilderij ook.


Lokale kunstenaars
De gemeente Hardenberg heeft de oproep gedaan aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen.


De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk. De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


17-1-2019 14:33

Evenementenkompas voor impactvolle evenementen

Evenementen in Hardenberg moeten nog meer impact hebben en verbinding maken met ondernemers. Om dat te bereiken heeft het college van B&W de subsidieregeling voor evenementen aangescherpt. In de komende vier jaar is er jaarlijks opnieuw 75.000 euro beschikbaar als subsidie voor evenementen.


In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een scala aan evenementen georganiseerd. De gemeente is trots op de vele initiatieven, de professionaliteit van de organisatie en de honderden vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Daarom is sinds 2015 jaarlijks een budget van 75.000 euro beschikbaar voor de ondersteuning van evenementen. Organisatoren van evenementen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. De gemeenteraad heeft besloten de evenementensubsidie voor de periode 2019 tot 2022 voort te zetten. Dat betekent dat er de komende jaren opnieuw 75.000 euro per jaar beschikbaar is.

Evaluatie
Om tot een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2019-2022 te komen, is de ‘oude’ regeling geëvalueerd. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met organisatoren van evenementen. Mede op basis van de evaluatie is een nieuwe regeling gemaakt.

Meer impact en verbinding
Volgens college van B&W versterken evenementen de lokale economie en zorgen ze voor werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg. Het college wil deze kansen benutten en organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen verder te optimaliseren. Ook moeten er meer verrassende evenementen ontwikkeld worden. Het streven is dat evenementen in de regio Hardenberg nog meer impact hebben en de verbinding maken met ondernemers. Een en ander is verwerkt in de nieuwe subsidieregeling.

Criteria
Aanvragen voor een evenementensubsidie worden volgens de nieuwe regeling getoetst aan vier criteria.

 • Economische spin-off: het evenement draagt bij aan een hogere besteding en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatieverblijven.
 • PR van de regio Hardenberg: het evenement zet Hardenberg op de kaart en heeft een positieve invloed op het imago van de regio Hardenberg.
 • Significant aantal bezoekers: het evenement trekt een minimaal aantal bezoekers en richt zich op een brede doelgroep.
 • Uniek, verrassend, vernieuwend: het evenement is innovatief of heeft vernieuwende elementen om deelnemers te verrassen en draagt bij aan een bruisende elementenkalender.


Subsidiebedragen
De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen. Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling die minimaal 5.000 bezoekers trekken kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidiebedrag tot 20.000 euro. Reguliere of lokale evenementen met minimaal 1.000 bezoekers en die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen. Nieuwe kansrijke evenementen kunnen maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen de subsidie maximaal drie jaar ontvangen.

Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Aanvragen subsidie
Het college van B&W heeft de nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Voor organisatoren van evenementen is het ‘Evenementenkompas 2019-2022’ gemaakt. Hiermee wil de gemeente organisatoren van evenementen inspireren. Ook biedt het handvaten voor organisatoren.
Het aanvragen van de evenementensubsidie kan via het aanvraagformulier.
Het jaar 2019 is een overgangsjaar. De uiterlijke datum voor het indienen van aanvragen voor 2019 is 10 februari 2019. De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in maart 2019 uitsluitsel te geven.
Voor evenementen in 2020 en de jaren daarna geldt dat organisatoren van evenementen die een aanvraag doen voor 1 oktober, uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt uitsluitsel krijgen. 


17-1-2019 09:50

Zwarte Dijk in Slagharen deels afgesloten

Bij het Attractie- & Vakantiepark wordt een voetgangerstunnel aangelegd. Voor de aanleg van deze tunnel is de Zwarte Dijk van maandag 21 januari tot en met maandag 11 februari 2019 afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.


Om de verkeersveiligheid te bevorderen wordt in opdracht van het Attractie- & Vakantiepark Slagharen een voetgangerstunnel geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is de Zwarte Dijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer vanaf de Coevorderweg tot de Knappersveldweg.
De omleiding voor gemotoriseerd verkeer gaat via de Coevorderweg, Jachthuisweg en Dedemsvaartseweg Noord. Landbouwverkeer vanaf de Weverijweg richting Lutten en vanaf de Dedemsvaartseweg Noord en de Middenweg richting Slagharen kan gebruik maken van de omleiding via de Stobbeplasweg. Vanaf de Anerweg richting Slagharen kan gebruik worden gemaakt van de omleidingsroute via de Semmelinksdijk, Knappersveldweg en Verlengde Kerkdijk.

Via een omleiding over de parkeerplaats kunnen fietsers en voetgangers de Zwarte Dijk blijven gebruiken. De wegomleiding is met gele borden duidelijk aangegeven.


14-1-2019 15:04

Stimuleringsprijs Gastvrij Hardenberg uitgereikt

Stichting Program en Aspergeboerderij het Nijenhuis hebben de stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg gewonnen. Voor de uitvoering van de projecten 'Gramsbergen, toen en nu' en 'Het witte goud uit het oosten', kregen zij beiden vanochtend een cheque ter waarde van € 5.000 uit handen van wethouder Alwin te Rietstap en lid van de beoordelingscommissie Henk Wiersma.


De stimuleringsprijs van het platform Gastvrij Hardenberg wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt aan een initiatief of idee dat bijdraagt aan een sterke vrijetijdseconomie in de regio Hardenberg.


Initiatiefnemers konden hun plan of idee vanaf september 2018 indienen. In totaal zijn er vijf ideeën ingediend. Een beoordelingscommissie van het platform heeft twee ideeën geselecteerd: 'Gramsbergen, toen en nu' van Stichting Program uit Gramsbergen en 'Het witte goud uit het oosten' van Aspergeboerderij Het Nijenhuis.


Zij ontvangen de stimuleringsprijs. Aan de prijs is een stimuleringsbijdrage van € 5.000 verbonden om het idee uit te voeren. De cheques werden op maandag 14 januari uitgereikt door wethouder Alwin te Rietstap en Henk Wiersma van het platform Gastvrij Hardenberg. 


Gramsbergen, toen en nu
Stichting Program uit Gramsbergen ontvangt de prijs voor het project 'Gramsbergen, toen en nu'. Het idee is om informatiepanelen te plaatsen op verschillende plekken in Gramsbergen waar het er nu heel anders uit ziet. Hiermee worden opvallende veranderingen van Gramsbergen in beeld gebracht.

De stichting werkt hierbij samen met vele partijen, zoals museum Infocentrum Gramsbergen, middenstandsvereniging EMM/MOG, Stadsbelang Gramsbergen e.o. en fotoclub Fotogram. De informatiepanelen worden in het najaar van 2019 geplaatst. 

Het witte goud uit het oosten 
Aspergeboerderij het Nijenhuis heeft namens een zeer groot aantal ondernemers uit de gemeente Hardenberg het initiatief genomen voor het project 'Het witte goud uit het oosten'. Met dit project worden in het aspergeseizoen in de gemeente Hardenberg diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van het aspergeseizoen, het ontwikkelen van vernieuwde smaakarrangementen en samenwerkingsverbanden en een grote online boost voor de gemeente Hardenberg en de omliggende regio.

Doel is om de streekproducten van Hardenberg en het Vechtdal beter in de etalage te zetten. De uitvoering van dit project start in maart 2019 en loopt door tot juli 2019. 

Vervolg stimuleringsregeling 
Het platform Gastvrij Hardenberg is een samenwerking tussen lokale ondernemers in de vrijetijdssector. Het platform is er primair om de vrijetijdssector in de gemeente Hardenberg te stimuleren en de gemeente Hardenberg te promoten binnen het Vechtdal.

Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsprijs van het Platform Gastvrij Hardenberg, moet een idee aan voorwaarden voldoen. Zo moet het samen met minimaal twee partijen binnen de vrijetijdssector worden ingediend en kunnen andere partijen later aanhaken. Ook moet het idee passen binnen de uitgangspunten van de lange termijn agenda 'Gastvrij Hardenberg'.

In het voorjaar van 2019 wordt de stimuleringsregeling opnieuw opengesteld. Dit wordt aangekondigd via de gemeentelijke (social) media.


10-1-2019 10:58

EUREGIO-spreekuur op woensdag 16 januari

EUREGIO houdt op woensdag 16 januari 2019 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


10-1-2019 09:22

Gemeente brengt beeldbepalende panden of plekken samen met inwoners in beeld

De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners een lijst maken met beeldbepalende panden of plekken in de gemeente.


In een inventarisatie wordt in beeld gebracht welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Dit kunnen panden zijn met een karakteristieke uitstraling, die van oudsher een prominente plek hebben of die van grote waarde zijn voor de inwoners van een kern of wijk.


Maar het kan ook gaan om industrieel erfgoed of bijzondere landschappelijke elementen die iets zeggen over de geschiedenis van het gebied. Het gaat hierbij vooral om objecten die niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst staan en daardoor geen bijzondere bescherming genieten.


Inventarisatie
Voor het aanwijzen van de karakteristieke panden/plekken worden criteria opgesteld. Dit gebeurt samen met lokale erfgoedverenigingen. Bij het samenstellen van de lijst wil de gemeente samen optrekken met inwoners. De inventarisatie wordt uitgevoerd door Het Oversticht en start in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Daarna volgen de overige kernen in de gemeente.


Als de lijst klaar is, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt besproken of en hoe de gemeente de panden en plekken op de lijst wil beschermen.


8-1-2019 11:03

Inloopbijeenkomst over voorontwerp bestemmingsplan Havezate Es in Marslanden

De wijk Marslanden in Hardenberg wordt verder uitgebreid met deelgebied Havezate Es. Op 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan.


Het deelgebied Havezate Es ligt ten oosten van het buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels.


Om de bouw van woningen in Havezate Es mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 19 december 2018 ter inzage. Op woensdag 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. U bent welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in gebouw De Matrix aan de Erve Odinck in Hardenberg.


7-1-2019 13:04

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden herinrichting Wilhelminaplein Hardenberg

Begin 2019 start de herinrichting van het Wilhelminaplein in Hardenberg. Op donderdag 17 januari tussen 17.00 en 19.00 uur vindt in De Schakel een inloopbijeenkomst plaats over de werkzaamheden.


Samen met mensen die aan het Wilhelminaplein wonen of werken en vertegenwoordigers van ondernemers uit het centrum is een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein. Het ontwerp werd in mei 2018 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd en is aan de hand van de reacties verder uitgewerkt. In juli 2018 besloot het college van B&W het ontwerp vast te stellen en het plan uit te gaan voeren. De werkzaamheden starten begin 2019.

Overzichtelijke inrichting
Volgens het plan keert de historische uitstraling terug op het plein. Zo krijgt de oude waterpomp een prominente plek op het plein ter hoogte van de ingang van de kerk. Ook is hier ruimte voor rouw- en trouwvoertuigen. De oude stadsmuur wordt beter zichtbaar. Het plein wordt overzichtelijker ingericht en geschikter voor kleinschalige evenementen. Aan de rand van het plein is ruimte voor zitranden, kleine terrasjes en groen. Parkeren voor bezoekers blijft mogelijk op een van de 30 parkeerplaatsen. Dankzij de overzichtelijke inrichting wordt de verbinding met de Voorstraat duidelijker. Hierdoor gaat het Wilhelminaplein meer onderdeel uitmaken van het winkelgebied.

De werkzaamheden voor de herinrichting worden uitgevoerd door aannemer Hoornstra-Ophof Infra B.V., in opdracht van de gemeente Hardenberg. Buro Noord begeleidt het project namens de gemeente Hardenberg.

Inloopbijeenkomst op 17 januari
Op donderdag 17 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting. Er is dan informatie over de planning, bereikbaarheid, fasering en omleiding van verkeer. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in De Schakel, Lage Doelen 3a in Hardenberg. Vertegenwoordigers van Hoornstra-Ophof Infra B.V., Buro Noord en de gemeente Hardenberg zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Heeft u nog vragen
Heeft u nu al vragen over de werkzaamheden of de planning? Neem dan gerust contact op met 

 • de uitvoerder van Hoornstra-Ophof Infra B.V.: Matt Mulder, 06-12 17 31 72 of matt@hoornstra-infrabouw.nl 
 • de toezichthouder van Buro Noord: Hans Hartkamp, hans@buronoord.nl.


31-12-2018 15:44

Magic Unlimited voor mantelzorgers in Theater de Voorveghter

Speciaal voor mantelzorgers houdt de gemeente Hardenberg op donderdag 3 januari 2019 een theatervoorstelling. De gemeente zet hiermee mantelzorgers in het zonnetje als dank voor hun inzet. Het bekende trio illusionisten Magic Unlimited verzorgt deze voorstelling, die om 15.30 uur start in Theater de Voorveghter in Hardenberg.


De fantastische theatershow van Magic Unlimited is bedoeld om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. De gemeente Hardenberg heeft veel waardering voor mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand die hen dierbaar is en staan klaar als dat nodig is.


Mantelzorgers die bekend zijn bij de gemeente en Carinova konden zich opgeven voor deze speciale voorstelling. Er was veel belangstelling om de voorstelling bij te wonen. De zaal zit op 3 januari dan ook helemaal vol.


It's Magic!
In de nieuwe theatershow 'It’s Magic' presenteert Magic Unlimited spectaculaire illusies die nog nooit eerder in Nederland zijn vertoond. Naast alle nieuwe trucs die de drie illusionisten het afgelopen jaar hebben ontwikkeld presenteren Oscar, Renzo & Mara Kazan ook de topnummers uit hun repertoire. Razendsnelle verdwijningen en verschijningen, romantische acts en vele andere illusies en humoristische intermezzo’s waarmee zij de afgelopen jaren internationaal succes hebben geboekt.


De illusieshow 'It's Magic' belooft entertainment op topniveau en is dankzij het afwisselende karakter een voorstelling om over na te praten.


21-12-2018 17:28

Officiële waarschuwing voor café De Buurman in Hardenberg

Café De Buurman heeft vandaag een officiële waarschuwing gekregen van burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg. Het café mag op zondag 23 december om 0.00 uur de deuren weer openen voor publiek.


In de nacht van 15 op 16 december hebben gemeente, Openbare Ministerie en politie een gezamenlijke controle gehouden in café De Buurman in Hardenberg. Op basis van de informatie uit eerdere politierapportages en de situatie zoals die tijdens de controle is aangetroffen, besloot de burgemeester van Hardenberg zondagnacht om het café per direct voor de duur van een week te sluiten. 


In de afgelopen week heeft de burgemeester kennisgenomen van de officiële politierapportage met daarin de bevindingen van de controle. Uit deze rapportage blijkt onder andere dat de aangetroffen handelshoeveelheid drugs inderdaad harddrugs betreft. Daarnaast heeft de burgemeester afgelopen week een gesprek gevoerd met de exploitanten van het café over de situatie.
Maatregelen
Alles afwegende heeft de burgemeester besloten de exploitanten van het café een officiële waarschuwing te geven met het oog op toepassing van zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet.
Daarnaast dienen de exploitanten op korte termijn maatregelen te nemen in en rond het café om drugshandel in het café te voorkomen. Te denken valt dan aan (camera)beveiliging. Gemeente en politie gaan hierover met de exploitanten in gesprek. Het café mag op 23 december om 0.00 uur de deuren weer openen voor publiek.


21-12-2018 14:02

Edwin Evers ochtendburgemeester gemeente Hardenberg

Edwin Evers is uitgeroepen tot 'ochtendburgemeester van de gemeente Hardenberg'. Burgemeester Peter Snijders reikte vrijdag tijdens de marathonuitzending van Evers Staat Op de ambtsketen uit aan Edwin Evers. Evers krijgt deze eretitel omdat hij een toonaangevende rol heeft gespeeld voor naamsbekendheid van de gemeente Hardenberg.


Zijn geboorte- en woonplaats Hardenberg komt in de radioshow Evers Staat Op regelmatig aan bod. Hetzelfde geldt voor voetbalclub HHC Hardenberg. Daarmee heeft Edwin Evers een toonaangevende rol gespeeld in de naamsbekendheid en promotie van de gemeente Hardenberg.
Bovendien is Edwin Evers actief in de Hardenbergse samenleving. Burgemeester Peter Snijders is trots op inwoners zoals Edwin Evers. Daarom heeft hij Evers vrijdag uitgeroepen tot 'Ochtendburgemeester van de gemeente Hardenberg'. 

Best beluisterde radioprogramma

Vanaf 2000 is Evers Staat Op te horen bij Radio 538. Het is de langstlopende en best beluisterde ochtendshow op Nederlandse radio. "Jarenlang werd Nederland wakker met Evers Staat Op. Of waren Evers en zijn sidekicks het gezelschap in de auto op weg naar het werk. Veel luisteraars zullen dat missen", aldus burgemeester Peter Snijders. "In zijn radioprogramma kwam Hardenberg regelmatig voorbij. Vaak met een knipoog. Maar Edwin heeft zich ook in Hardenberg zelf bijzonder verdienstelijk gemaakt. Met zijn jarenlange promotie voor Hardenberg heeft hij de titel Ochtendburgemeester meer dan verdiend."
Edwin Evers ontving tijdens de lintjesregen als programmamaker en presentator van Evers Staat Op van Radio 538 al een lintje. De inwoner van Hardenberg werd toen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hardenberg - Hilversum #538route 

Al vele jaren reist Edwin op de vroege ochtend de route van Hardenberg naar Hilversum. Deze route is vandaag op 21 december daarom uitgeroepen als #538route. Een route die Edwin waarschijnlijk kan dromen. Vanaf z'n geboorteplaats Hardenberg stonden er vrijdag langs de weg borden om hem succes te wensen tijdens zijn laatste ochtendshow bij 538.


HHC Hardenberg

Sinds 2002 adviseert Edwin Evers achter de schermen het bestuur van voetbalvereniging HHC Hardenberg over het vormgeven van sponsoracties en projecten. Zo heeft hij meegedacht over het bouwen van de staantribune voor 'vak Q', de uitbreiding van de businessruimte, realiseren van een traplift en vele andere voorzieningen. Ook heeft Evers het clublied gecomponeerd.
Na de wedstrijden van HHC is hij in de businessclub aanwezig en is Edwin gesprekspartner voor de scheidsrechters, bestuursleden, businessclubleden en sponsoren.


20-12-2018 12:57

Ommen en Hardenberg starten op 1 januari met eigen ambtelijke organisatie

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg houdt met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan. Vanaf dat moment gaan de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg verder met ieder hun eigen ambtelijke organisatie. De dienstverlening richting inwoners en ondernemers blijft goed geregeld.


De gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg starten op 1 januari 2019 met ieder hun eigen ambtelijke organisatie. De gemeente Ommen start met Ommen 4.0: een kleine, slagvaardige en flexibele organisatie die een deel van de taken zelf uitvoert, maar ook veel taken uitbesteedt of inhuurt bij andere partijen. De gemeente Hardenberg gaat op 1 januari 2019 verder met een volledige en professionele organisatie die zelf alle taken en diensten uitvoert. De beide gemeenten blijven als goede buren met elkaar samenwerken.

Dienstverlening goed geregeld
De dienstverlening richting inwoners en ondernemers blijft onveranderd en is ook vanaf 1 januari 2019 goed geregeld.
De gemeente Hardenberg is vanaf 1 januari 2019 bereikbaar via 14 0523, www.hardenberg.nl of via het Whatsappnummer 06 154 869 21.
De gemeente Ommen is vanaf 1 januari 2019 bereikbaar via 14 0529, www.ommen.nl of via het Whatsappnummer 06 151 185 06.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg was sinds 2012 de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg. De gemeentebesturen van Ommen en Hardenberg besloten dit jaar de samenwerking in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) met ingang van 1 januari 2019 te beëindigen.


19-12-2018 09:47

Jan ten Kate geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Hardenberg

Dinsdagavond 18 december is Jan ten Kate geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente Hardenberg. Hij neemt zitting in het college van B&W namens coalitiepartner OpKoers.nu.


Jan Ten Kate (54) begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen in buurgemeente De Wolden. In 2006 werd hij fractievoorzitter en in 2010 werd hij wethouder in De Wolden. Hij neemt nu namens OpKoers.nu zitting in het college van B&W van de gemeente Hardenberg. Hij gaat zich binnen het college van B&W onder andere bezighouden met de onderwerpen duurzaamheid, lokale infrastructuur, parkeren en evenementenbeleid. Ten Kate volgt Falco Bruinsma op die vanwege gezondheidsredenen moest stoppen als wethouder.

Jan ten Kate: “Na een mooie bestuurlijke carrière in De Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg. Hardenberg is een fantastisch mooie plattelandsgemeente. Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van de gemeente Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedelijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds.”


18-12-2018 14:37

Pilot Stop & Shop Europaweg

Als uitwerking van de detailhandelsstructuurvisie en als experiment in de totale evaluatie van het parkeerbeleid van het centrum van Hardenberg heeft het college besloten om middels een pilot een Stop & Shop aan de Europaweg te introduceren.


De pilot loopt van 7 januari tot 4 mei 2019. Gedurende de pilot mag er op de parkeerstrook voor maximaal een half uur worden geparkeerd. Langer parkeren is uitsluitend mogelijk in de parkeergarage.

In de detailhandelsstructuurvisie die in 2017 is vastgesteld, zijn een aantal beleidsvoornemens opgenomen. Een daarvan is het inrichten van een Stop & Shop zone op de Europaweg. In de visie is nog niet concreet gemaakt wat een Stop & Shop zone precies is. De ondernemers van de Europaweg hebben aangegeven dit verder vorm te willen geven.

In het coalitieakkoord heeft het college besloten dat het totale parkeerbeleid in het centrum van Hardenberg in 2019 wordt geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie heeft het college op verzoek van de betreffende ondernemers besloten om een pilot in te stellen op de Europaweg. Gedurende de pilot zal het parkeer- en winkelgedrag gezamenlijk gemonitord worden. De ervaringen (voor alle partijen) uit deze pilot worden meegenomen in de totale evaluatie.

“Van de ondernemers aan de Europaweg kreeg ik signalen dat zij plannen hebben om samen met de gemeente de aantrekkelijkheid van de Europaweg te vergroten en vorm willen gaan geven aan het Stop & Shop concept. Om aan hen tegemoet te komen en de afspraken in het coalitieakkoord na te komen, is de Stop & Shop pilot een mooie manier om ervaring met een ander parkeersysteem op te doen,” aldus wethouder Marijn Breukelman.

Maximaal een half uur parkeren
Het doel van de pilot is onder andere het efficiënt gebruik maken van de aanwezige parkeerstrook. Hierdoor mag er maximaal een half uur worden geparkeerd en is het gebruik van de parkeerschijf verplicht. Een en ander zal door borden worden aangegeven en er wordt gehandhaafd. Voor een langer bezoek kan de auto geparkeerd worden in de parkeergarage Centrum/Gemeentehuis.


17-12-2018 16:35

Gemeentehuis gesloten op 24 en 31 december

Het gemeentehuis is gesloten op zogenaamde ‘brugdagen’. Dit jaar zijn maandag 24 december en maandag 31 december brugdagen. Als een feestdag slechts 1 dag van het weekend is verwijderd, wordt de tussenliggende dag aangemerkt als een brugdag.


Het gemeentehuis van Hardenberg is in december op de volgende (brug)dagen gesloten:

 • Maandag 24 december 2018
 • Maandag 31 december 2018

Op deze dagen zijn de medewerkers van de gemeente Hardenberg ook telefonisch niet bereikbaar.


Aangifte geboorte en overlijden
Alleen voor de aangifte van een geboorte of overlijden is er op 24 december en 31 december 2018 tussen 09.00 en 10.00 uur een ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig. Deze beperkte opening van het gemeentehuis is uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden. Het is dus niet mogelijk om op 24 december en 31 december een afspraak te maken voor andere diensten.
Een afspraak maken kan weer binnen de reguliere openingstijden op 27 en 28 december en vanaf 2 januari 2019. 


17-12-2018 16:34

Gemeentelijke informatiepagina's in weekblad De Toren

De gemeentelijke informatiepagina's en officiële bekendmakingen van de gemeente Hardenberg worden de komende jaren geplaatst in weekblad De Toren. Dit is het resultaat van een aanbesteding.


De gemeente Hardenberg wil haar inwoners informeren over actuele zaken en is daarnaast verplicht om zaken als omgevingsvergunningen of ruimtelijke plannen bekend te maken. Daarom publiceert de gemeente Hardenberg wekelijks de gemeentelijke informatiepagina’s 'Kijk op Hardenberg' en de officiële bekendmakingen in een huis-aan-huisblad.


Aanbesteding
Omdat het huidige contract met de Dedemsvaartse Courant (NDC Mediagroep) dit jaar afloopt, heeft de gemeente Hardenberg een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor deze opdracht.


Partijen konden een offerte indienen op basis van een aantal door de gemeente gestelde eisen en wensen. Zo moet het huis-aan-huisblad wekelijks bij alle huishoudens in de gemeente Hardenberg bezorgd worden.
Overeenkomst
De opdracht is gegund aan weekblad De Toren omdat deze partij de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Dit betekent dat de gemeentelijke informatiepagina's en de officiële bekendmakingen vanaf woensdag 2 januari 2019 iedere woensdag in weekblad De Toren verschijnen.

De gemeente Hardenberg en weekblad De Toren hebben een overeenkomst gesloten van twee jaar, met de mogelijkheid om deze driemaal met een jaar te verlengen.


17-12-2018 15:40

Nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en huurderorganisaties ondertekend

De lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg werken intensief samen om te zorgen voor voldoende en passende woningen in de gemeente. Deze samenwerking is vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken die vorige week zijn ondertekend.


In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Ook de gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat voldoende woningen voor jongeren, gezinnen en senioren zijn. De gemeenten en de woningcorporaties hebben hierover prestatieafspraken voor 2019 gemaakt.

Naast deze prestatieafspraken hebben plaatselijk belangen en de gemeente convenanten afgesloten over de woningbouw in de kernen. Hierin hebben de gemeente en de 11 plaatselijk belangen afgesproken dat zij gezamenlijk naar de woningbouwprogrammering per kern gaan kijken. In 2019 gaan de corporaties hierin meer participeren. Zo worden de partijen beter aan elkaar verbonden.

De prestatieafspraken zijn vorige week ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening. Directeur mevrouw M. Drijver tekende namens woningstichting Beter Wonen Vechtdal. Directeur-bestuurder R. van der Meulen tekende namens woningstichting de Veste. De heren Van Lenthe en Teerlinck tekenden namens de twee huurdersorganisaties. 


16-12-2018 13:35

Burgemeester sluit café De Buurman in Hardenberg na controle

De gemeente Hardenberg, de politie en het Openbaar Ministerie hebben in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 december een controle gehouden bij café De Buurman aan de Voorstraat in Hardenberg. In het café werd een handelshoeveelheid vermoedelijke harddrugs aangetroffen. De burgemeester heeft het café voor de duur van een week gesloten.


De politie had het vermoeden dat in en rond café De Buurman door bezoekers harddrugs wordt gebruikt en verhandeld. Daarom hebben gemeente, Openbaar Ministerie en de politie besloten tot een gezamenlijke controle van het café.

Controle
De politie is zondag omstreeks 01.00 uur het café binnengegaan. Op dat moment waren er ongeveer 65 personen aanwezig. Het gehele café is doorzocht en alle cafébezoekers zijn gecontroleerd. De aangetroffen harddrugs zijn in beslag genomen. Uit onderzoek moet definitief blijken of dit harddrugs betreft.

Bij de controle is een man aangehouden omdat hij weigerde mee te werken en vervolgens politiemensen bedreigde en beledigde. De man is voor nader onderzoek ingesloten.

Café gesloten
De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Volgens artikel 174 van de Gemeentewet geldt dat ook voor publieke gelegenheden zoals een café. Op basis van de informatie uit de eerdere politierapportage en de situatie zoals die tijdens de controle is aangetroffen, heeft de burgemeester besloten café De Buurman per direct voor de duur van een week te sluiten.

In afwachting van de officiële politierapportage met daarin de bevindingen van de controle en het advies van de politie beraadt de burgemeester zich op het vervolg.

Ondermijnende activiteiten worden niet getolereerd
Burgemeester Peter Snijders: "Criminele en ondermijnende activiteiten als drugsgebruik en drugshandel worden niet getolereerd in Hardenberg. Samen met politie en justitie treden we op als dat nodig is. Hardenberg moet een plek zijn waar inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. Dat geldt ook voor de horecagelegenheden."


14-12-2018 08:23

Expositie FUNDATIEfusions Agnes van den Brandeler in gemeentehuis Hardenberg

In de publiekshal van het gemeentehuis in Hardenberg is vanaf vrijdag 14 december het werk te zien van Agnes van den Brandeler. De expositie valt onder de noemer FUNDATIEfusions . Hierbij wordt kunst van Museum de Fundatie op openbare plekken in de omgeving van Zwolle tentoongesteld.


Jonkvrouw Agnes van den Brandeler (1918 – 2002) groeide op in Den Haag. In de luwte van de kunstwereld werkte ze aan een buitengewoon interessant oeuvre, waarin haar reizen naar Spanje, Italië , Griekenland en Frankrijk regelmatig het onderwerp zijn.In een losse, expressionistische stijl ontwikkelde ze een heel eigen idioom, uniek voor een vrouw van adel, van wie toen werd verwacht alleen hobbymatig bloemstillevens te schilderen.Startpunt
Het verblijf van Agnes van den Brandeler in Parijs in 1947 mag gezien worden als het startpunt van haar carrière. Wat opvalt aan de landschappen en interieurs uit dat jaar zijn de vlotte toets en on-Hollandse kleuren. In Parijs leerde ze bovendien de abstracte kunst waarderen, vooral die van Nicolas de Staël. Lange tijd maakte ze zelf ook alleen nog maar abstracte composities.Vanaf 1973 bewoonde Van den Brandeler de herenboerderij 'Het Hof' in het Gelderse Hengelo. Met de intimiteit van het huiselijke leven kwam de figuratie terug in haar werk. Het grote, oude, sfeervolle huis met de steeds meer verwilderende tuin, de omringende boerenerven en het stillevenachtige Achterhoekse landschap zouden het werk van Agnes gaan beïnvloeden.Museum de Fundatie
Museum de Fundatie beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst, die zijn oorsprong vindt in de verzameling van de oud-directeur van Museum Boymans te Rotterdam, Dirk Hannema, en die later belangrijke aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de Provincie Overijssel. Museum de Fundatie heeft twee schitterende locaties: Kasteel het Nijenhuis bij Heino en het spectaculair uitgebreide Paleis a/d Blijmarkt in Zwolle.Onder de noemer FUNDATIEfusions organiseert het museum compacte presentaties van hoog niveau op openbare plekken in en rond Zwolle. Kijk voor een overzicht van de verschillende FUNDATIEfusions op www.museumdefundatie.nl. De expositie is tijdens openingstijden te zien in de publiekshal op de begane grond van het gemeentehuis van Hardenberg.


14-12-2018 08:05

Havezate Es in Marslanden: waar landschap en wonen elkaar ontmoeten

De Hardenbergse wijk Marslanden wordt uitgebreid met woningen in het duurdere segment. Ter hoogte van buurtschap Collendoorn is in het gebied Havezate Es ruimte voor circa 90 vrijstaande woningen op ruime kavels.


Het plan houdt rekening met het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van dit gebied. Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor dit gebied ligt vanaf 19 december 2018 ter inzage. Op 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. De komende jaren is er veel behoefte aan nieuwe woningen in Hardenberg. Vooral de vraag naar vrijstaande woningen neemt toe, ook in het duurdere segment. De gemeente speelt daarop in met de uitbreiding van de wijk Marslanden met deelgebied Havezate Es.

Het deelgebied Havezate Es ligt ten oosten van de buurtschap Collendoorn en aan de zuidkant van de Havezateweg. In het gebied is ruimte voor ongeveer vrijstaande woningen op ruime kavels. De grootte van de kavels varieert van 600 tot 3500 vierkante meter. De kavels worden door de gemeente uitgegeven. Toekomstige bewoners van Havezate Es kunnen hier het huis van hun dromen ontwerpen en bouwen. 

Landelijke omgeving
Het plan houdt rekening met het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied. Deelgebied Havezate Es krijgt het karakter van een zelfstandig buurtschap. Bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen blijven behouden. Het centrale hoger gelegen deel van de es blijft onbebouwd. De woningen in Havezate Es worden volgens het plan aan de randen van de es gebouwd. De woningbouw aan de noord- en oostrand sluit vooral aan op de landelijke omgeving. De woningen worden hier afgewisseld met open en onbebouwde gedeelten. De woningbouw aan de zuidrand van Havezate Es sluit meer aan bij de rest van Marslanden. Hier staan de woningen iets dichter op elkaar. In z’n algemeenheid is de bedoeling dat de woningen in Havezate Es goed passen in de landelijke omgeving, met een boerderijachtig of landhuiskarakter.

Inloopbijeenkomst
Om de bouw van woningen in Havezate Es mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 19 december 2018 ter inzage. Op woensdag 9 januari 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over het plan. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in gebouw De Matrix aan de Erve Odinck in Hardenberg.

Welkom thuis in Marslanden
Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. De woonwijk Marslanden ligt ten noorden van de stad Hardenberg, vlakbij het centrum. In de wijk zijn de afgelopen jaren al circa 1.200 woningen gebouwd. De wijk heeft goede voorzieningen zoals een winkelcentrum en scholen. Om te zorgen dat er voldoende nieuwe woningen zijn voor verschillende doelgroepen, wordt de wijk Marslanden richting het noorden uitgebreid. Dit jaar startte de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden in deelgebied De Cirkel. Hier wordt momenteel volop gebouwd door particulieren en ontwikkelaars.


13-12-2018 09:56

EUREGIO-spreekuur op woensdag 19 december

EUREGIO houdt op woensdag 19 december 2018 van 18.00 - 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


U kunt tijdens het spreekuur terecht met vragen over uw grensoverschrijdende werkzaamheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de ziektekostenverzekering, sociale verzekeringen, kinderbijslag en belastingrecht.

Voor de beantwoording van deze vragen zijn specialisten aanwezig van de Belastingdienst, Finanzamt, Sociale Verzekeringsbank, Deutsche Rentenversicherung, AOK en de EUREGIO. Tijdens dit spreekuur is het niet (meer) mogelijk om Nederlandse belastingaangiftes in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


7-12-2018 10:30

Gemeente Hardenberg organiseert sportverkiezing nieuwe stijl

Meer aandacht voor sport in de volle breedte. Dat wil de gemeente Hardenberg bereiken met de sportverkiezing nieuwe stijl. Dit betekent dat de jaarlijkse sportverkiezing anders wordt ingevuld: vanaf 2019 worden sporters en sportverenigingen het hele jaar door in het zonnetje gezet.


Met de sportverkiezing zette de gemeente Hardenberg de lokale topsporters jaarlijks in het zonnetje, met als eindresultaat de sportverkiezingsavond. "Een mooi evenement, maar we zien dat we hiermee maar een beperkte groep inwoners bereiken", vertelt wethouder Martijn Breukelman. "Terwijl ons doel natuurlijk is dat onze lokale sporthelden andere inwoners, waaronder jongeren, aanzetten tot sporten."
Dat kan anders, bedacht de wethouder. Daarom introduceert hij de sportverkiezing nieuwe stijl. "Het blijft een verkiezing, maar dan niet met een verkiezingsavond als afsluiter.” Het nieuwe concept loopt het hele jaar door - offline én online - en heet 'in de sportlights'.

Topsporter en sporttopper
Om de maand worden er binnen een bepaalde sport een topsporter en een sporttopper uitgelicht. Het gaat om een topsporter die een bijzondere (nationale, regionale of lokale) prestatie heeft geleverd of een titel heeft gewonnen. Deze topsporter is hierdoor een voorbeeld voor andere sporters.

Naast de topsporter wordt ook een amateursporter (sporttopper) in dezelfde sport geportretteerd. De sporttopper mag worden aangedragen door de sportvereniging. Een sporttopper is bijvoorbeeld iemand die al jaren zijn best doet in de sport maar nooit een prijs heeft gekregen, iemand die de Nederlandse taal heeft leren spreken door sporten of iemand met een beperking die bijzondere prestaties levert.

Meer aandacht voor sport
Door regelmatig sporters te portretteren in uiteenlopende sporten hoopt wethouder Breukelman gedurende het hele jaar meer aandacht voor sport te krijgen. Door een topsporter en een sporttopper te portretteren laat de gemeente de breedte van de sport zien, krijgen de sporters én sportverenigingen een podium en wordt het voor inwoners duidelijk wat er allemaal op het gebied van sport in de gemeente gebeurt.

Bovendien krijgen sporters die buitengewoon goed presteren in de minder bekende sporten op deze manier ook een kans om genomineerd te worden. 

Sporters aandragen
Inwoners, sporters en sportverenigingen kunnen ook in het nieuwe concept sporters of sportteams aandragen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.  Een jury kiest uit alle nominaties een topsporter die wordt uitgelicht.

De jury bestaat uit verschillende sportievelingen uit de gemeente Hardenberg, waaronder een betrokkene bij het verenigingsleven en een oud-topsporter. Wethouder Martijn Breukelman neemt ook plaats in de jury. De namen van de overige juryleden worden later bekend gemaakt. 

De verenigingen mogen zelf een amateursporter (de sporttopper) aandragen die naast de topsporter ook in het zonnetje wordt gezet. Vanaf januari kunnen sportverenigingen en inwoners hun sporters voordragen, via de website www.hardenberg.nl/sportverkiezing. 

Gewoon Gezond
De sportverkiezing nieuwe stijl wordt gekoppeld aan het gemeentelijk gezondheidsprogramma 'Gewoon Gezond', waar naast gezonde voeding ook bewegen centraal staat. Met deze nieuwe insteek van de sportverkiezing, hoopt de wethouder nog meer inwoners te laten zien hoe leuk en veelzijdig sporten is. Want naast dat sporten gezond is heeft sport ook een belangrijke sociale functie in de gemeente.


7-12-2018 10:26

Sporten en ontspannen op de trimbaan in het Vechtpark

Inwoners van Hardenberg kunnen vanaf het voorjaar van 2019 sporten en ontspannen op de trimbaan in het Vechtpark Hardenberg. De aanleg van de trimbaan is een idee van inwoners en ondernemers en onderdeel van het Tientorenplan. De trimbaan wordt verspreid over het Vechtpark aangelegd, met hotspots bij Baalder, het Heemsermarspark en in het gebied rond de Molengoot.


Vorig jaar konden inwoners ideeën indienen voor een belevingsplek in het Vechtpark. De meeste ideeën hadden betrekking op een trimbaan of een soortgelijke voorziening. Daarom is dit plan samen met een aantal inwoners en sportondernemers verder uitgewerkt door bureau Anno2000. 


Sporten en ontspannen
De trimbaan (PDF, 4.3 MB) wordt verspreid over het Vechtpark aangelegd, met hotspots op drie plekken waar al boulderingstenen staan. Op deze hotspots wordt een aantal houten toestellen en objecten voor kracht, uithoudingsvermogen of behendigheid bij elkaar geplaatst.


Hier kunnen inwoners sporten en bewegen, maar er is ook plek om uit te rusten of te ontspannen op bankjes die ook worden geplaatst. 


Drie hotspots
De hotspots van de trimbaan zijn vanuit alle wijken op relatief korte afstand bereikbaar. Ter hoogte van Baalder worden work-outelementen voor onder andere krachttraining geplaatst. In het Heemsermarspark wordt een 'obstacle-parcours' aangelegd. In combinatie met de boulderingsteen en de trappen van de overlaat leent deze plek zich goed voor groepstrainingen.


In het gebied rond de Molengoot worden langs het wandel-/fietspad verschillende elementen geplaatst voor bijvoorbeeld sit-ups en pull-ups. Hier kunnen sporters in combinatie met de boulderingsteen een stevig rondje maken. Op rechte stukken komen afstandspalen zodat mensen in een sprint hun uithoudingsvermogen kunnen testen. Onderling zijn de drie hotspots met elkaar verbonden door kleinere losse (bestaande) elementen.


Tientorenplan
De trimbaan is onderdeel van het Tientorenplan van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht. Doel van dit plan is op tien plekken langs de Vecht de beleving van de rivier en het landschap te versterken. Het Vechtpark Hardenberg is één van de zogenaamde torens uit dit plan.


In het Vechtpark bestaat het Tientorenplan uit vier onderdelen. Twee onderdelen zijn al aangelegd. Voor de zomer werden verspreid over het grote boulderingstenen genaamd 'zinnebeelden' geplaatst, waarbij ieder beeld staat voor een zintuig. Ook het blotevoetenpad met waterspeelplaats in de Koppeltuinen is onderdeel van het Tientorenplan in het Vechtpark. In de nieuw te bouwen accommodatie voor de kanovereniging in het Vechtpark, wordt als onderdeel van het Tientorenplan een openbare kleedvoorziening gerealiseerd. De trimbaan is het laatste onderdeel van het Tientorenplan in het Vechtpark dat is uitgewerkt.


Het college van B&W heeft ingestemd met de aanleg van de trimbaan. Aanleg start in het voorjaar van 2019. De trimbaan kan dan nog voor de zomer gebruikt worden.


Vechtpark Hardenberg
De ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.


Het Vechtpark Hardenberg is een gebied waar water, beleving en natuur de ruimte krijgen. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.


3-12-2018 16:08

‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne in gemeente Hardenberg

Na het succes van vorig jaar organiseert het ROV Oost-Nederland ook dit najaar weer de ‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne. De gemeente levert graag een positieve bijdrage om de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren te verhogen.


Daarom staat het campagneteam van ‘Light it up!’ op donderdag 6 december in in de Smederijstraat (bij de Action) in Hardenberg. Van 18.00 tot 22.00 uur gaat het promotieteam een kort positief gesprek aan met jongeren en deelt gratis fietsverlichting uit aan hen die zonder fietsverlichting fietsen. Wethouder Alwin te Rietstap onderschrijft het belang van de actie en is tussen 20.00 en 21.00 uur aanwezig om het campagneteam te helpen.

Steeds meer mensen fietsen met licht omdat ze het belang ervan inzien. Met deze campagne creërt het ROV Oost-Nederland een nieuwe norm rondom het fietsen met goede verlichting. In 2017 zijn er met 40 acties maar liefst 15.000 setjes fietsverlichting uitgedeeld aan jongeren in Gelderland en Overijsel.  En met effect: significant meer mensen fietsten met verlichting na afloop van de acties dan hiervoor.

Veel jongeren niet goed zichtbaar in het donker
Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn vooral het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee.

Light it up!
Vandaar dat ROV Oost-Nederland ook dit najaar weer van start gaat met een fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’, welke gaat over gemak, het altijd ter beschikking hebben van lampjes en het creëren van een nieuwe norm. De campagne wordt bij verschillende gemeentes in Gelderland en Overijssel uitgevoerd en gaat zowel over het fysiek verspreiden van licht als over het verspreiden van de boodschap: we fietsen met z’n allen met verlichting. Tijdens de actie voert een jong en enthousiast promotieteam van S.M.I.L.E Promotions korte gesprekken met fietsers over het belang van goede verlichting. Is de verlichting kapot en hebben ze zelf geen vervangende verlichting mee? Dan worden ter plekke nieuwe lampjes meegegeven zodat ze veilig thuis kunnen komen. Uiteraard wordt aanbevolen om eenmaal thuis ook te zorgen dat de vaste fietsverlichting in orde wordt gemaakt. 


28-11-2018 14:02

Alle supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen open op 23 en 30 december

Alle supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen hun deuren openen op zondag 23 december en zondag 30 december 2018 tussen 13.00 en 17.00 uur. Dat heeft het college van B&W besloten. Eerder al wees het college koopzondagen aan voor alleen de kernen Hardenberg en Dedemsvaart.


In juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hardenberg besloten om tijdens een proefperiode en binnen een aantal kaders ervaring op te doen met koopzondagen in de gemeente Hardenberg. Vooruitlopend op de proefperiode, waren er afgelopen zomer al koopzondagen in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart.

Koopzondagen in Hardenberg en Dedemsvaart tijdens proefperiode
Op basis van de ervaringen in de zomerperiode en na gesprekken met verschillende partijen, is de proefperiode in oktober gestart. Tot eind 2018 mogen supermarkten in Hardenberg in de even weken op zondag open. Supermarkten in Dedemsvaart mogen gedurende de proefperiode in de oneven weken open. Daarnaast zijn rond de feestdagen in december koopzondagen voor zowel supermarkten als overige winkels aangewezen. Op zondag 23 december 2018 is het koopzondag voor alle winkels in de kern Hardenberg. Alle winkels in Dedemsvaart mogen op 2, 23 en 30 december 2018 open. De koopzondagen zijn steeds tussen 13.00 en 17.00 uur.

Koopzondagen voor supermarkten in alle kernen
De gemeente is in gesprek met supermarktondernemers uit de kleinere kernen in de gemeente. Zij geven aan voorstander te zijn van een gelijk speelveld voor alle supermarkten in de gemeente. Het college van B&W heeft deze week besloten dat alle supermarkten in de gemeente Hardenberg, dus ook de supermarkten in de kleinere kernen, op zondag 23 december en 30 december tussen 13.00 en 17.00 uur open mogen.

Evaluatie
Op 30 december 2018 is de laatste koopzondag van deze proefperiode. Direct na de proefperiode volgt de evaluatie. Daarbij worden de resultaten van de enquête die winkeliers momenteel kunnen invullen meegenomen, evenals de ervaringen met koopzondagen voor supermarkten in kleinere kernen. De evaluatie wordt begin 2019 zo snel mogelijk afgerond. Het college van B&W komt vervolgens met een definitief voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van koopzondagen. 


26-11-2018 16:18

Ruimhartig beleid voor werken met een arbeidsbeperking

Het college van Hardenberg wil ruimhartig omgaan met mensen die vanwege een arbeidsbeperking geen regulier werk kunnen doen. Dit naar aanleiding van een proef met Nieuw Beschut Werk. De resultaten hiervan zijn positief. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook mensen zonder indicatie van het UWV te laten instromen en het aantal deelnemers aan Nieuw Beschut Werk niet te begrenzen.


Nieuw Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een reguliere werkgever aan het werk komen. Dit komt vooral omdat deze mensen intensieve begeleiding nodig hebben.
Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om hier ruimhartiger mee om te gaan dan de wet aangeeft.

Proef om ervaring op te doen
Vanaf september 2016 heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) Larcom en de gemeente Ommen een succesvolle proef gedaan met Nieuw Beschut Werk.

In de proef is ervaring opgedaan met de mate van begeleiding die nodig is, hoe de beoogde doelgroep het best geselecteerd kan worden en wat de kosten zijn.

Evaluatie proef
Tijdens de proef kwam een aantal belangrijke zaken naar voren die meegenomen worden bij het vervolg van Nieuw Beschut Werk in Hardenberg. Zo was de herkomst van de deelnemers heel verschillend. Ze kwamen uit de sociale werkvoorziening, het praktijkonderwijs en de voormalige regeling 'wajong'. Ook voor de toekomst zijn dit de doelgroepen waaruit deelnemers te selecteren zijn. Deze deelnemers zijn allemaal bij Larcom geplaatst om daar te werken onder begeleiding. Naast werkplekken bij Larcom blijkt ook behoefte aan andere werkplekken zodat meer maatwerk mogelijk is.

De kosten per deelnemer aan Nieuw Beschut Werk vergelijkbaar zijn met die van een uitkering. Ten opzichte van een uitkering is het voordeel van Nieuw Beschut Werk dat men financieel zelfstandig wordt en een bijdrage levert aan onze maatschappij. Het is de bedoeling dat de werknemers in Nieuw Beschut Werk een vaste aanstelling bij Larcom krijgen.
Ruimhartig beleid Nieuw Beschut Werk
Volgens de wet hebben mensen een indicatie van het UWV nodig om Nieuw Beschut Werk te kunnen doen. Daarnaast kan volgens de wet het aantal deelnemers worden beperkt. Het college vindt het echter belangrijk om mensen met een arbeidsbeperking waar mogelijk aan het werk te helpen. Daarom willen het college ruimer dan de wet aangeeft met Nieuw Beschut Werk omgaan.
Alle mensen die kunnen werken en vanwege de noodzakelijke begeleiding niet bij een reguliere werkgever geplaatst kunnen worden, kunnen terecht bij Nieuw Beschut Werk, met of zonder indicatie.


23-11-2018 08:05

Vitale vakantieparken in het Vechtdal

De gemeenten in het Vechtdal en de provincie Overijssel gaan onderzoeken of zij de vitaliteit van een aantal vakantieparken in het Vechtdal kunnen verbeteren.


Het grootste deel van de vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit. Er is echter ook een aantal vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft of die in economisch opzicht achterblijven. Op deze vakantieparken gaan de Vechtdalgemeenten en de provincie Overijssel aan de slag.


Het Vechtdal is een belangrijke toeristische regio. In de Vechtdalgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle zijn dan ook veel verblijfsaccommodaties zoals vakantieparken te vinden.


Potentie
Vorig jaar hebben de gemeenten en hun partners een onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector. Uit dit onderzoek blijkt dat het Vechtdal een uitstekende gezonde basis heeft. Het grootste deel van de vakantieparken scoort goed op kwaliteit en toekomstperspectief. Er zijn echter ook vakantieparken die in economische opzicht achterblijven, maar die wel de potentie hebben voor een vitale toekomst.


Daarnaast is er een categorie vakantieparken waar het recreatief gebruik achterblijft. Deze parken worden bijvoorbeeld bewoond door mensen die tijdelijk geen andere huisvesting hebben of er verblijven arbeidsmigranten. De gemeenten en de provincie gaan in het project 'Vitale vakantieparken Vechtdal' gezamenlijk aan de slag met deze vakantieparken.


Onderzoek
De Vechtdalgemeenten willen eerst meer inzicht krijgen in de situatie op de betreffende vakantieparken. De veronderstelling is dat een diverse groep mensen al dan niet permanent verblijft op deze vakantieparken en hier dus geen vakantie viert.


In een representatief onderzoek op een deel van de betreffende vakantieparken brengen de gemeenten in beeld welke verschillende groepen mensen er verblijven en wat hun achtergrond en situatie is. Dit gebeurt in de vorm van een enquête op in totaal 12 vakantieparken in het Vechtdal. Daarnaast worden verschillende data geanalyseerd.


Praktijkervaring opdoen
Op basis van de verkenning willen de gemeenten stappen zetten en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. De partijen willen op circa vijf vakantieparken in het Vechtdal praktijkervaring opdoen in de vorm van pilots. In de pilots moet duidelijk worden waar uitdagingen liggen en welke oplossingen er zijn.


Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van een vakantiepark en daarmee de vitaliteit. Mogelijk kan ook blijken dat een vakantiepark beter omgevormd kan worden naar een andere functie. De gemeenten in het Vechtdal besluiten gezamenlijk op welke vakantieparken de pilots worden uitgevoerd.


Duurzame oplossingen
Burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen is voorzitter van de stuurgroep van het project 'Vitale vakantieparken Vechtdal'. Hierin zijn de bestuurders van de vijf deelnemende gemeenten en de provincie Overijssel vertegenwoordigd.


Hans Vroomen: "We zien dat het nodig is dat we in actie komen. Vakantieparken trekken bij de gemeenten aan de bel. De situatie is vaak complex en dat vraagt om maatwerk. Zorgvuldigheid staat voorop en we streven naar duurzame oplossingen. Daarom is het zo belangrijk dat we eerst inzicht krijgen in de situatie en ervaring opdoen. Op basis daarvan werken we toe naar aanpak die hout snijdt voor alle partijen."


22-11-2018 15:28

Falco Bruinsma stopt als wethouder, Jan ten Kate volgt hem op

Falco Bruinsma (OpKoers.nu) stopt vanwege gezondheidsredenen als wethouder van de gemeente Hardenberg. OpKoers.nu draagt Jan ten Kate nu voor als zijn vervanger. Ten Kate is nu nog wethouder in gemeente De Wolden.


Falco Bruinsma werd op 17 mei geïnstalleerd als wethouder namens OpKoers.nu. Sinds oktober is Bruinsma afwezig door ziekte. Zijn lichamelijke klachten zijn zodanig dat hij heeft moeten besluiten te stoppen als wethouder: “Na de verkiezingen is mij de kans geboden om onze inwoners en de gemeente te vertegenwoordigen als wethouder. Bij het uitoefenen van deze mooie baan, kon ik rekenen op de volledige steun van mijn eigen partij. Helaas kan ik dat niet zeggen over mijn gezondheid. Wethouder zijn is topsport. Mijn lichamelijke klachten maken het voor mij onmogelijk om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. Het besluit om te stoppen als wethouder is mij niet licht gevallen, maar is in het belang van de gemeente en onze inwoners. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie bedanken voor de goede en constructieve samenwerking.”

Bruinsma heeft inmiddels formeel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Zijn ontslag gaat in als zijn opvolger aan de slag gaat.

OpKoers.nu respecteert het besluit van Falco Bruinsma. In de afgelopen periode heeft de partij in afstemming met de coalitiepartners gezocht naar een opvolger. Die is gevonden in de persoon van Jan ten Kate. Hij neemt namens OpKoers.nu zitting in het Hardenbergse college van B&W.

Ten Kate gaat zich binnen het college van B&W onder andere bezighouden met de onderwerpen duurzaamheid, lokale infrastructuur, parkeren en evenementenbeleid. De beoogd wethouder wordt door OpKoers.nu voorgedragen voor benoeming tijdens de raadsvergadering van 18 december.

Jan Ten Kate (54) is nu nog wethouder in gemeente De Wolden (Drenthe) voor de partij Gemeentebelangen. Hij begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter. Ten Kate is sinds 2010 wethouder in De Wolden.

Jan ten Kate: “Na een mooie bestuurlijke carrière in De Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg. Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van de gemeente Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedelijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds.”

De huidige coalitie in Hardenberg bestaat uit CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA. Het college van B&W bestaat op dit moment uit de wethouders Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie) en Gitta Luiten (PvdA). Als de gemeenteraad met zijn benoeming instemt, neemt Jan ten Kate als vierde wethouder en namens Opkoers.nu zitting in het college.


19-11-2018 16:18

College op bezoek in Dedemsvaart

Op vrijdag 16 november bracht het college van B&W een bezoek aan Dedemsvaart. Het college werd rond negen uur welkom geheten in De Baron door enkele bestuursleden van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, Dedemsvaartse Middenstand Centrale, Promotie Stichting Dedemsvaart, Industriële Kring Avereest en Historische Vereniging Avereest.


Voorzitter Meine Fernhout van Plaatselijk Belang Dedemsvaart gaf tijdens zijn welkomstwoord aan dat het bezoek in het teken van kennismaking met het nieuwe college en het dorpsplan dat het afgelopen jaar is opgesteld staat. Matthea Bosch van De Stuw informeerde het college over de samenwerking tussen de verschillende organisaties in Dedemsvaart. Enkele jaren geleden werd er nog nauwelijks samengewerkt en wisten de verschillende organisaties niet van elkaar waar men mee bezig was. Maar sinds de samenstelling van de groep ‘Verbinding in Dedemsvaart’ is dat veel beter geworden. Daardoor kan er veel meer worden bereikt voor Dedemsvaart.

Aan de hand van het dorpsplan werden de verschillende speerpunten besproken. De koers werd vervolgens gezet naar het kalkoventerrein. Wout Otter en Gert Tempelman verzorgden daar een presentatie over de geschiedenis van de 30 jaar geleden opgerichte vereniging. Ook werd nadrukkelijk stilgestaan bij de droom van de Historische Vereniging Avereerst: het weer bevaarbaar maken van de Dedemsvaart tussen Hasselt en Coevorden.

Tussendoor werd er een bliksembezoek gebracht aan De Makelij. Anne Meijer vertelde over het reilen en zeilen in De Makelij en de uitermate geschikte locatie waarin deze organisatie nu (nog) is gevestigd. De kans bestaat dat De Makelij moet vertrekken van deze locatie in verband met de herinrichtingsplannen voor het gebied Julianastraat Noord. Terug in De Baron bedankte gebiedswethouder Alwin te Rietstap Plaatselijk Belang Dedemsvaart en de verschillende organisaties voor de uitnodiging en de organisatie voor het interessante werkbezoek. Hij vertelde te hebben ervaren dat er veel energie zit in Dedemsvaart! Het is belangrijk dat we goed naar elkaar blijven luisteren en samen optrekken. Daarmee was er een einde gekomen aan een inspirerend werkbezoek.


19-11-2018 12:22

Militaire oefening 22-24 november

In het gebied tussen de plaatsen Zwolle, Deventer, Borne en Hardenberg wordt van 22 17.00 uur tot en met 24 november 17.00 uur een militaire oefening gehouden. Hierbij verplaatsen de militairen zich ook door de gemeente Hardenberg.


Het gaat om het bewaken en beveiligen van diverse bruggen in het gebied. Hierbij verplaatsen de militairen zich per auto’s. De militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.


19-11-2018 11:35

Tweede uitreiking Jeugdlintjes van Hardenberg

In totaal tien jongeren hebben vandaag voor vijf maatschappelijke initiatieven de medaille en de oorkonde ontvangen die horen bij het Jeugdlintje van Hardenberg. De jongeren kregen de onderscheiding uit handen van burgemeester van Peter Snijders vanwege hun uitzonderlijke en indrukwekkende inzet voor de samenleving en voor naasten.


Het Jeugdlintje van Hardenberg is ingesteld door de gemeenteraad van Hardenberg om de maatschappelijke inzet van jongeren voor de samenleving te belichten en te belonen. Afgelopen maanden konden inwoners van de gemeente Hardenberg jongeren nomineren voor het Jeugdlintje. Een onafhankelijke commissie heeft al deze nominaties beoordeeld.

De commissieleden Peter Snijders (burgemeester), Jan Maarten Veurink (Theater de Voorveghter), Rogier Tiel-Groenestege (Vechtdal College), Kelly van Ginkel (jongerenwerker De Stuw) en Kyra Lamberink (sportvrouw van het jaar van Hardenberg) waren onder de indruk van de vele bijzondere inzendingen.
Op advies van deze commissie heeft het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om de volgende jongeren het Jeugdlintje van Hardenberg toe te kennen:

Daniël Reefman, 17 jaar uit De Krim
Daniël is een jongen met een vorm van autisme en een licht verstandelijke beperking. Ondanks deze beperkingen zet hij zich op een bijzondere wijze, belangeloos en op eigen initiatief in voor De Krim. Zo helpt hij zijn school door de verkoop van bloembollen.
Met een benefietconcert ondersteunt Daniël financieel de komst van het nieuwe MFA in De Krim. Hij helpt mee bij huis-aan-huisacties en heeft als vrijwilliger een belangrijke bijdrage geleverd aan een muziekevenement. Daarnaast is hij ook nog vrijwilliger bij het zwembad. Hij laat zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn. En daar is de jury het helemaal mee eens. De commissie vindt zijn vindingrijkheid en initiatief zeer bewonderingswaardig.

Doreen en Meike Olsman, 15 en 16 jaar uit Hardenberg
Doreen en Meike zetten zich al ruim 3 jaar in als vrijwilliger via het jongerenwerk van De Stuw. Met verschillende projecten en activiteiten zetten ze zich de afgelopen jaren in voor de Hardenbergse samenleving. Van activiteiten voor asielzoekerskinderen op het AZC, een hapas- en tapasmarkt in Marslanden tot aan samenwerking met de politie om overlast op straat te verminderen.
Ook zijn ze daarnaast nog maatje voor een statushouder. Doreen en Meike zijn als personen enorm gegroeid, staan altijd klaar voor een ander en zijn betrokken bij de Hardenbergse samenleving. De commissie vindt hun inzet bewonderenswaardig en waardeert het dat ze zich al langere tijd inzetten en meerdere projecten oppakken voor veel verschillende inwoners.

Jurgen van de Felz, Giel Kerssies, Dyon Kijk in de Vegte en Stan van der Felz, 14 en 15 jaar uit De Krim
De jongens hebben een indrukwekkende en vooral zeer aangrijpende gebeurtenis meegemaakt die veel impact heeft gehad. De commissie vindt dat deze jongens een heel bijzondere daad hebben verricht doordat ze een reanimatie zijn gestart bij hun vriend Senna. De vier jongens zijn nog erg jong en als je dan al zo kunt handelen, vindt de commissie dat bewonderingswaardig.
Rychelle Dommerholt, 17 jaar uit Hardenberg
De commissie waardeert het dat Rychelle zich belangeloos inzet voor haar gehandicapte moeder en bewondert de kracht die ze op jonge leeftijd toont. Dat Rychelle dat doet naast school en haar sociale leven vindt de commissie bijzonder.
Ze helpt in huis waar ze kan en heeft helaas in haar jonge leven al veel mee moeten meemaken. Ondanks alles blijft ze zich inzetten en staat ze positief in het leven.

Koen en Laura de Lange, 8 en 5 jaar uit Hardenberg
De commissie is blij verrast door de jonge leeftijd en inzet van Koen en Laura. Deze broer en zus zetten zich in voor duurzaamheid en het leefbaar houden van de woonomgeving. Koen en Laura dragen hieraan hun steentje bij.
Ze gaan vaak samen op pad met de skelter om afval te zoeken en komen met grote zakken afval thuis. Hiermee zijn ze echte voorbeelden voor anderen en zorgen ze ervoor dat er minder zwerfaval is in de gemeente Hardenberg.


16-11-2018 17:59

Uitnodiging van Zuid- en Oost-Drenthe aan Rijk positief ontvangen

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken. Hiervoor hebben zij begin september 2018 het Rijk uitgenodigd om mee te werken aan een deal voor een investering in een omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Vandaag heeft het Rijk...


Vanuit Zuid- en Oost-Drenthe wordt enthousiast gereageerd op dit goede nieuws. "We zien ontzettend veel kansen voor de regio en het Rijk ziet deze kansen met ons. Waar anders dan in de relatieve luwte van de Randstad is er ruimte om te kunnen experimenteren met nieuwe instrumenten, met noaberschap, participatie uit de regio en economie als basis? We zijn een regio van aanpakken en doen. Met het geld gaan we dan ook investeren in wonen, werken & welzijn, omdat wij erin geloven dat door gezamenlijk in deze drie pijlers te investeren we een nog sterkere regio kunnen worden: voor nu en in de toekomst," zeggen de bestuurders.


Wonen
Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie, maar kent ook demografische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van de regio. Met een transformatiefonds voor wonen wil de regio inzetten op een verandering in de samenstelling van de woningvoorraad. Onder andere door onrendabele woningen uit de markt te halen en woningen te transformeren naar toekomstbestendige woningen die zowel langer thuis wonen mogelijk maken als energieneutraal zijn.


Werken
De regio Zuid- en Oost-Drenthe heeft een sterke positie in de industrie, techniek en vakmanschap. Ondernemingen zien kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten op gebied van transport & logistiek, groene energie en olie & gas. Beschikbare kennis, ontwikkellocaties, financiering op maat en beschikbaarheid van werknemers met de juiste opleiding zijn aandachtspunten. Hier wil de regio ruimte aan geven. En samen met bedrijven en instellingen extra investeren in onderwijs om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.


Welzijn
De zorgsector is in beweging en aan het veranderen als gevolg van vergrijzing en een toenemende levensverwachting. De regio Zuid- en Oost-Drenthe wil investeren in het versterken van onder andere de eerstelijnszorg. Daarnaast wil de regio het actieprogramma 'Kansrijke Start' verder uitrollen. Dit Rijksprogramma is erop gericht om kinderen die geboren worden in een gezin met bijvoorbeeld schulden een goede start te geven, door ouders vroeg een juiste mix van hulp aan te bieden.


Hoe verder
De komende maanden gaat de regio Zuid- en Oost-Drenthe samen het Rijk, ondernemers, zorg- onderwijs- en kennisinstellingen en woningbouwcorporaties verder invulling geven aan de investering. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend en hiermee het actieprogramma bekendgemaakt.


15-11-2018 14:49

EUREGIO-spreekuur op woensdag 21 november

EUREGIO houdt op woensdag 21 november van 18.00 tot 19.00 uur een groot grensgangerspreekuur in het gemeentehuis aan het Stephanuspark 1 in Hardenberg. U hoeft zich niet aan te melden voor dit spreekuur.


Inwoners kunnen hier terecht met vragen rond werken en studeren in het buurland en sociale verzekeringen (zoals AOW, WAO, zorgverzekering, pensioen, werkloosheid). Ook op algemene vragen over verhuizen naar het buurland kan informatie worden verkregen.

Voor het beantwoorden van vragen over Duitse belastingen is een vertegenwoordiger van het Duitse Finanzamt aanwezig. Kijk voor meer informatie op www.go-euregio.eu.


14-11-2018 10:06

Evaluatie pilot koopzondagen van start

De gemeente Hardenberg heeft I&O Research gevraagd om een evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers over de pilot van afgelopen zomer en de openstelling van de supermarkten vanaf eind oktober. De uitkomsten worden gebruikt voor het voorstel aan de gemeenteraad over de openstelling op de zondagen in de toekomst. Deze week ontvangen de winkeliers een persoonlijke uitnodigingsbrief voor deelname...


In de afgelopen zomer is binnen de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen. Voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart zijn elk drie koopzondagen aangewezen waarop winkels en supermarkten hun deuren mochten openen tussen 13.00-17.00 uur. Vanaf eind oktober 2018 mogen supermarkten in Hardenberg en Dedemsvaart om en om op zondag open. Voor de supermarkten en overige winkels in deze twee centra heeft het college van B&W specifieke koopzondagen in 2018 aangewezen.

De gemeente Hardenberg vindt het belangrijk om een totaalbeeld te krijgen van ervaringen en standpunten in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Hardenberg aan I&O Research gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren onder alle winkeliers. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wil het college van B&W een voorstel doen aan de gemeenteraad over het al dan niet voortzetten van de koopzondagen. De winkelier ontvangen hierover een brief. Medio december wordt het rapport opgeleverd. 


13-11-2018 15:48

Gemeente Hardenberg verlengt actie met nestkastjes

Begin november is de gemeente Hardenberg een actie met nestkastjes gestart. Vanwege het enorme succes van het uitdelen van de gratis nestkastjes, heeft de gemeente Hardenberg besloten om de actie te verlengen. Er komen nog eens 500 nestkastjes beschikbaar. De gemeente Hardenberg is ontzettend tevreden met de enorme belangstelling voor de nestkastjes, waarmee op grote schaal gezamenlijk de strijd...


De eerste 500 nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van PrO Hardenberg. De leerlingen van deze school zijn nu gestart met de productie van de tweede levering van nog eens 500 nestkastjes. Aanvragers ontvangen per e-mail meer informatie over de datum en locatie waar het nestkastje opgehaald kan worden. De actie geldt weer zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het aanvragen van een nestkastje kan tot 31 december 2018 via www.hardenberg.nl/nestkastje.

Ophangen

Het is toegestaan om een nestkastje in een boom van de gemeente te hangen. De aanvrager dient er wel zelf voor te zorgen dat het nestkastje wordt opgehangen en dient ook zelf het onderhoud van het nestkasje te verzorgen. De aanvrager ontvangt bij het nestkastje een brief met tips over het ophangen en het onderhoud ervan.

Overlast

De nestkastjes worden door de gemeente uitgedeeld omdat inwoners van de gemeente Hardenberg afgelopen zomer veel overlast hebben ondervonden van de eikenprocessierups. Door de steeds groeiende hoeveelheid rupsen is de kans groter dat mensen hiermee in aanraking komen. Op dit moment zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn koolmezen, vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren actie ondernemen om de aantallen van deze insecten en vogels te vergroten.

Koolmezen 

Koolmezen eten veel rupsen. Het is aangetoond dat ze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door nestkastjes op te hangen in de buurt van eikenbomen, wordt dit verder gestimuleerd. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. Verder moet in de omgeving water te vinden zijn en een geschikte schuilplek, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.

Andere maatregelen 

Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden nesten weggezogen op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaid gras dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.


12-11-2018 10:43

Zakje geluk voor startende ondernemers

Startende ondernemers die in de maand oktober zijn ingeschreven in de gemeente Hardenberg, krijgen een klein doosje geluk opgestuurd. Op deze manier wil de gemeente Hardenberg de ondernemers bedanken voor het starten van een eigen onderneming in de gemeente Hardenberg en actief informeren over de diensten en faciliteiten die de gemeente biedt.


De gemeente is trots op alle ondernemers die zich hier vestigen. De gemeente Hardenberg kent veel bedrijven en ondernemers. Zij zorgen letterlijk en figuurlijk voor bedrijvigheid in de gemeente en zijn belangrijk voor de economie. Daarom stuurt de gemeente vanaf nu een zakje geluk naar starters. Aan de ene kant om de starters succes te wensen met hun nieuwe onderneming. En aan de andere kant om de starters te voorzien van relevante en belangrijke informatie.

Startershuis Doen!
Voor het zakje geluk werkt de gemeente Hardenberg samen met het Starterhuis DOEN! De startende ondernemers ontvangen naast het zakje geluk ook vanuit het Startershuis een mailing en/of belletje. Het startershuis kan startende ondernemers en studenten optimale ondersteuning bieden, door regionale hulp vanuit bestaande ondernemers (coaches), ondersteuning via gemeentelijke en provinciale regelingen, samenwerking met de Kamer van Koophandel en de startersadviseur.

Ondernemersklimaat
Een goede bereikbaarheid, onderlinge samenwerking met de gemeente als zakenpartner voor ondernemers en contact in de vorm van snel antwoord op uw vragen in duidelijke taal vormen samen de hoofdingrediënten voor het goede ondernemersklimaat in de gemeente. In de gemeente Hardenberg zitten zo'n 4200 bedrijven. Kennis delen, verbinden en innoveren zijn speerpunten van de gemeente Hardenberg. Op lokaal niveau werkt de gemeente samen met Startershuis Doen! En het Ondernemershuis. Op regionaal niveau werkt acteert Hardenberg binnen de regio Zwolle, met initiatieven als Kennispoort regio Zwolle. En met Dutch Techzone werkt Hardenberg samen met Hoogeveen, Coevorden en Emmen aan de economische structuur en banen.


12-11-2018 10:40

Informatieavond aardgasvrije nieuwbouw

Op woensdag 21 november organiseert de gemeente Hardenberg een informatieavond aardgasvrije nieuwbouw. Aanwezigen krijgen deze avond informatie over praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw.


Naast installatietechnische oplossingen is er ook aandacht voor de bouwkundige randvoorwaarden en de financiële consequenties van aardgasvrij bouwen. Onderwerpen die aan bod komen op de informatieavond:

 • Regelgeving nieuwbouw en ontwikkelingen (BENG, NOM, EPC etc);
 • Techniek: all-electric, warmtepomp, rol isolatie en vraagbeperking, duurzame energie;
 • Financiën: investeringskosten, energiekosten, onderhoud, financiering, subsidies en regelingen;
 • Toelichting stappenplan gasloos bouwen, advies en begeleiding.


De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). De locatie van de informatieavond is Molensteen 5 in Hardenberg (bij Hibertad). Na afloop van de bijeenkomst is er tijd voor het stellen van vragen.

Opgeven
U kunt zich aanmelden voor de informatieavond door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@ommen-hardenberg.nl. Vermeld in uw e-mail het aantal personen dat u opgeeft voor de informatieavond. 


9-11-2018 13:49

Mantelzorgers aan het woord

Bent u mantelzorger? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen graag met u in gesprek over de ondersteuning die u nodig heeft om de zorg voor uw naaste vol te kunnen houden. Daarvoor organiseert het mantelzorgnetwerk in de gemeente Hardenberg in november vier bijeenkomsten.


Tijdens deze bijeenkomsten kunt u als mantelzorger uw verhaal vertellen. Vanuit uw kennis en ervaring kunt u aangeven wat u nodig heeft om uw mantelzorgrol uit te oefenen. Op welke onderdelen u ondersteund zou willen worden en hoe die ondersteuning er dan uit zou moeten zien.


Professionals
In onze participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. De druk op u als mantelzorger neemt daardoor toe met het risico van overbelasting. Overbelasting willen we voorkomen.


Op basis van uw inbreng wil het mantelzorgnetwerk, in samenwerking met u als mantelzorger, de ondersteuning ontwikkelen die nodig is. Daarom zullen tijdens de bijeenkomsten professionals van verschillende organisaties ook aanwezig zijn om naar u te luisteren. 


Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden op de volgende data gehouden om 19.30 uur:


 • Donderdag 15 november in de Baron in Dedemsvaart
 • Maandag 19 november in het Boomstamrestaurant in Hardenberg
 • Woensdag 21 november in Dorpshuis De Krim
 • Maandag 26 november in Veur Mekaar in Bergentheim

Ambities
Deze vier bijeenkomsten met mantelzorgers en het netwerk vloeien voort uit het beleid dat eind 2017 door de gemeente Hardenberg is vastgesteld met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Op basis van het Mezzo-onderzoek onder mantelzorgers werden in de notitie 'Mantelzorg doe je samen!' een vijftal ambities benoemd voor 2018-2019.


In de bijeenkomsten willen we samen met mantelzorgers invulling geven aan deze ambities. In overleg met hen bepalen we de agenda voor het komende jaar.


Aanmelden
Mantelzorgers die één van deze avonden bij willen wonen, kunnen zich aanmelden via het e-mailadres mantelzorghardenberg@gmail.com, of telefonisch bij Willemien Tuin op 06 120 297 83. 


9-11-2018 10:03

Zonneparken leveren belangrijke bijdrage aan energiedoelstellingen

Met het realiseren van zeven zonneparken in de gemeente Hardenberg, kan elektriciteit voor bijna 8.700 huishoudens worden opgewekt. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om goedkeuring om met deze projecten aan de slag te gaan. De zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstelling van de gemeente Hardenberg.


De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Daarbij zet de gemeente in op energiebesparing en de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken. Uiteindelijk wil Hardenberg een energieneutrale gemeente zijn.


Zonneparken als pilotproject
Om deze ambitie te halen, besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie. Het is de bedoeling dat deze pilotprojecten samen met lokale partijen, inwoners en marktpartijen vorm krijgen.
Eén van de pilotprojecten richt zich op het grootschalig realiseren van zonneparken. Een zonnepark is een veldopstelling van zonnepanelen. De afspraak is gemaakt dat het grootschalig realiseren van zonneparken pas van start kan gaan als de gemeenteraad daar goedkeuring voor geeft. Daarom legt het college nu meerdere initiatieven voor zonneparken aan de gemeenteraad voor.


Criteria
Het college heeft de plannen van initiatiefnemers voor zonneparken beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Zo is gekeken of het zonnepark in ruimtelijk opzicht in de omgeving past. Ook is gekeken in hoeverre het zonnepark maatschappelijke meerwaarde biedt en of de omwonenden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden voor omwonenden om financieel te participeren.


Bij de afweging is ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling. Tenslotte speelt mee op welke wijze de initiatiefnemer de omgeving betrekt bij het plan.


Zeven zonneparken
Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de volgende zeven initiatieven voor zonneparken:


 • Dedemsvaartseweg, Noord Lutten (Coöperatie Lutten levert): 2 hectare, opbrengst 1.1 MW
 • Kanaalweg Oost 95, Hoogenweg (Kronos Solar GmbH): 11 hectare, opbrengst 7,5 MW
 • Fabriekswijk De Krim (particulier): 2,4 hectare, opbrengst 1,6 MW
 • Polendwarsweg, Hardenberg (Solar Fields Nederland): 10 tot 14 hectare, opbrengst 9,1 MW
 • Krimweg 4, Anerveen (Hulter Agro Holding GV): 1,7 hectare, opbrengst 1.3 MW
 • Langewijk naast Vechtdal College, Dedemsvaart (Staho BV): 1 hectare, opbrengst 0,54 MW
 • Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC Energy): 13 hectare, opbrengst 8,5 MW

In totaal gaat het om ruim 43 hectare aan zonnepanelen. Deze zeven zonneparken kunnen samen bijna 30 MW elektriciteit per jaar opwekken. Dat is voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsgebruik van bijna 8.700 huishoudens. Hiermee wordt voorzien in 2,5 % van de totale energiebehoefte. Daarmee leveren deze zonneparken een belangrijke bijdrage aan de energiedoelstellingen.


Voor drie zonneparken geldt dat het college hier nader onderzoek naar wil doen. Vijf initiatieven voor zonneparken zijn afgewezen omdat ze niet voldoen aan de criteria.


Procedure
De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 20 november en neemt in de vergadering van 4 december een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, kunnen de initiatiefnemers hun plannen samen met de omgeving en lokale partners verder uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Daarmee wordt het realiseren van deze zonneparken mogelijk.


9-11-2018 09:54

Nieuwe inrichting gebied langs de Vecht bij Gramsbergen

Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht, keert ook Gramsbergen het gezicht naar de rivier. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan in de eerste helft van 2019 samen met inwoners en betrokkenen aan de slag met een plan voor dit gebied. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen het stadje en...


Het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur. Daarom slaan de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen de handen ineen. Zij maken in 2019 samen met inwoners en betrokkenen een plan voor een nieuwe inrichting van dit gebied.


Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie. Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken.


Haventje
Belangrijk onderdeel van het plan is de mogelijke aanleg van een haventje. Dankzij het aanleggen en vernieuwen van sluizen, is de Vecht met ingang van het komende vaarseizoen van Zwolle tot aan de Duitse grens bevaarbaar voor de kleine recreatievaart. Daarom varen er naar verwachting meer bootjes langs Gramsbergen. Door te zorgen voor goede aanlegvoorzieningen kunnen vaarrecreanten een bezoek brengen aan het historisch centrum van Gramsbergen. Dat biedt economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca.


Door de aanleg van wandel- en fietspaden moet het gebied beter toegankelijk worden voor recreanten. Ook verbetert zo de verbinding tussen de rivier en de stad.


Oevers en een nevengeul
Natuur en landschap moeten meer ruimte krijgen in het gebied. Dat kan onder andere door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en een nevengeul. Het gebied rond de Vecht bij Gramsbergen wordt nu vooral gebruikt voor landbouw. De partijen willen ruimte bieden aan natuur-inclusieve landbouw. Insteek is om te onderzoeken hoe de landbouwopgaven in overleg met de boeren gecombineerd kunnen worden met de (bestaande) natuuropgaven.


Tegelijkertijd is er aandacht voor waterveiligheid door de rivier te verruimen. Hierdoor krijgt water meer ruimte en houdt Gramsbergen bij hoog water droge voeten.


Intentieovereenkomst
De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen trekken samen op bij dit project. Zij leggen de afspraken over deze samenwerking nog dit jaar vast in een intentieovereenkomst. Om de plannen uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Een deel van de gronden in het gebied is al eigendom van waterschap, de provincie Overijssel of Staatsbosbeheer. De provincie en Staatsbosbeheer doen mee met het project. Zowel gemeente als het waterschap hebben al geld gereserveerd voor het uitwerken van het plan. Het college van B&W van Hardenberg vraagt de gemeenteraad nu in te stemmen met het opstellen van het inrichtingsplan.


De partijen gaan het plan zoveel mogelijk samen met inwoners en betrokkenen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belang vorm geven. Hiervoor worden in de eerste helft van 2019 werksessies en bijeenkomsten georganiseerd. Dit moet leiden tot enkele scenario’s voor de nieuwe inrichting van dit gebied. De partijen streven er naar om voor het eind van 2019 een ontwerp te hebben en de benodigde financiering voor realisatie te organiseren. Na het doorlopen van de benodigde ruimtelijke procedures, kan de daadwerkelijke herinrichting vanaf 2021 starten.


9-11-2018 08:34

Informatiebijeenkomst ‘Lang zult u wonen in Hardenberg’

Op woensdagavond 14 november vindt de informatiebijeenkomst Lang zult u wonen in Hardenberg plaats. In het gemeentehuis van Hardenberg kunnen inwoners vanaf 19.00 uur terecht voor tips en adviezen van verschillende deskundigen om zo veilig, prettig en comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen. Wethouder Martijn Breukelman opent de informatiebijeenkomst.


Met de informatiebijeenkomst wil de gemeente Hardenberg inwoners informeren over de mogelijkheden om op tijd de woonsituatie voor te bereiden op later. “We blijven langer thuis wonen, vaak omdat mensen dat zelf het liefst willen. Het is goed om op tijd na te denken wat er voor nodig is en wat er allemaal kan om dat mogelijk te maken”, aldus wethouder Martijn Breukelman.

Het programma
Na de opening door wethouder Martijn Breukelman, neemt bouwkundig adviseur Hans Engelbertink het woord. Hij geeft een presentatie met daarin praktische tips en adviezen voor het aanpassen van verschillende ruimtes in huis. Daaropvolgend houdt de voorzitter van Seniorenadvies Hardenberg een interview met een inwoonster van Hardenberg die haar huurwoning heeft laten aanpassen. Aansluitend is er tijd voor het beantwoorden van vragen of voor een bezoek aan de informatiemarkt.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kunnen bezoekers terecht voor persoonlijke vragen en advies. Verschillende partijen nemen een plaats in op de informatiemarkt, waaronder de brandweer (risicobeheersing), notaris Vechtstede, de Bibliotheek (digitalisering), Saxenburgh Groep, Beter Wonen Vechtdal, Zorgpunt Hardenberg, de Stuw en Samen Doen.

Gratis toegang
De informatiebijeenkomst Lang zult u wonen in Hardenberg is gratis te bezoeken. Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. De bijeenkomst start woensdag 14 november om 19.00 uur in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1) en duurt tot circa 21.30 uur.


7-11-2018 12:53

College bezoekt Balkbrug

In het kader van de maandelijkse werkbezoeken heeft het college vrijdag 2 november een bezoek gebracht aan Balkbrug. Om 9.00 uur werd het college namens Plaatselijk Belang, de Balkbrugse Ondernemers Vereniging (BOV) en de Coalitie Balkbrug welkom geheten door de voorzitter van plaatselijk belang, de heer Ronald Folders.


Als eerste werd een rondleiding verzorgd door de eigenaren van Brouwer Biocentrale. Door de verbranding van houtsnippers wordt energie opgewekt  en stoom geproduceerd. De biocentrale levert stoom aan het nabijgelegen Friesland Campina. Friesland Campina vervangt hierdoor gas door stoom. De elektriciteit die wordt opgewekt wordt geleverd aan het net.

Vervolgens werd door middel van een rondrit door het dorp bij een aantal punten stilgestaan en door Plaatselijk Belang, BOV en Coalitie Balkbrug de aandachtspunten per onderwerp aangegeven. Er werd aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en ontsluiting ten behoeve van Friesland Campina, de werkzaamheden van de focusgroep Dorpsstraat, de woningbehoefte, de scholenbouw en plan Achterveld.

Tot slot werd een bezoek gebracht aan de firma Hof. Hier werd het college door de Coalitie bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de dorpsvisie Balkbrug en aangegeven wat de Coalitie nodig heeft om de plannen en ambities vanuit de dorpsvisie te realiseren. Daarna werd het college rondgeleid door het bedrijf. De firma Hof handelt in pootaardappelen, fourages en verzorgd daarvoor ook deels het transport. Het bedrijf handelt internationaal, ook buiten Europa.

Met een heerlijke lunch, aangeboden door de BOV, werd het collegebezoek afgesloten. Gebiedswethouder Gitta Luiten dankte het Plaatselijk Belang, de BOV en de Coalitie Balkbrug voor het veelzijdige en interessante werkbezoek.

Het volgende werkbezoek vindt plaats op 16 november in Dedemsvaart.


6-11-2018 09:24

Nestkastjes in strijd tegen de eikenprocessierups

De gemeente Hardenberg gaat in de strijd tegen eikenprocessierups nestkastjes verstrekken aan inwoners. De actie is bedoeld voor inwoners die eikenbomen in de buurt hebben. De kastjes worden gemaakt door leerlingen van de school PRO Hardenberg.


Afgelopen zomer hebben we veel overlast gehad van de eikenprocessierups. Door de grote hoeveelheid rupsen is er meer kans dat mensen hiermee in aanraking komen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan de ogen of de luchtwegen.
De laatste jaren zien we het aantal rupsen en als gevolg daarvan ook de overlast toenemen. Dit houdt onder meer verband met de verandering van het klimaat en met de afname van de biodiversiteit. Daardoor zijn er onvoldoende natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden zijn onder andere koolmezen, maar ook vleermuizen en bepaalde soorten insecten. De gemeente wil de komende jaren meer doen om deze insecten en vogels te laten toenemen. 

Mezen helpen om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen 
Koolmezen eten veel rupsen en aangetoond is dat deze ook de nesten met eikenprocessierupsen te lijf gaan. Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken kunnen we proberen dat te stimuleren. De kastjes moeten wel op een geschikte plaats worden gehangen. In de omgeving moet water zijn en schuilplekken, waar de vogels heen kunnen vluchten bij dreiging.


Het ophangen van nestkastjes is niet de oplossing van het hele probleem. Het blijft nodig om de overlast ook te bestrijden met  nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine aaltjes die de rupsen opeten. Daarnaast worden op plaatsen waar het risico voor de volksgezondheid groot is de nesten weggezogen. Ecologisch bermbeheer en kruidenrijk gras in plaats van strak gemaaide gazons dragen ook bij aan een natuurlijke bestrijding. Insecten die daarop afkomen, zoals de roofwants en de gaasvlieg, gaan de eikenprocessierupsen ook te lijf.


Aanvragen nestkastje
U kunt tot 31 december 2018 een nestkastje van de gemeente aanvragen via www.hardenberg.nl/nestkastje. De actie geldt zolang de voorraad strekt en volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er zijn 500 nestkastjes beschikbaar.


6-11-2018 09:17

Gemeente Hardenberg bedankt vrijwilligers

Vrijwilligers die al 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen in de gemeente Hardenberg kunnen in november en december genieten van een theateravond in Theater de Voorveghter. De gemeente waardeert vrijwilligers zeer en zet daarom vrijwilligers in het zonnetje als dank voor hun jarenlange inzet.


De gemeente Hardenberg heeft verenigingen en instellingen gevraagd om vrijwilligers aan te melden die dit jaar jubileum vieren. Vrijwilligers die 12½, 25 of 40 jaar vrijwilligerswerk doen kwamen hiervoor in aanmerking.


Er zijn 142 aanmeldingen ontvangen. Deze vrijwilligers zijn uitgenodigd en hebben gekozen uit vijf voorstellingen. Casus Circus op zondag 11 november, Jack Wouterse op donderdag 22 november, Introdans op woensdag 28 november, Paul de Munnik op donderdag 13 december en Kiev Ballet op donderdag 20 december.


Tijdens deze reguliere voorstellingen zijn ook andere gasten aanwezig.


30-10-2018 08:47

Wethouder Bruinsma door ziekte afwezig

Wethouder Falco Bruinsma is door ziekte voor langere tijd afwezig. Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft onderling afspraken gemaakt over tijdelijke waarneming.


Wethouder Falco Bruinsma van de gemeente Hardenberg is sinds enige tijd afwezig door ziekte. Zijn fysieke klachten zijn zodanig dat de verwachting is dat hij op korte termijn niet volledig hersteld is om zijn werkzaamheden te kunnen hervatten.

Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit, heeft het college van B&W onderling afspraken gemaakt over het tijdelijk waarnemen van de onderwerpen waarvoor wethouder Bruinsma bestuurlijk verantwoordelijk is.

Verdeling onderwerpen

 • Burgemeester Peter Snijders neemt voorlopig het onderwerp ‘gemeentelijke dienstverlening’ voor z’n rekening. 
 • Wethouder Martijn Breukelman neemt waar voor de onderwerpen ‘lokale infrastructuur en parkeren’ en ‘gemeentelijke eigendommen’.  
 • De onderwerpen ‘jeugdzaken’ en duurzaamheid/energie/klimaat’ vallen tijdelijk onder verantwoordelijkheid van wethouder Alwin te Rietstap. 
 • Gitta Luiten is waarnemend wethouder voor de onderwerpen ‘milieu & afval’, ‘monumentenbeleid’ en ‘evenementenbeleid’.


29-10-2018 15:43

Opening expositie Roelof Mulder in gemeentehuis Hardenberg

Wethouder Gitta Luiten opent vrijdag 2 november om 13.00 uur de expositie van kunstenaar Roelof Mulder in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis in Hardenberg. De werken zijn te zien tot en met woensdag 23 januari 2019.


Roelof Mulder uit Slagharen droeg enkele jaren geleden zijn stukadoorsbedrijf over aan zijn personeel. Hij ging met pensioen. Dat betekende niet dat hij stil ging zitten. Hij was altijd al gefascineerd door schilderkunst en wilde zelf ook graag schilderen. Werken met kleuren, met verf op paneel of doek.

Roelof voerde zijn grote wens uit. Hij ging aan de slag maar merkte dat hij vragen had die hij zelf niet kon beantwoorden. Hij besloot een schildercursus te volgen bij Ab Bout, om zo meer over de schilderkunst te leren. Roelof was leergierig. Hij wilde precies weten wat elke kleur deed in combinatie met een andere kleur, hoe je kleuren kon mengen en welke effecten je daarmee bereikte. Het belangrijkste was echter het 'leren kijken'.
Acrylverf op paneel
Inmiddels is het een paar jaar later en heeft Roelof een serie werken gemaakt, bestaande uit stillevens met bloemen en enkele landschappen. Hij werkt met acrylverf op paneel. Roelof creëert zijn eigen ruimte in de wereld van het platte vlak. Hierbij is zijn passie voor kleur en het plezier in het schilderen het belangrijkst.

Lokale kunstenaars
In 2013 deed de gemeente Hardenberg de oproep aan lokale kunstenaars om zich in te schrijven voor een expositie in het gemeentehuis. Op deze oproep zijn meer dan twintig reacties gekomen. De kunstwerken komen te hangen in het bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte van het gemeentehuis is voor iedereen toegankelijk.

De expositie duurt steeds ongeveer drie maanden. De kunstcommissie beoordeelt de expositieaanvragen. Hierbij streeft de commissie naar kwaliteit en diversiteit.


26-10-2018 12:51

N348 tussen Luttenberg en Lemelerveld twee weekenden afgesloten

De N348 tussen de kruising met de Luttenbergerweg en de nieuwe aansluiting Lemelerveld Zuid is in oktober en november twee weekeinden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het gaat om de weekenden van vrijdag 26 oktober 19.00 uur tot en met maandag 29 oktober 06.00 uur en vrijdag 2 november 19.00 uur tot en met maandag 5 november 06.00 uur.


Tijdens deze weekenden worden de in- en uitvoegstroken bij restaurant de Lantaren verbreed en worden nieuwe lagen asfalt aangebracht op dit deel van de N348. Daarnaast wordt de nieuwe markering aangebracht en worden de bermen voorzien van grasbetonsteen.


Doorgaand verkeer van Raalte naar Ommen en vice versa is niet mogelijk. De aansluitingen op de N348 bij Luttenberg en Lemelerveld Zuid zijn wel beschikbaar en Lemelerveld is bereikbaar vanuit de richting Ommen. De aangrenzende parallelwegen van het betreffende wegvak zijn ook afgesloten voor doorgaand verkeer.


Bewoners aan deze parallelwegen kunnen wel bij hun woning komen en Restaurant de Lantaren is bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via diverse omleidingsroutes. Deze routes vindt u op de website www.overijssel.nl/n348. Houdt u rekening met extra reistijd.


26-10-2018 10:58

Inloopspreekuur voor senioren met vragen over OV

In opdracht van de provincie Overijssel worden maandelijks inloopspreekuren gehouden voor senioren over reizen met het openbaar vervoer. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 6 november in Hardenberg.


Tijdens de inloopspreekuren zijn OV-ambassadeurs aanwezig om u advies op maat te geven. U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over hoe u een OV-chipkaart kunt aanvragen, hoe de 40% samenreiskorting werkt en welk abonnement het beste bij u past.


Daarnaast kunnen de OV-ambassadeurs u stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.


Inloopspreekuur op 6 november
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op dinsdag 6 november 2018 in Hardenberg. U bent welkom van 10.00 tot 11.30 uur in de Buurtkamer Centrum aan de Burgemeester Bramerstaat 92. Aanmelden is niet nodig. U kunt vrij inlopen.


Meer informatie over de inloopbijeenkomsten kunt u lezen op de website Ervaar het OV.


26-10-2018 10:42

Gemeente Hardenberg te zien in RTL7-programma

Op zondag 28 oktober is de gemeente Hardenberg te zien in het RTL7-programma Ondernemend Nederland. In de uitzending wordt het initiatief ‘Mijn Landschap ID’ van de gemeente Hardenberg in beeld gebracht. De uitzending is op 28 oktober om 09.55 uur te zien op RTL 7.


Op de website Mijn Landschap ID kunnen geïnteresseerden bekijken wat de landschapskenmerken en economische ontwikkelingsmogelijkheden zijn in een bepaald gebied. De website is ruim een jaar geleden door de gemeente Hardenberg gelanceerd. Inwoners en bedrijven die iets nieuws willen beginnen, kunnen op deze website inspiratie en ideeën opdoen voor projecten in het buitengebied. Denk hierbij aan het vinden van een nieuwe bestemming voor leegstaande schuren, een verbreding van landbouw, een uitbreiding van een bedrijfspand of de realisatie van een recreatieve voorziening.

Ontwikkeling
Mijn Landschap ID is een ideeënwebsite voor het buitengebied van Hardenberg. De website brengt de mogelijkheden op een bepaald adres in kaart. Met de moodboardmaker op de website kunnen ideeën en plannen, die passend zijn op dit adres, concreet worden gemaakt. In overleg met de gemeente zijn er volop mogelijkheden.

Opnames
De opnames voor het RTL7-programma Ondernemend Nederland zijn gemaakt bij Logopedisch Spectrum ‘In de Buitenlucht’ in Hardenberg. Dit bedrijf heeft als eerste bedrijf via de website Mijn Landschap ID een moodboard gemaakt.

Uitzending
In de uitzending van Ondernemend Nederland,  waar de gemeente Hardenberg centraal staat, wordt onder meer gesproken over de insteek redenerend vanuit het landschap, de mogelijkheden en de samenwerking en interactie.

De uitzending van Ondernemend Nederland is op 28 oktober 2018 vanaf 09:55 uur te zien op RTL 7. Op 3 november wordt het programma om 13:00 uur herhaald.


© Gemeente Hardenberg